KONUYU OKU
29. İNSANIN PSİKOLOJİK YAPISI
Sıradan İnsanın Psikolojik Yapısı
Sevilmeyen İnsanların Özellikleri

SEVİLMEYEN İNSANLARIN ÖZELLİKLERİ

 

1) Akraba, arkadaş ve dost canlısı değildir,

2) İncitici, itici ve kabadır, 

3) Asık suratlı ve sert mizaçlıdır,

4) Hiçbir çağrıya ve sosyal davete katılmaz,

5) Kendine değer verenlere dahi iltifatta bulunmaz, hal hatır bile sormaz,

6) Kişiliğini ve saygınlığını geliştirmezler,  

7) Kimseye tolerans göstermez, üstelik karşıdakini zor duruma iter,

8) Arkadan konuşarak itibar ve onur ile oynar,

9) Kendini şüphe ve zan altına attığı gibi karşıdakini de zan altında bırakır,

10) Bilgiçlik taslar ve her şeyde bir menfaat arar ve çok cimridir,

11) Daima kinli, sinirli ve bezgin görünür,

12) Kendini ilgilendirmeyen işlere karışır ve hep olumsuz konuşur,

13) Çok yapışkan ve düşüncesiz tavırları ile usanç verir,

14) Daima gururlu görünür ve çevresini küçümser,

15) Her yerde egoist ( bencil ) davranır, işi düşenle ilgilenmez.

16) Sabırsız, saldırgan ve mahcup edicidir, 

17) Kızma ve bağırmayı kendine bir hak sanır,

18) Birinin işi düşerse daima kendisini geri plana atarak sorumluluktan kaçar,

19) Küstah ve nankör bir tavır sergiler,

20) Her fırsatta geçmişi deşeleyerek kusur üretir,

21) Uyarılmasına rağmen hatasında ısrar eder,

22) Her ortama genellikle ters düşer, geçimsiz ve uyumsuzdur,

23) Birçok insan gelişirken bu ise sürekli geriler,

24) Hayatın zorlukları karşısında hep yakınır,

25) Ne diline, ne eline ne de beline sahip olamaz vs.

 

Sonuç olarak;

Kimseye bir faydası olmayan, ırk, renk ve cinsiyetinden rahatsız olan, aslında yaratanla savaşan, kimseye gülümsemeyen, kimseye ısınmayan bu tip insanlar, çevresindeki insanların genellikle kendisinden nefret etmelerine sebep olurlar.