KONUYU OKU
30. SAPAN VE SAPTIRANLAR
Saptıran Ve Saptırılanların Psikolojik Yapıları
Bunlara Karşı Onur Bilinci

BUNLARA KARŞI ONUR BİLİNCİ

 

Araf 199 / 175 - Sen bağışlama yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.

 

Hakkı hak ve batılı batıl olarak bilmeyen cahil yöneticileri hiçbir şekilde takip etmeyeceğiz. Buna karşı insanlara ise af edici ve yapıcı bir üslupla yaklaşacağız. Bu bilince ulaşmak için Allah’ın Er-Rafi ve El-Muiz güzel isimlerinden pay almalıyız.

 

1) Onurlu insan görmüş, geçirmiş ve olgunlaşmış insandır;

a) Açta olsa kendisi olmayı, sabırlı ve kanaatkâr olmayı, tok da olsa şımarmamayı,

b) Özgür ve şerefli yaşamayı,

c) Yalnız Allah’ a kul olmayı tercih eder.

d) Yağlı bir münafık olmaktansa zayıf ve onurlu bir mü’min olmayı tercih ederler.

 

2) İşlerinde ve ahlaki yaşamlarında;

a) Beyaz gömlek gibi leke kabul etmezler ve şeffaflığı tercih ederler,

b) Eleştiriye sebep olacak açıkları olmaz,

c) Görevlerini severler ve çok çalışırlar,

e) Daima sevgi, saygı ve fedakârlıklarıyla hem maddi, hem manevi yaşamları ile dost kazanma alanında başarılı olurlar,

f) Kendisini sevip sayıp koruduğu gibi başkalarını da sever ve korurlar,

g) Hem kendisine hem de başkasına itibar ve sevgi kazandırırlar ama yardakçılık yapmazlar. Aksaklık görürlerse olabilir, mümkün derler, suçlamadan hemen ardından onarmaya ve onurlandırmaya çalışırlar.

 

3) Onur duygusu toplumda yayılırsa;

a) Sorumluluk,

b) Çalışkanlık,

c) Duyarlılık,

d) İnsancıllık,

e) Dostluk,

f) Karşılıklı saygınlık duygusu da gelişir.

 

4) Onur duygusu daha da yayılırsa;

a) Toplumun hiçbir alanında aksaklık görülmez,

b) Herkes görevini gerektiği için yapar, desinler diye asla yapmaz,

c) Çalışma hayatında suiistimal, bahane ve kaytarma asla görülmez,

d) Herkes görevini yapmasından, işlerin rayında gitmesinden ötürü adeta toplumsal işleyiş bir musiki korosu gibi zevk verir.

 

5) Köle ruhlu insanlar bu onurlu yolu ah bir anlayabilseler;

a) Kendi hayatlarının çekilmez olduğunu anlarlar,

b) Cehennem yolculuğunun çok eğlenceli, masraflı ve çileli olduğunu görürler,

c) Cennet yolculuğunun ise masrafsız ve kolay olduğunu görürler,

d) Böylece hem dünyalarını hem de ahiretlerini yıkan müstekbirlerin (güçlü, gururlu ve saptırıcıların) araçları olmazlar. Artık her fırsatta İyiliği yaymak kötülüğü engellemekten başka bir işle de uğraşmazlar.