KONUYU OKU
19. İBADETLER
Namaz
Namazın Arka Planı

NAMAZIN ARKA PLANI

 

1) Namaz;

      a) Kur’an’ da en çok emredilen bir ibadettir,

      b) Kul ile Allah arasında çok yüce bir ilişki ve manevi bir köprüdür,

      c) Allah’ın davetine katılmak,

d) Dünyanın en nazik bir teşekkürü,

      e) Allah’ ı yücelterek bir nevi miraca doğru yükselme eylemidir.

 

2) Namaz en büyük ibadet olmasından ötürü, her vakitte belki diğer vakte ulaşamayabilirim endişesi ile son defa kılıyormuş gibi huşu ile (saygı ve ürperti içinde) kılınmalıdır.

 

3) Namaz manevi bir ırmakta yıkanma, ruhu arındırma ve arzuları dizginleme nedenidir.

 

4) Namaz bir hidayet göstergesidir ve;

      a) Hem manevi âlemlere,

      b) Hem iyilikle dostluklara,

      c) Hem yardımlaşmalara kapı açmasından dolayı bir kurtuluş yoludur.

 

5) Namaz manevi bir enerjiyken; 

      a) Namaz öncesi ve sonrası sohbetler de bu enerjiye bir takviyedir,

      b) Tüm ibadetler ve iyilikler de dini ayakta tutan bir direktir.

 

6) Namaz kötülüklerden koruyacağı için iyiliği emri ve kötülüğü nehyi birlikte sürdürmelidir. Ayrıca;

      a) Namaz kılan fiziken nurlu ve dinç, ruhen mutludur,

      b) Namaz kılmayan ise huzur, huşu ve nurdan mahrumdur.

      c) Namazı engellemek ise Ebu Cehil’in yolunda olmaktır.

 

7) Namaz;

      a) Allah ile dostça bir konuşma,

      b) Ve Allah’ a bir yalvarıştır.

      c) Eğer bir insan arkadaşları ile sohbet etmeyi namaz kılmaktan daha çok seviyorsa kendini bir gözden geçirmelidir.

      d) Hac ömürde bir defa, zekât senede bir defa, oruç senede bir aydır ama namaz günde beş defa olduğundan önemini düşünmeli ve her gün yemekten ve içmekten bıkılmadığı gibi namazdan da bıkılmamalıdır.

      e) En tatlı uykudan bile bir ihtiyaç, evlat veya bir felaket nedeniyle aniden kalktığımız gibi neden Allah için namaza kalkmayalım diye düşünmeliyiz. 

 

8) Namaz Allah’ a yaklaşma vasıtasıdır ve;

      a) Namaz kılma tevhitle Allah’ a verilen söze sadakatle sözleşmeyi sürdürmektir,

      b) Namaz kılmama ise sözleşmeyi bozmadır, ayrıca namaz kılmamak bazılarına göre küfre götürmese de namazı kâfirlerin hiç kılmadığını bilmeli ve kâfirlere benzemekten özenle kaçınmalıdır,

      c) Ayrıca namaz her yoklamada hazır bulunmadır.

 

9) Namazın düşündürdükleri;

      a) Her sabah namazı diriliş anını,

      b) Her öğle namazı gençlik dönemini,

      c) Her ikindi namazı ihtiyarlık dönemini,

      d) Her akşam namazı ölümü ve kıyametin kopuşunu,

      e) Her yatsı namazı ve yatağa giriş cenaze namazı ve mezara girişi hatırlatmaktadır.

      f) Namaz kılmayanlar bu düşüncelerden mahrum kalabilirler.

      g) Kâbe’ de oluşan namaz halkası tüm dünyada kılınan namazlarla evrensel bir halka ve koroya dönüşmektedir. Namaza durmak bu muhteşem halkaya ve koroya katılmaktır.

10) Her namazdaki kıyam, rükû, secde ve selam mahşerdeki hesap anını düşündürmelidir.

 

Örneğin;

      a) Başlangıç tekbiri bir başka yönü ile mahşerdeki teslim olmayı,

      b) Kıyam ilahi sorgulamayı,

      c) Rükû sorgulanma mahcubiyetinden dizlerin dermansızlığı nedeniyle eğilmeyi,

      d) Secde Allah’ ın karşısında maddeten hiçliği, manen yaklaşmayı,

      e) Tahiyyat dize kapanmayı,

      f) Selam iki tarafta da yardım edecek kimse var mı? diye aramayı,

      g) Dua ile el kaldırma da insanlardan ümit keserek tek çare olarak Allah’ tan yardım ve merhamet istemeyi sembolize etmektedir.

      h) Bu ruhla kılınan namaz inşallah kalbi temizler ve takva bir yaşamı kazandırır.

