KONUYU OKU
19. İBADETLER
Hz. Peygamberimizin Veda Hutbesi
Veda Hutbesinin Arka Planı

VEDA HUTBESİNİN ARKA PLANI

 

Hicretin 10. senesi Arafat’ ta bir rivayete göre 124.000’ den fazla hacının şahsında tüm insanlığa yapılan bir konuşmadır. Bu hacıların gelecek kuşaklara tam aktarabilmeleri için iyi dinlemeleri istenmiştir ki bu konuşmada;

1) 23 senelik faaliyetin bir raporu çizilmiş,

2) Dinin genel esaslarına ışık tutularak bir özeti yapılmış,

3) Hutbe esnasında inen Maide 3 / 106’ te “ … Allah’ ın dinini kemale erdirdiğini, üzerinizdeki nimetini tamamladığını ve din olarak İslam’ ı seçtiğini “ bildirmiştir.

 

Buradaki hacılar memleketlerine dönünce bu duyduklarını peygamberin isteği üzerine çevrelerine anlatmışlardır. Bu vasiyetle özellikle Medine, Şam, Bağdat, Kahire, İstanbul gibi şehirlerde nice âlimler yetişmiş daha sonra İspanya, Orta Asya, Hindistan, Malezya, Endonezya gibi ülkelere İslam’ ın güzelliği ulaşmıştır. Artık bu ışık Batı ülkelerinde de parlamaya başlamış ve güneşin Batıdan doğmasının ışıkları belirmeye başlamıştır. Çünkü bu nesillere bir vasiyetti. Bu nedenle bu duyurma kuşaklar boyu ve kıyamete kadar da devam edecektir.

 

Bu hutbe her hac döneminde Arafat’ ta ve her fırsatta tüm mekânlarda okunmalı ve içselleştirerek bu vasiyet yerine getirilmelidir ve bu vasiyetin her yıl ne kadar yerine getirilip getirilmediği sorgulanmalıdır.

 

BU HUTBEDE ÜZERİNDE DURULAN VE NESİLLERE ULAŞTIRILMASI İSTENEN NOKTALAR NELERDİR?

SORUSUNA CEVAPLAR

 

1) Hamd ve övgünün Allah’ a ait olduğu,

2) Allah’ ın ve davasının yüceltilmesinin gerektiği,

3) Başkasına ibadet yapılamayacağı,

4) Allah’ ın ortağının olmadığı,

5) Mülkün Allah’ ın olduğu,

6) Yaşatan ve öldürenin Allah olduğu,

7) Allah’ ın her şeye kadir olduğu,

8) Allah’ ın sözüne sadık olduğu,

9) Allah’ ın peygamberine yardım ettiği gibi inanlara da yardım edeceği ve İslam düşmanlarını bozguna uğratacağı,

10) Peygamberin iyi dinlenmesinin gerektiği,

11) İslam’ a ters düşen şirk kökenli adetlerin ve ırkçılığın bir cahilliye âdeti olduğu ve ayakların altına alınması gerektiği,

12) İnsanların eşit olduğu,

13) Müslümanların kardeş olduğu ve gönlü olmadan malına dokunulmaması gerektiği,

14) Hizmetçilere yediğinden yedirilmesi, giydiğinden giydirilmesi gerektiği,

15) Nesiller boyu felaketlerin sürmemesi için kan davalarının kaldırıldığı,

16) Toplumu sınıflara bölen ve iktisadi hayatı felç eden faizin kaldırıldığı,

17) Zulmedilmemesi ve zulme uğranmaması için tedbir alınmasının gerekliliği,

18) Kadın mal gibi sayılmaktan, kumar malzemesi yapılmaktan, fuhuş ticaretinde kullanılmaktan kurtarıldığı ve şefkatle muamele edilmesi gerektiği,

19) Can ve mal emniyetinin korunması gerektiği,

20) Müslümanların kanlarının, canlarının, mallarının ve namuslarının mukaddes olduğu,

21) İnsanların Allah’ ın huzuruna varınca tüm yaptıklarından sorulacağı,

22) Müslümanların gruplaşarak birbirlerinin boyunlarını vurmamaları,

23) Emanetlerin sahibine ulaştırılması gerektiği,

24) Müslümanların Kur’an’ a ve sünnete sarılmaları gerektiği,

25) Her şey açıklandığı için Kur’an ve hadise zıt vasiyette bulunulamayacağı,

26) Çocuğun kimin yatağında doğdu ise ona ait olduğu,

27) Erkek veya kadın zina edenlere had cezalarının verilmesinin gerektiği,

28) Babasından başkasına ait olduğunu iddia edenlerle sahiplerini reddeden hizmetçilerin lanetlendiği,

29) Bir kadının kocasından izinsiz olarak malından kimseye bir şey veremeyeceği,

30) Borcu olanın mutlaka borcunu ödemesinin gerektiği,

31) Kiralanan malın vakti gelince iade edilmesi gerektiği,

32) Karşılıklı hediyeleşmenin gerekliliği,

33) Kefilin ödemede sorumlu olduğu,

34) Yapılması hayırlı olan ama küçümsendiği için yapılmayan amellerden şeytanın memnun olacağı,

35) Aşırılıktan kaçınılması gerektiği,

36) Haramın helal, helalin de haram yapılamayacağı,

37) Suçsuz bir kişinin suçlu olan birinin cezasını çekemeyeceği, 

38) Adaletli bir idarecinin burnu kesik bir zenci de olsa itaat edilmesi gerektiği bildirilmiştir.