KONUYU OKU
29. İNSANIN PSİKOLOJİK YAPISI
İnsanın Psikolojik Yönü
Psikolojinin Bazı Önemli Uygulama Alanları

B) PSİKOLOJİNİN KISA KISA BAZI ÖNEMLİ UYGULAMA ALANLARI

 

1) Eğitime uygulanması;

Verimi attırmak için yer, zaman, ihtiyaç ve şartlara göre istek ve yetenekleri dikkate alarak sağlıklı bir ortamda eğitim yapılır. Koşulsuz sevgiyi temele alarak kime, hangi konu ve nasıl öğretilebilir ve nasıl üst düzeye çıkarılabilir sorularını çözmeye çalışır. Problem ne olursa olsun onarma ve onurlandırma yöntemi ile çalışır.

 

2) Endüstri ve ticarete uygulanması;

En uygun elemanın seçimi, çok yönlü eğitimi, denetimi, işi sevmesi, mutlu olması, uyumsuzluklarının giderilmesi ayrıca özellikle üretimi arttırmak için yeterli ücrete ek olarak bu elemanlara değer verip mutlu etmek için servis, yemek, gerektiğinde lojman sağlama, sağlık ve geleceğini ümitli ve güvenli kılma şeklinde uygulanır.

Ticareti arttırmak için kalite ve üretim, reklâm, pazarlama yöntemleri üzerinde çalışır.

 

3) Kliniklerde uygulanması;

Hem psikologların hem de psikiyatristlerin çalışmaları ile özellikle hastaların davranış bozukluklarının ilaçlı ve ilaçsız olarak giderilmesi, örneğin ziyaret, ilgi özellikle sevgi ile tedaviyi hızlandırmaya çalışarak ruhen ve bedenen rahatlamaları, çevreye uyum sağlamaları ve iyileşeceklerine inandırarak morallerinin yükseltilmesi için uygulanır.

 

4) Rehberlik ve psikolojik danışmanlıkta uygulanması;

Rehberlikte çocukların okul eğitimi ve meslek seçimi, uyumu, başarı ve başarısızlığı, devam ve devamsızlığı, sağlık ve aile diyalogu ile ilgilenir ve sorunlara çözüm arar ve yol gösterir. Rehber danışmanlık; az da olsa hayatın amacını cinsellik sayan Freudizm ve Batılı kültürün etkisinde oldukça toplumsal farklılıklardan dolayı çıkmaza girmektedir ki, bu nedenle rehberlik, psikolojik bulgular ve öneriler ve toplumun manevi değerlerine paralel olarak bu topluma göre yeniden yapılandırılmalıdır. Çünkü ahlaki erozyonun arttığı toplumlarda rehberliğin her geçen gün önemi daha da artmaktadır.  

 

Psikolojik danışmanlıkta iş, meslek hayatı, evlilik ve emeklilikle ilgili uyumsuzluklara çözüm yolu arar ve verimliliği arttırmaya çalışır.

 

5) Adalette uygulanması;

Yargının nesnellik kazanarak adaletin gerçeklemesi için;

      a) Suça giden yolları kapamaya,

      b) Suçluları yeniden topluma kazandırmaya,

      c) Bir daha suç işlememeye,

      d) Bu süreçte mahcup etmemeye özen gösterir,

      e) Suçluyu konuşturma yollarını deneyerek suçluyu ve suç nedenini bulmaya çalışmakla,

      f) Aslında suçludan intikam almaya değil de tedavi olma yollarını gösterir.

 

6) Askerlikte uygulanması;

Askerlerin sosyal ve psikolojik sorunlarını tespit etmek ve mutlu bir şekilde hizmetlerini sürdürmek için çalışır. Bu nedenle dengeli, sorumlu, uyumlu, sabırlı, sağlıklı ve yüksek moralli ve kendini vatanına adamış olmaları için eğitimlerine katkıda bulunur. Savaş zamanı ise yine morallerini yükseltmek, düşman tarafının ise moralini çökertmek için taktikler uygular.

