KONUYU OKU
1. PEYGAMBERLİK GERÇEĞİ
Peygamber Sevgisi
Peygamber Sevgisinin Arka Planı

PEYGAMBER SEVGİSİNİN ARKA PLANI

 

1) Peygamberimiz;

      a) Allah tarafından seçilmiş ve korunmuştur,

      b) Söz ve hareketlerinde kusursuzdur,

c) Fedakâr ve mütevazıdır,

      d) Her yönü ile örnektir,

      e) Allah’ tan aldığı mesajı en güzel şekilde gerekli yerlere ulaştırmıştır,

      f) Her türlü çileye, engele, saldırıya ve mahrumiyete rağmen bize dünya ve ahiret saadetine ait formülleri ulaştıran insanlığın önderidir.

 

2) Mantıken kıyaslarsak;

      a) İyilik yapan, faydalı olan, eğiten, seven, merhamet ve şefkat gösteren seviliyorsa

      b) Bunları en güzel şekilde yerine getiren ve örnek olmuş olan bu üstün insan da sevilmelidir.

 

3) Her akıl yürüten insan peygamberimizin;

      a) Güzel ahlakını,

      b) Bize ulaştırdığı Kur’an’ ı,

      c) Bıraktığı sünnetini,

      d) Ümmetine olan sevgi ve duasını fark eder ve peygamberi gerçekten sever.

 

4) Onu yalnızca seviyorum demek yetmez, asıl seven kişi;

      a) Söz ve davranışlarına önem verir ve unutmaz,

      b) İlkelerini ve mücadelesini devam ettirir,

      c) Ona olan sevgisi uğruna gerekirse ölür.

 

5) Peygamberi;

      a) Seven insan aslında hem kendini hem de kendi geleceğini sever,

      b) Sevemeyen insan da aslında hem kendine hem de kendi geleceğine düşmandır.

      c) Keşke insanlar bu gerçeği görebilseler.

6) Seven sevilir ilkesine göre Peygamber (sav) bizleri sevdiğine göre bizim de onu sevmemiz üzerimize bir borçtur. Çünkü üzerine leş atılmasına ve şehrinden çıkarılmasına rağmen gülümsemeyi tavsiye edebilen bir peygamber gerçekten sevilmeye ve yüceltilmeye layıktır.

 

7) Dost ve dostun dostu da sevilir ilkesine göre peygamber de Allah’ ın elçisi ve dostu olduğu için yine sevmek gerekir. Çünkü Allah peygamberinin adını kendisini andığı her yerde beraber zikretmiştir.

 

8) Peygamberimiz adeta bir aynayı andırmaktadır, ona bakan kendisini göreceğinden onu seven aslında sevilen bir insandır, onu sevmeyen de sevilmeyen ve sevimsiz bir insandır.

 

9) Sahabeden sevgi ve saygı örnekleri;

      a) Yakınları şehit olanlar “ Resulullah aramızda yaşıyor ya o bize yeter, canımız ona feda olsun sözleri “,

      b) Uhud savaşının en tehlikeli anında ve Mekke’ nin fethine giderken şehitliğe susamış savaş erlerinin etrafında etten duvar örmeleri ve gelen oklara göğüslerini siper etmeleri,

      c) Peygamberimiz, hasta diye kimin ziyaretine gitti ise hastanın sevinçten ayağa kalkması,

      d) Peygamberimiz hicretinde Ebu Eyyüp el Ensari’ nin evinde alt katta misafir olduğu zaman üst kata çıkmadıkça Ebu Eyyüp el Ensari’ nin uyuyamaması,

      e) Hz. Peygamberimize Yemen’ den 13 kişilik bir kafile gelir, peygamberimiz hepsine gerekli yardımı yapar ama içlerinden bir genç: “ Ben muhtaç olsam da ihtiyaç hissetmiyorum, ben sadece sizin gül cemalinizi görmeye ve duanızı almaya geldim .“ der. Peygamberimiz bu gençten çok memnun kalır ve daha sonraları neden bu gence sürekli sevgi ile selam gönderdiğini düşünmelidir.

f) Peygamberimizi seven onun havzı kevserinde buluşmak isteyen; daima zalime cephe alır ve hakkın mücadelesini verir.

 

10) Peygamberimizin;

      a) Güzel ahlakının insanlığa etkilerini,

      b) Namaz, oruç, zekât ve haccın uygulamalarını,

      c) Kardeşliği,

      d) Kendimizi ifade etmeyi,

      e) İnsanlara değil de yalnız Allah’ a kulluğu,

      f) Gönül fethetmeyi,

      g) Ana-baba ve insan haklarını,

      h) İki cihan saadetini,

      ı) Ümmetine yapacağı şefaat için asıl duasını mahşere bıraktığını,

      i) Yalnız mü’minlere değil tüm insanlara rahmet için geldiğini ve bu nedenle,

      j) Günahkârların hesabının da onun hatırına ahirete bırakılışını yerine göre Kur’an’ dan ve yerine göre onun sünnetinden öğrenmekteyiz.

      k) Bu nedenlerle hem Allah’ a hamd hem de peygamberimize şükran borçluyuz.

 

11) Niçin peygamberi sevmeliyiz? Sorusuna cevap olarak;

      a) Ömrünü mü’minlerin huzur, güven, eğitim ve öğretimine harcaması,

      b) Mü’minlere şefkatle titremesi,

      c) Şehitlere ağlaması,

      d) Aç bile olsa gelen gıdaları (süt, hurma vs.) açlara dağıtması,

      e) Mazlumlara kol ve kanat germesi,

      f) İnsanların hidayeti ve kusurlarının affı için dua etmesi,

      g) Mahşerde, hesap anında ve sıratta onlar için yine dua edecek olması ve gözyaşı dökecek olması yetmez mi?

 

Not: Haçlı ve Siyonistleri kıskandıracak derecede her an Peygamberimizin anılması, araştırılması yanında Medine‘ deki kabri başında da devamlı olarak dünyada hiç bir kimseye nasip olmayan bir sevgi ve saygı seli görülmektedir. Öyle ki her gün binlerce erkek ve kadın iki koldan büyük bir saygı ile ziyaret edip sevgi ve selamlarını sunarken bazıları da gözyaşlarını tutamamaktadır. Bu ziyaretçiler ülkelerine dönünce müslümanların da bu ziyaret edenleri: “ Siz Beytullah’ ı ve Resulullah’ ı ziyaret ettiniz. “ diye ziyaret etmeleri hepsinin de Allah’ a ve Resul’ üne olan sevgilerinin bir yansımasıdır.

 

Sonuç olarak; peygamberi sevmek yalnız onun dış görünüşünü örnek almak yetmez, onun en yakın arkadaşları gibi İslam davasına ve ümmetinin sorunlarına gönülden sahip çıkmaktır.

      Kelebekleri ateşten koruyan bir insan gibi, Peygamberimiz de bizlerin ateşe düşmesini engellemeye çalıştığını düşünerek minnet duymalı ve kadru kıymetini iyi bilmeliyiz. Çünkü Peygamberi tanımadan yaşamak pusulasız olarak çölde veya denizde yolculuk yapmaya benzer.