KONUYU OKU
26. MALIN PSİKOLOJİK ETKİSİ VE BUNA KARŞI OLARAK İNFAK SINAVI
Malın Psikolojik Etkisi
Yüksek Bir Makam Ve Mevkiinin Klasik Ve Gelişmemiş Bir İdareciye Etkileri

YÜKSEK BİR MAKAM VE MEVKİİNİN KLASİK VE GELİŞMEMİŞ BİR İDARECİYE ETKİLERİ

 

Bu tür idareciler;

 

1) Yürüyüşü değişir ve havalı yaşar,

 

2) Duayı azaltır ya da hiç yapmaz olur ve üstlerine yağ çekerken astlarını da ezer,

 

3) Ben bilirim edasına girer ve eleştiriye hiç tahammül edemez,

 

4) Her yerde ilgi, saygı ve imtiyaz bekler,

 

5) Kendi aczini ve idari boşluğunu gördükçe sabrı ve huzuru azalır,

 

6) İşini eleştirse de bırakamaz ve bu makamda kalmak için de kapı kapı dolaşır,

 

7) İstemedikleri kişilere karşı ya toplantıda ya şimdi gitti dedirterek çevresini yalancılığa alıştırır,

 

8) Bürokrasi gelenekleri ile çatışsa da çıkarı için inancına tezat bir hayatı yaşar,

 

9) Makam ve para iman ve aklının önüne geçer,

 

10) Hâlbuki Hac 41 / 336’ da “ Onlar, o mü’minlerdir ki eğer kendilerini yeryüzünde iktidar mevkisine getirsek, namazı kılar, zekâtı verir, iyiliği emreder ve fenalıktan alıkoyarlar, bütün işlerin sonu (kıyamette) Allah’ a dönecektir. “