 

7) Soğuk savaşta uygulanması;

Baskı ve menfaat grupları ve emperyalistler tarafından psikoloji silah olarak kullanılarak kendilerini maddeten ve manen yükseltmeye, müslümanları da maddeten ve manen çökertmeye çalışırlar.

      a) Özellikle Çanakkale’ de metrekareye 1.000 ile 8.000 arasında kurşun sıkarak yıkamadığı kahraman neslin çocuklarını psikolojik saldırılarla zayıf noktalarından vurarak bitirmeye çalışmaktadırlar. Güzellik yarışmaları, flört arkadaşlığı, Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi diye parçalayarak imha etmeye çalışmaktadırlar. Kötülerin kaynaşmasına, iyilerin parçalanmasına ve iyilerin iyice yalnızlaşmasına, bazen de gülünç duruma düşmesine çalışırlar. Hedef aldıkları kişileri bir takım yolsuzluk ve taciz suçlamaları, iftiralar, şaibeler ve skandallar üreterek saf dışı olmasını sağlarlar.

      b) Gençliği yok etmek için eğlenceye, uyuşturucuya, fuhuş bataklığına iterek sağlıklı bir toplumun oluşmasını engellerler. Bunun için ya tembelliğe, ya taklitçiliğe iter ya da sağ-sol sempatizanı yaparak toplumu bölüp, iç savaşa iterek adeta kendisi yorulmadan kendisi için işbirlikçileri ve savaşan köleleri oluştururlar.

      c) Ayrıca yabancı okullar, yayınlanan müstehcen dergi, gazete, bazı TV dizileri veya daha başka 5. kol faaliyetleri, yalan haberler ve her müstehcen TV eğlence programları, çok güçlü bir bombadan daha çok yıkım oluşturarak toplumu içten çökmeye götürmektedir. Unutulmamalıdır ki olumsuz, jurnalci, saptırıcı ve felaket tellalı bir medya, bazen halka tutulan bir kamera bazen halka tutulan bir silah olabilir.

      d) Buna karşı sorumluluk duyan tüm âlimler, aydınlar, yazarlar ve çizerler toplumun huzur ve hidayeti için basın ve yayını adeta okul haline getirerek, bugüne ve geleceğe seslenerek nesle sahip çıkmalıdır. Yoksa vahye yabancı kültürel saldırılar sel gibi nesli dünyada belirsizliğe, ahirette de ateşe alır götürür.

 

SOSYAL PSİKOLOJİ

 

Psikolojinin bir bölümü olarak insanın davranış, duygu, düşünce ve yaşam bakımından diğer insanlardan nasıl etkilendiğini araştırır. Özet olarak genellikle araştırdığı noktalar ise;

1) Ferdin ferdi veya grubu etkilemesi; örneğin öğrencilerin öğretmeninden, askerlerin komutanından, sporcuların antrenöründen etkilenmesi, ayrıca hediye alacak bir kişinin bile hediye alacağı insanın hobisine göre hediye alması vs. gibi olayları,

2) Grubun ferdi etkilemesi; örneğin bir spor müsabakasında bir gencin çevresindekilerin tezahüratına göre kendini ayarlaması gibi olayları,

3) Grubun gücü; örneğin grup kararı ferdi daha çok bağlaması ve çalışmaya itmesi gibi olayları

4) Grup ilişkileri; örneğin sporcunun antrenörüne kendi başarısını arttıracağına inanmasından ötürü itaat etmesi, ikna olması gibi olayları,

5) Taklit olayı; örneğin toplumda kültürel, ekonomik ve sosyal yönden hep aşağıdan yukarı doğru olduğunu,

6) Moda; birden başlayan, çabuk yayılan ve çabuk biten görüntüleri ile incelenir.

7) Liderlik olayını; liderlerin daima grup içinden şartların ve olayların zorlaması ile ortaya çıkması gibi olayları,

8) İzlenim oluşturma, tutum değiştirme, çekicilik, sevme, hoşlanma, eminlik, ön yargılar, basın ve yayının tutumlara etkisi, yardım ve yardım edenlerin özellikleri, işbirlikçi davranış ve işbirlikçilerin özellikleri,

9) Gençlikle ilgili; örneğin gençlik dönemi, kimlik bunalımı, kimlik kargaşası gibi değişmeyi etkileyen hayati konuları ele alır. Örneğin kimlik bunalımı; gençlik sürecinde badirelerden geçerek sonunda kendini bulması, kimlik kargaşası ise kendini bulamayacak şekilde bir kaosa düşmesidir.

10) Kitleler psikolojisi,

11) Bir inancın davranışlara etkileri incelenir.

 

Sonuç olarak Toplumda yaşayan ve aydınım diyen herkes toplumda kitle psikolojisini, itme ve çekme noktalarını, değişme yasalarını, toplumsal patlamaların nedenlerini ve sonuçlarını iyi bilmelidir.

İnsanın bir katalogu ve insanın iç haritası olan psikoloji hayatın her alanında uygulanmaktadır. Gerçekten psikolojinin uygulamalarını iyi bilenin başarılı bir insan olacağına inanmaktayız. Merak edenler bu çalışmayı temel alarak inşallah daha geniş olarak araştırabilirler.