KONUYU OKU
29. İNSANIN PSİKOLOJİK YAPISI
İnsanın Psikolojik Yönü
Kısaca Beden Dili

G) KISACA BEDEN DİLİ

 

Beden dili davranışlarla iç dünyayı dışa vurma, ayna gibi yansıtma olup çok önemli bir iletişim aracıdır.

 

Duygu ve düşünceleri görünüş ve hareketlerle sözsüz olarak anlatmadır yani hal ile ifadedir. İnsan sakin sakin dururken bile tıraşı, kıyafeti, hareketleri ile sürekli karşıya sinyal gönderir, karşıdaki de onunla hiç konuşmasa bile duruşundan, kıyafetinden, hareketlerinden onun iç dünyasını tahmin edebilir. Çünkü aldığı sinyallere göre bu değerlendirmeyi yapabilir.

 

İlgi, sıcak ve candan yaklaşım bedenin en kibar dili iken soğuk ve somurtkan bir duruş ve ilgisizlik bedenin en kaba lisanıdır ki bu da iticilik oluşturur.

 

Her gün tertipli ve bakımlı olmak, kendine ve çevresine değer vermek, bir de karşıdakine selam vermek, hal hatır sormak da insanın hem kendisine, hem çevresine tekrar tekrar önem vermesidir ve bu iyi bir intiba ve saygınlık kazanma olur ki bu da beden dilinin bir zaferidir. Buna karşı dağınıklık, palyaçoluk, saygısızlık hem kendine, hem de çevresine önem vermemedir ve bu da mutlusuzluğun bir işaretidir.

 

Hiç konuşmasa bile nezaket, zariflik, anlayışlılık, cömertlik, dürüstlük, iyilik yapma evrensel bir dildir ve herkesçe anlaşılır ki buna karşı gösterilen tavır sevgi, takdir, teşekkür ve alkışlamadır. Hâlbuki çiğ hareketler, kötülükler, tezat renklerde giyim, elbise, çanta uyumsuzluğu birer çığlıktır, alaylı bakış, kafa sallama, saygısız bir karşılık görme birer tepki ve isyan hareketi olup bir birikimin patlamasıdır.

 

Demek ki bir insanın bakışları, kıyafeti, ev düzeni ve ilgi alanı onun beden dilini yansıtır, örneğin bir bakış bir bakışa neler anlatır, bir bakış bir bakışı günlerce ağlatır dizesinin temelinde de beden dili vardır. Yine bir insan hakkındaki olumlu ve ya olumsuz intiba ve kararlarda beden dili etkilidir.

 

Günlük hayatta sözleri gözle destekleme ve desteklenme, alnı açık olma, arkadaş canlısı ve katılımcı olmaya karşı ilgi ve tebessümle karşılanmak birer onay, ani çıkışlar ise birer red işaretidir. Bu dili anlamak için eğitim, duyarlılık ve derinlik gerekmektedir.

 

Örneğin sosyal hayatta yalancı, hırsız vb. nin anti sosyal kişiliği o kadar çok bağırır ki dili ile yalanlasa da duyulmaz. Ayrıca bir insan ne kadar şık giyinse de saçı kirli ise çirkin görülür.  Bu nedenle bu dilin gereklerini iyi öğrenmeli, öğrenen de geliştirmelidir.

 

Görüntülerin ifadelerine birkaç örnek verirsek;

      1) Omuzlar çökük, beli bükük ve cansız bir konuşma; güvensizliği,

      2) Dik duruşlu ve açık renkler giyiyorsa; kendine güvenirliği,

      3) Kolların gerilmesi ve açılması; öfke ve saldırganlığı,

      4) Eller cepte, kabadayı bir görünüm; alacağım vereceğim yok,

      5) Ellerin arkada birleştirilmesi ve sakin yürüme; otoriteyi,

      6) Elle başını tutmuş, bazen kaşıma ve mırıldanma; sıkıntıyı,

      7) Suratı devamlı ciddi görünümlü ve siyah renkli giyimli ise; katı kurallı, sert ve otoriter,

      8) Yumruğu sıkmış, gözlerini dikmiş, işaret parmağı yukarıda ise; cevap verecek,

      9) Geriye oturmuş ve gözleri başka yerlere bakıyorsa; ilgisizliğini yansıtmış olur.

 

Sonuç olarak

Haylazlıkta ileri giden kural tanımayan bir kişide aslında “ Beni sevgi ile eğitmediniz.“ diye bir çığlık vardır. Bu durumda haylazlık, uyumsuzluk birer çığlık ise güzel yaşamakta sevgi ve saygıda aynı anda teşekkür de vardır. Ayrıca şair Ziya Paşanın, “Kişiyi gösteren işidir, lafına bakılmaz”, sözünden de beden dilinin önemini bir kez daha görüyoruz.

Demek ki, İnsanların konuşma dilini anlamak yetmez. Aslında onun görünüş ve davranışından onun ihtiyaçlarını anlayıp empati kurmak hemen yardımcı olmak beden dilinde bir uzmanlaşmadır.