KONUYU OKU
29. İNSANIN PSİKOLOJİK YAPISI
Olgun Ve İnançlı Bir İnsanın Psikolojik Yapısı
Olgun Ve Sevilen İnsanların Sosyal Ve Psikolojik Yönleri

OLGUN VE SEVİLEN İNSANLARIN SOSYAL VE PSİKOLOJİK YÖNLERİ

 

1) Her ortamda kendi kusurlarını zamanla daha eleştirilmeden de görebilir ve düzeltebilir,

2) Bilgileri çok olsa bile çok önemli olmadığını düşünür ve bilgiçlik taslamaz,

3) Bilgi ve makamı yükseldikçe alçak gönüllüğü de artar,

4) Zekâ ve bilgisini saat gibi lüzumu olunca kullanır,

5) Şahsi çıkarlar peşinde değil, bilakis büyük meselelerin çözümünü düşünür,

6) Yaşları küçük olsa da bilgi ve anlayışları çok büyüktür,

7) Her şeyin konuşularak diyalogla çözüleceğine inanır,

8) Sosyalleşmiş kişiliği ve bilgisi ile dikkat çeker,

9) İyi niyeti ile çevresini daima güçlendirir ve rahat ettirir,

10) Her hareketinde bir incelik ve güzellik vardır,

11) Hem kendini hem başkasını doğru olarak algılar,

12) Yalnız kusurları değil başarılı yönleri de görebilir.

13) Toparlayıcı, koruyucu ve paylaşımcıdır,

14) Her şeyin iyi yönünü görür ve olayları büyütmez,

15) İnsani ilişkilerle çalışmayı birleştirerek değerlendirir.

16) Çevresinin ufkunu açar, başarılı insanı kutlar,

17) Özellikle her türlü sosyal faaliyette bulunur,

18) Sorun giderme ve diyalog kurmada en önlerde yer alır.

19) Hayat tecrübelerini iyi kullanır ve ilgi kazanır,

20) Sempatik, başarılı, cömert ve fedakârdır,

21) İşi daima kolaylaştırır ve zorluk çıkarmaz,

22) Küçük hesaplarla uğraşmaz,

23) Bahaneci ve suiistimalci değildir,

24) Az da olsa nükteci ve hazır cevaptır,

25) Yemekteki tuz gibi çevresini adeta tatlandırır yani mutlu eder,

26) Hoş görülü ve tutarlıdır,

27) Kendini çok iyi denetler ve hiçbir adî işe yaklaşmaz,

28) Sabırsızlığı bir başka kumar olarak gördüklerinden devamlı istikrarlı ve soğukkanlıdırlar, ani çıkışları olmaz,

29) Sözleri ciddi, davranışları ise pratiktir,

30) Kimsenin elindekine göz dikmez ama onların acılarına ortak olur,

31) İnsanların çilelerine katlanır, tanımadığı insanların bile mutluluğuna sevinir,

32) Kimseyi kötüleme, suçlamaya kalkmaz ve yakınma gibi hareketlere yeltenmez,

33) Yapabileceği ve yaptırabileceği sözleri söyler, söylediğini de yapar, hem de yaptırır

34) En üzüntülü anında bile dostlarının ıstırabını duyar ve paylaşır,

35) Gittiği her yerde yük olmaz, az konuşur, çabuk kalkar ve usandırmaz,

36) Eleştirildiği zaman kızmaz, bunu bir yol gösterme olarak kabul eder,

37) Hiçbir karanlık işte yer almaz,

38) Düşmanına bile acılı gününde yardımcı olur, varsa intibalarını değiştirir,

39) Birbirlerinin eksiklikleri ile uğraşma yerine onları telafi etmeye çalışır,

40) Daima gönül almayı ihmal etmez,

41) Tatlı dilli ve güler yüzlüdür,

42) Emir vermektense rica etmeyi tercih eder,

43) Kimseyi zarara veya zor duruma düşürmez,

44) Muhtaçlara desteğini sürdürür, yardımcı olamasa da güler yüz gösterir,

45) Dostluğa çok önem verir ve hediyeleşir,

46) Konuşmada daima karşıdakine öncelik verir,

47) Karşıdakinin kusurlarını değil de iyi yönlerini ifade eder,

48) Karşıdakini değersiz duruma düşürmez,

49) Hizmeti sever ama kendine hizmet edilince sevinçle mahcubiyeti birlikte yaşar,

50) Aranan, sorulan ve kendisi için bir şeyler yapılabilen kişidir,

51) Bir kötüden bir kötülük görse bir merkebin çifte atmasına benzetir ve karşılık vermez,

52) Düşmanlığı iyilik ve tevazu ile yener,

53) Tüm ömrünü hayırlı işlere adar, yaşlanmışsa bir gün Rabbine ulaşmak istediğini ifade edebilir.

 

Sonuç olarak sevilen bu insanlar daima;

a) Sözün en güzelini konuşurlar,

      b) Allah rızasını kazanmak için başkaları için de koşuştururlar,

      c) Bilgi, tecrübe ve bazen de çilelerin pişirdiği insanlardır,

      d) Bu nedenle dünyada Allah’ tan başka kimseye minnet etmezler,

      e) İnsanlar tarafından yakın hissedilen ve çevresine enerji dağıtan insanlardır.