KONUYU OKU
20. SABIR
Sabır
Sabrın Arka Planı

SABRIN ARKA PLANI

 

1) Sabır için Allah’ın Es-Sabur olan güzel isminden pay alınmalıdır;

      a) Zira sabır, nefsi hoşlanmadığı şeye karşı tutmak ve nefse hâkim olmaktır.

      b) Nefse çok ağır gelen bir şeye karşı tepki göstermeden durabilmektir,

      c) Öfkelenmemedir ki bu da Hz. Peygamberimizin kızma, kızma, kızma! tavsiyesine göre yaşamadır,

      d) Allah ile beraber olma şerefidir, çünkü Enfal 46 / 182 de “ … Allah sabredenlerle beraberdir. “ buyrulmaktadır.

      e) Bir yaşama sanatı olmasından ötürü bir eğitim ve öğretim gerektirir,

      f) Bir nevi sermaye veya hazine ve bir başka piyangodur,

      g) Bir sıkıntıdan sonraki aydınlık ve çok büyük bir genişliktir,

      h) Başarının sırlarından biridir. Her sabır bir adım daha Allah’a yaklaşmaktır.

      ı) Kin ve öfke gibi manevi mikroplardan sakınmadır.

      i) Öyle bir yolculuk ki başı çile, sonu rahatlıktır,

      j) Birçok musibete karşı kalkan ve yağmurdan koruyan bir şemsiyedir,

      k) Bir zenginlik ve taş atmakla bulanmayan bir derinliktir,

      l) Sürekli meyvesi ve gölgesi olan bir ağaçtır.  

 

2) Sabır;

      a) Bir ümit beklentisidir,

      b) Bir atalet değil bir bilinçtir,

      c) Bir diriliktir ve farkında oluştur,

      d) Bir yürüyüştür ve en iyiyi yakalama duyarlılığıdır,

      e) Bir sancı ve bir süreçtir,

      f) Sağlıksız bir olayı sağlıklı bir hale getirme çabasıdır.

 

3) Meyveler güneşle, insanlar da tecrübe ve sabırla olgunlaşırlar.

 

4) Sabır ve şükür kurtuluşa götüren manevi birer taşıttır.

 

5) Bir baş vücut için ne kadar gerekli ise sabır da hayat için o kadar gereklidir.

 

6) Birden sonra iki geldiği gibi sabırdan sonra da zafer gelir.

 

7) Sabır aşağıdan yukarıya çıkarırken sabırsızlık ise yukarıdan aşağıya indirir.

 

8) Sabırsızlık ani bir tepki olduğundan hayvansal bir özelliktir.

Sabırsızlığın sonu ise;

      a) Adeta bir kumar sonrası oluşan bir başka fakirliktir,

      b) Ateşin üzerine barut atmaya yâda köz üzerine benzin dökmeye benzer,

      c) Yaptığı binayı yıkma veya tuttuğu balıkları geri suya dökmeye benzer,

      d) Adeta kaynayan bir su kazanına düşmedir,

      e) Hâlbuki bir anlık sabır belki bir yığın musibete perde olabilir.

 

9) Sabırsızlığı artıran olaylar;

a) Sıkıntı ve acelecilik,

      b) Hastalık ve stresi,

      c) Bir mahkeme öncesi duruşma heyecanı,

      d) Yolculuğa çıkış anındaki beklemeler ve mahrumiyetleri,

      e) Maddi hırs ve aşk ( ev, mal, araba, cinsel tahrik vs. gibi olaylar ).

 

10) Sabırsız insan birçok işini bitirmeden kendi kendini bitirir.

 

11) Kirli tırtıllara katlanamayanların onların güzel bir ipek ürettiklerini göremedikleri gibi hoşlanmadıklarına katlanamayanlar da hoşlandıklarına ulaşamazlar,

 

12) Sabretmediği için pişman olanlar çoktur ama sabrettiği için pişman olanlar çok azdır.

13) Fakirin imkânsızlıktan dolayı sabretmesi bir zorunluluktur ama imkânı ve her türlü fırsatı olup ta kötülüklere karşı sabredebilmek takdire şayan bir olaydır.

 

14) Arzularına yenilen sabırsız gençler de yol üstündeki incire benzerler ki daha olgunlaşmadan telef olmaya mahkûmdurlar.

 

15) İnsanlar;

      a) Doğrulukta,

      b) Kötülüklerden sakınmada,

      c) İbadet ve ihlâsta,

      d) Kötülük ile mücadelede,

      e) İnfak etmekte,

      f) Her türlü sıkıntı, hastalık ve belada,

      g) Merhamette,

      h) Duada,

      ı) Nasihatte,

      i) İlim öğrenmede,

      j) Çalışmada vs. sabır ve sebat etmelidir,

      k) Küçük olaylarda bile parlayanlar büyük projeleri gerçekleştiremezler.

      l) En önemli işlerde sabretmeyenler de ömür boyu rezalete katlanmak zorunda kalabilirler.

 

16) Birçok şeyde sabır gerekirken acele edilmesi gereken işler de şunlardır;

      a) Sabretmede,

      b) Tevbe etmede,

      c) Küsleri barıştırmada,

      d) Cenazeyi defnetmede

      e) Kendi eşine ve misafirine ikram etmede,

      f) Borç ödemede,

      g) Vakti gelen namazı kılmada,

      h) Karşılaşınca selam vermede,

      ı) Akrabaları ziyarette,

      i) Anne babaya iyilikte,

      j) İnfak etmede,

      k) Vakti gelen gençleri evlendirmede,

      l) Kalmak için misafirliğe gidilse de eve psikolojik ve ekonomik sıkıntı verecekse hemen geri dönmede acele etmelidir.

 

Sonuç olarak sabır konusu bilgi, tecrübe ve basiretle o kadar çok düşünülmeli ve tekrar edilmeli ki et ve kemik gibi insanla kaynaşmalıdır. Çünkü insanın doğasında acelecilik vardır ki bunu aşmak için eğitilerek, sadaka vererek sabır yarışı yapılmalıdır. Yoksa sabırsız insan patlayan mısırın dışarı atılması gibi daima meclisten dışarıda kalmaya mahkûmdur. Sabırsız bir doğal yapıyı sabırlı hale getirmek ise bir başka destan yazmaktır.