KONUYU OKU
34. İSRAİL OĞULLARINDAN BERİ YAHUDİLERDE GÖRÜLEN SOSYAL VE PSİKOLOJİK YÖNLER
Yahudilik Zihniyetinin Arka Planı
Masonluk

KISACA MASONLUK

 

Serbest inşaatçılar anlamına gelir. Görünüşte ekonomik yönden başarılı olanların ve sınıf atlamaya hak kazananların kulübü gibi görünür. Ama öze inersek Yahudiler için dünya egemenliğini hedefleyen gizli bir örgüt ve kuvvet olduğunu görürüz.

 

Elindeki imkânlarla, özellikle basın ve yayınla insanlar arasında eğlenceye, inkârcılığa, bozgunculuğa, başıboşluğa veya kaosa iten bir örgüttür.

 

Mason’ luğu Roma kralı Herodot (ölümü 44) Yahudileri çökertmek için kurmuştu, fakat 1770 de bu örgüte birçok Yahudi fikir ve siyaset adamının katılımı ile ve Ortadoğu Mahfili adı ile ilk kuruluşunun tam zıddına Yahudiliğin hizmetine dönüştürülmüştür.

 

Masonluk 3 gruptan oluşur;

      1) Küçük körler; Yeni katılanlardır,

      2) Krallık masonluğu; önemli kurumların başında olup da din ve milletini inkâr eder gibi kendilerini Yahudiliğe adayanlardır, örneğin Churchill gibiler,

      3) Evrensel masonluk; Bunlar genellikle imparatorların ve başkanların üzerinde yer aldıklarından tarihin ve dünyanın gidişatını Yahudiliğin idealine göre yönlendiren veya planlayanlardır. Bunlar Osmanlı dâhil imparatorlukların yıkılışında, devrimlerin yapılışında, ekonomik ve dini otoritelerin yıkılışında rol oynarlar.

 

İnanç ve amaçları

1) İslam’ a saçma olarak bakarlar,

2) Dini ve milli düzenlerle savaşır,

3) Cinsel serbestliği savunurlar,

4) Yahudi dışındaki milletleri ırkçılığa ve birbirleri ile savaşmaya iterler,

5) Anarşiyi ve çözülmeyi desteklerler,

6) Hassas noktalardaki kişileri para ve kadın skandalları ile saf dışı ederler,

7) Basın ve yayını silah olarak kullanırlar,

8) Yalan ve hile yayarlar,

9) Aile bağlarını zayıflatırlar ve doğum kontrolünü teşvik ederler,

10) Tüm oyunlarını perde arkasından yönetirler,

11) Toplumsal oyunlarda baraj inşaatını örnek alarak projeyi kendileri üretir fakat işleri başkalarına yaptırır ama rantı ise hep kendilerine aittir.

 

Sonuç olarak dost görünümünde bugün birçok ülkenin elit tabakalarını kendilerine çekerek dünya çapında belli bir güce ulaşmışlar ve o ülkelerin geleceğinde öz halkından daha çok bu örgütler etkili olmaktadır. Biz de diyoruz ki bu durumdan şikâyetçi olanlar uyanık adamlar olsunlar da kimsenin oyununa gelmesinler.