 

11) Namaz kılma Allah’ a sığınarak;

      a) Kulluk makamının korunmasını,

      b) Âlimle halk kaynaşmasını sağlarken,

      c) Namaz kılmama ise imanla verilen sözde durmamayı gösterir. 

 

12) Cemaatle namaz kılmak nifakı ve kötü sonu önlemesi bakımından;

      a) Emre itaati ve bütünlük oluşturmayı,

      b) Toplumsal hayatta birlik ve beraberliği sembolize etmektedir.

      c) Cemaat olmak için yalnız camide cemaatle namaz kılmak yetmez. Bunun yanında mü’minler Allah rızası için aynı amaçta, aynı üzüntüde, aynı tasada ve aynı başarı ve mutlulukta bütünleşme ve gönül birliğini kenetlenerek sürdürmelidir.

 

13) Her namazda temiz elbise giyme ile;

      a) Önce Allah’ a,

      b) Sonra namaza,

      c) Sonra da kendine değer vermeyi ve saygı duymayı öğretmekte,

      d) Ayrıca ahlaken de temizliğe dikkat etmeyi gerektirmektedir.

 

14) Namaz bir yönü ile asli görevi yani yaratılış amacını yerinde kullanmadır ve günde 5 vakitte toplam 40 kere Fatiha suresini okurken;

      a) Yalnız Allah’ a hamd ve kulluk edeceğimizi,

      b) Yalnız onun hesaba çekeceğinden yalnız ona ibadet edeceğimizi,

      c) İhtiyaçlarımızı ve hidayetimizi yalnız ondan isteyeceğimizi,

      d) Doğru yolda kararlı olmayı, lanetlenen Yahudileri ve dinlerini tahrif eden Hıristiyanları takip etmeyeceğimizi, nimet verilenlerin yolunu istemekle yani peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve ihlâslıların yolunu takip etmek istediğimizi bilmeliyiz.

 

15) Namaz bir mutluluk şartıdır ve;

      a) Rabbini sevdiği için hiçbir fedakârlıktan çekinmemeyi,

      b) Rabbini en yoğun işlerin içinde dahi olsa unutmamayı,

      c) Başıboş değil ilkeli yaşamayı,

      d) Her namazla yenilenmeyi,

      e) Her işi vaktinde yapmayı öğretmektedir.

      f) Büyüklerin daveti reddedilmediği gibi namaza davet de reddedilemez.

 

16) Namaz müslümanların bir alametidir ve

      a) İnsanı kula kulluktan kurtarır ve Allah’ a yaklaştırır.

      b) İnsanı ölçülü ve prensipli yaşatır ve başıboşluğa fırsat vermez.

      c) Dünya ve ahiret arasında kopmayan bağlar oluşturur.

      d) İnsanlara kişilik, dostluk ve bütünleşme ruhu kazandırır.

      e) İnsanı kendine, eşine, çocuklarına, eşya ve tabiata karşı kötülük yapmaktan korur.

 

17) Müslümanlar namazda ayetleri okuma ve tadili erken bakımından ölçü ve tartıya dikkat etme hassasiyetini göstermelidir.

 

18) Dikkat edilirse Batı toplumunda olduğu gibi yalnız anneler babalar gününde değil, namaz kılanlar her namazda selamdan önce anne, baba ve mü’minler için duada bulunurlar.

 

Not: Müslümanlar namazda yalnız Allah için kıyam, rükû ve secde yaptıkları gibi hayatta da başkasına asla eğilmemelidirler. Eğer böyle olmazsa düşmanlarına eğilme zilletinden kurtulamayacaklarını asla unutmamalıdırlar. Çünkü hayat yalnız güzel yemek yemek, güzel giyinmek, güzel gezmek için değil bilakis kulluk ve ibadet için yaratıldığımızı ve bu ibadetlerin en büyüğünün de namaz olduğunu çok iyi bilmeliyiz. Ahirette de namazı ve secdeye kapanmayı horlayan kafirler gibi kör, sağır ve yüz üstü sürünenlerden olmamak için; namaza çok önem vermeliyiz. Zira İsra 97 / 291 …biz, o kâfirleri kıyamet günü kör, dilsiz ve sağır oldukları halde, yüzleri üstü sürünerek haşredeceğiz. Varacakları yer cehennemdir; ateşi dindikçe onun ateşini artırırız. Buyrulmaktadır.