KONUYU OKU
34. İSRAİL OĞULLARINDAN BERİ YAHUDİLERDE GÖRÜLEN SOSYAL VE PSİKOLOJİK YÖNLER
Yahudilik Zihniyetinin Arka Planı
Rotary Kulüpleri

KISACA ROTARY KULÜPLERİ

 

Örgüt mensupları toplantılarını bürolarında nöbetleşe yaptıklarından nöbetleşe veya dönüşümlü anlamlarına gelen bu rotary deyimini kullanmışlardır.

 

1905 yılında avukat Paul HARRİS tarafından Amerika’ da Chicago eyaletinde kuruldu ve 1947 yılında ölümüne kadar 80 ülkede 327.000 üye ile 6800 kulüp kurulmasını sağladı.

 

Önemli merkezlerden 1911 de İrlanda, 1912 Madrid, 1921 Filistin, 1930 da Cezayir de kuruldu. 14.03.1974 de İtalya’ daki toplantıya o kadar çok Arap üye katıldı ki rotary mensuplarını hayrete düşürdü ve sevindirdi.

 

Düşünce ve amaçları

1) İnsan içgüdülerinin gereğinin yapılması ile mutluluğa ulaşılacağını bunun içinde sosyal ve siyasal ilişkilerin kolaylaştırılmasını savunurlar,

2) Dini önemsiz ve değersiz görürler,

3) Görünüşte insancıllığı ve karşılıksız iyilik yapmayı savunurlar, bu nedenle de okul, kan merkezi, özürlüler parkı vs yaparlar,

4) İdealleri için gelecekte görev alacak başarılı gençleri ön planda tutarlar,

5) Her üst meslekten veya makamdan ileri gelenleri ancak kendilerinin davetiyle kabul ederler, işçileri ise kesinlikle kabul etmezler,

6) Cemiyetin işlerini sadece kendileri yaparlar,

7) Yandaşları Lions, Kavani, Var oluşçuluk, Yuvarlak Masa, Kalem ve Tevrat’ ın Çocukları ile paralel çalışırlar,

8) Eşitlik ve evrensel kardeşlik adına toplantılar düzenleyerek yakınlaşmaya çalışırlar,

9) İnsancıl yaklaşımları ile milletlerarası kültürel farklılıkları eriterek, zeki insanları kendilerine çekerek ve tavanda beyin sömürüsünü sürdürerek idealleri olan Yahudi hâkimiyetine zemin hazırlarken bu kulüplere katılanlar bir nevi beyin göçü ile bir yandan da yahudilere güç katarak kendi öz ülkelerini zayıflatmış olurlar.