KONUYU OKU
30. SAPAN VE SAPTIRANLAR
Saptıran Ve Saptırılanların Psikolojik Yapıları
Saptırılanların Psikolojik Yapıları

SAPTIRILANLARIN PSİKOLOJİK YAPILARI

 

1) Saptırılan insanların genellikle yaşları ileri olsa da zekâ yaşları düşüktür. Bu nedenle kötü niyetli insanlar güzel ve salak tipleri emellerine alet ettiği gibi gerçek kulluk bilincine ulaşmayanları da daima emellerine alet ederler.

Bu tip insanlar;

a) Ya kişilik bakımından hasta ve zayıf iradeli,

b) Ya yanlış eğitilerek şartlandırılmış,

c) Ya da yetersiz eğitilmiş ve cahil bırakılmış,

d) Bazen en çok muhtaç olduğu anda gerekli yardımları görememiş,

e) Haklı haksız eleştirilerle önce korkutulmuş sonra arsızlaşmış,

f) Çevresinden çok etkilenen ve kendi başına karar veremeyen,

g) Aklını iyi kullanamayan ve başkalarına alet olan edilgen tipler,

h) Bir nevi kölelikten zevk duyan bir yapıya sahiptirler.

 

2) Bu köle ruhlu küçük insanlar;

a) Yarasa gibi ışıktan ve özgürlükten rahatsız olurlar,

b) Hakkı işitmekten adeta yaban merkebi gibi ürkerler,

c) Ekonomik ve sosyal durumdan değil kendi mizaçları gereği hizmetkârlık ve kullara kulluk yapmayı böbürlenerek isterler.

d) Menfaat beklentisi ile düşmanları için bile sırtlarını adeta canlı merdiven basamağı olarak kullandırırlar.

 

3) Bu köle ruhlu insanlar daima;

a) Efendi ararlar,

b) Efendilerinin önlerinde eğilirler,

c) Efendileri kovsa da başka efendi ararlar, çünkü efendisiz kalamazlar,

d) Efendilerine arı gibi bal üretmekten haz alırlar,

e) Şeref bellerini büker,

f) Sabırsızlıkla önce kemik ve ardından emir beklerler,

g) Asillikten, özgürlükten köşe bucak kaçarlar,

h) Yardakçı ve kapıcı elbisesi onların en şık elbisesidir,

ı) Öğünme işareti de kiralık armalarıdır,

i) Toplum olarak kalabalık ve yaşlı olsalar da çoğunluk çocuksudurlar,

j) Suya ekmeğe ihtiyaç duydukları gibi efendi ararlar,

k) Kalabalık da olsalar omzuna basılan birer küçük insan olmaktan ileri gitmezler.

 

4) En büyük hazları;

a) Alçalmak,    

b) Kullanılmak,

c) Dalkavukluk,

d) Ve Emperyalistleri memnun etmektir.

 

5) Özgürce düşünüp, özgür hareket edemediklerinden;

a) Hep güdülmüşler,

b) İslam’ ı da gereği gibi anlayamamışlar,

c) Dünya zindanından yavaş yavaş ahiret zindanına göçtüklerinin farkında bile olmamaktadırlar.

 

6) Mayıs böceğinin temiz havadan rahatsız olup kanalizasyonları tercih etmesi gibi bunlar;

a) Onurluluktan, aydınlanmaktan ve müslümandan rahatsız olurlar,

b) Hep hizmetçi ve köle ruhu ile hareket edip ardından efendiden bahşiş beklerler,

c) En küçüklerinden tutun en büyüklerine kadar süper güç olsalar dahi kiralık bir güç olmayı kendilerine şeref sayarlar,

d) Oysa şerefi bulamayacakları bir yerde aramaktadırlar, çünkü şeref Allah ve Resul’ ün yanında yer almaktır.