KONUYU OKU
29. İNSANIN PSİKOLOJİK YAPISI
İnsanın Psikolojik Yönü
İnsanlardaki Dürtüler Ve Zayıflıkları
            C) İNSANLARDAKİ DÜRTÜLER VE ZAYIFLIKLARI

 

1) Fizyolojik dürtüler;

a) Açlık; kanda gıda miktarının azalması ile kendini belli eden bir dürtüdür,         

b) Susuzluk; vücuttaki su oranının azalması ile kendini gösteren bir dürtüdür,

c) Uyku veya dinlenme; yorulan vücudun tekrar çalışabilmesi için gereken dinlenme ihtiyacını uyaran bir dürtüdür,

d) Annelik veya korunma; hamilelikle birlikte ortaya çıkan sevgi, şefkat, merhamet ve fedakârlıkla yoğrulmuş bir dürtü olup sadece eşini aldatanlarda ise bu dürtünün gittikçe zayıfladığı görülmektedir.

e) Cinsellik; özellikle buluğ çağı ile başlayan ve ölünceye kadar dinmeyen bir dürtüdür. Rüzgârdan etkilenen en küçük bir tüy gibi veya en küçük kıvılcımdan ateş alan akaryakıttan daha hassas bir yapısı vardır. Normal seyrinde sakin sakin yaşarken, kendi alanında uyarıcı bir ses, bir bakış, bir resim, bir görüntü veya bir musiki veya duygusal bir sevgi hemen cinsel dürtüyü etkiler ve tedbir alınmazsa aklı, gözü, kulağı, kalbi etkiler, tahrik artıkça kontrolden çıkarabilir. Çünkü çıplaklık kültürü ve oluşturduğu cinsel açlık yayıldıkça ahlaksızlıkta yayılmaktadır. Nesil emniyeti için en iyi bilinmesi, eğitilmesi ve kontrole alınması gereken bir dürtüdür.

 

Bu ihtiyaçlar ihlâslı yaşamak için bilinmeli ve vahyin ışığında düzenlenip toplumun dengesi sağlamalıdır, yoksa hayâsızlığın bunalttığı ve zührevi hastalıkların sefilleştirdiği kötü bir toplum oluşur.

 

2) Psikolojik dürtüler;

      a) İnanma,

      b) Sevme ve sevilme,

      c) Başarma ve güvenme,

      d) Övme ve takdir görme, önder olma vs.

      e) Kontrol duygusu.

 

3) Psikolojik temelli zayıflıklar;

      a) Acelecilik, 

      b) Cimrilik,

      c) Aşırı dünya sevgisi,

      d) Aşırı evlat sevgisi,

      e) Korku, kıskançlık, kuruntu ve hayal kurma,

      f) Mal biriktirme hırsı ve makam sevgisi,

      g) Nefse uyma arzusu ve nankörlük,

      h) Öfke, kızgınlık ve kötülük yapma,

      ı) Şehvet düşkünlüğü,

      i) Uzun yaşama arzusu, unutkanlık ve hata yapma,

      j) Yersiz ümitler.

İnsanın güzel bir imanı olursa, bilgi ve tecrübesi artarsa bu zayıflıklar inşallah olumlu hale dönüştürülecektir.

 

4) Sosyal dürtüler;

      a) Yaşarken kendini güvende hissetme,

      b) Sosyal yönden gelecek güvencesi,

      c) Aile sahibi olma vs.

      d) Çok gelirli bir meslek sahibi olma arzusu,

      e) Toplumda sevilme, sayılma, takdir görme ve onaylanma arzusu.

 

      5) Sosyal kökenli zayıflıklar;

      a) Alaya alma, ayıp arama, azgınlık ve alkol vb. bağımlılığı

      b) Bencillik, basiretsizlik ( ileriyi görememe ), böbürlenme ve başkalarını küçük görme, başa kakma ve bozgunculuk,

      c) Cehalet ve ciddiyetsizlik,

      d) Çok yemin etme,

      e) Davranış veya sözle incitme,

      f) Eleştiride dozu aşma,

      g) Fitne ve fesatçılık,

      h) Gaflet, gösterişçilik ( riya ) ve gıybet,

      ı) Hırs ve huzursuzluk, heva, heves ve hüzün, hasetçilik ve hainlik,

      i) İnatçılık, israfçılık ve iftiracılık,

      j) Kalp katılığı, kendini beğenme ve kibirlenme, kumar ve diğer şans oyunları oynamak, kabalık, kaş-göz işareti yapmak ve kan dökmek,

      k) Lakap takmak,

      l) Münafıklık, boş mücadele ve sürekli yersiz tartışma,

      m) Pişmanlık veya keşke demek,

      n) Soğuk şaka, sıkıntı ve stres, sefihlik (alçaklık),

      o) Şüphecilik,

      ö) Taklitçilik, tembellik ve telaş,

      p) Ümitsizlik,

      r) Vesvese,

      s) Yalancılık ve yalan şahitliği,

      ş) Zanda bulunmak ve zulüm yapmak.

 

      Bu özellikler;

      a) Az veya çok, bilerek veya bilmeyerek her bir insanda görülebilir.

      b) Bunların tedavisi için Allah şifa ve rahmet olarak Kur’an’ ı göndermiştir.

            c) İnsanlar Kur’an’ dan pay aldıkça ve zayıflığını yendikçe güçlenerek bu sosyal ve psikolojik hastalıklardan uzaklaşabilir.