KONUYU OKU
29. İNSANIN PSİKOLOJİK YAPISI
İnsanın Psikolojik Yönü
Psikolojik Bulgulara Göre İnsan Tipleri

E) % 100 OLMASADA PSİKOLOJİK BULGULARA GÖRE İNSAN TİPLERİ

 

1) Kısa ve tombul tiplerin psikolojik yapıları;

a) Açık kalpli,                        b) Duyguları değişken,   c) Pratik zekâlı,

d) Arkadaş canlısı,                  e) Şakacı,                    f) Dışa dönük,

g) Biraz şişmanca,                   h) Kısa boylu ve yağlı,    ı) İyi huylu,

i) Rahatına düşkün,                 j) Cana yakın,              k) Genellikle hayatından memnun

 

2) Sportif tiplerin psikolojik yapıları;

a) Dayanıklı,                                    b) Pratik işlerden hoşlanan,    c) El becerileri iyi,

d) Girişken,                                    e) Mücadeleci,                     f) Kararlı,

g) Ağır bedensel işlere ilgi duyan,      h) Ciddiyeti seven,

 

3) İnce, uzun boylu tiplerin psikolojik yapıları;

a) Sakin,                                         b) Utangaç,                          c) Soğukkanlı,

d) Soyut zekâlı,                               e) Alıngan,                            f) İçe kapanık,

g) Duyarlı,                                      h) Çevik,                               ı) Sinirli,

i) Çabuk öğrenen

 

F) ZEKİ İNSANLARIN ÖZELLİKLERİ

 

A KATEGORİSİNDE YER ALANLAR

a) İhlâslı bir iman ve ibadetle hakkı ve sabrı tavsiye ederek velayete sahip olanlar,

b) Gizli ve açık tüm günahlardan ve şirkten sakınanlar,

c) İktisat ve infak etmeye hiç ara vermeyenler,

d) Yer ve gökteki ilahi sanatı görebilenler,

e) Ahlaksızlığın perişanlığını sezebilenler,

f) Dürüstlüğün verdiği rahatlığı hissedebilenler,

g) İyiliği emretmeyi ve kötülüğü engellemeyi bir görev bilenler,

h) Hem dünya hem de ahiret işlerinde ve hayırda ön safta yer almayı başaranlar.

 

T. Muhammediye S 127 ( İbni Ebu Dünya - Taberani )  İbni Ömer  (r.a)’ den On kişi ile peygambere (sav) geldik, ensardan biri kalkıp şöyle sordu: Ey Allah’ ın Resulü; en zeki, akıllı ve en iyi görüş sahibi kimdir? Peygamber (sav) şöyle buyurdu: Ölümü en çok hatırlayan ve ona en çok hazırlanan kimsedir, işte en akıllı ve en zeki olanlar bunlardır ki dünyanın asıl şerefi ile ahiretin kerametiyle ayrılıp gittiler.

 

H. Ş. göre en akıllı kimselerin ölümü en çok hatırlayan ve en çok ona hazırlanan ve dünyadan şerefle ayrılıp gidenler olduğu anlaşılmaktadır.

 

Bunların dışındakiler ise;

Mülk 10 / 561 - Ve şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, (şimdi) şu alevli cehennem mahkûmları arasında olmazdık derler.

Not: Gerçekten zeki insanlar bu acıklı duruma düşmezler.

 

B KATEGORİSİNDE YER ALANLAR

a) Bilim ve teknikte keşfedici olanlar,

b) Çabuk olgunlaşanlar, olmayacak işlerin peşine düşmeyenler

c) Tutarlı düşünen ve tutarlı yaşayanlar,

d) Çevreye çabuk uyum sağlayabilenler,

e) Çok ince düşünenler ve herkesin göremediğini görebilenler,

f) Kendilerini sevdirebilenler ve çok kazananlar,

g) İyi çağrışım yaparak geçmişi iyi değerlendirdikleri gibi geleceği de iyi görürler,

h) Estetiğe önem verebilenler,

ı) Gerekli bir aleti en güzel şekilde yapan ve en güzel şekilde kullanabilenler,

i) Yeni çözüm üretebilenler, başarılı ve kazançlı çıkanlar,

j) Eleştirisel bir öğrenmeye sahip olanlar,

k) Normal eğitimden sıkılarak üstün bir ilgi ve eğitim gerektirenler,

l) Kararlı ve azimli bir kişilik oluşturanlar,

m) Karamsar ve kararsızlıkları görülmeyenler,

n) Dünyevi işlerinde çok çabuk ve başarılı bir rol oynayanlar.