KONUYU OKU
18. İHLÂS VE ŞİRK
Şirk Ve Müşriklerin Özellikleri
Şirke Düşmemek İçin Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

ŞİRKE DÜŞMEMEK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

 

1) Şirk olayı;

      a) Saf ve berrak bir inançtan uzak adeta tortulu bir suyu andırmaktadır,

      b) Bu nedenle,

                  a) Allah’ı bir şeylere benzetmemeli ve sıfatlarına da bir sınırlama getirmemeli,

                  b) Hayalde canlandırmaya kalkmamalı,

                  c) Maddi veya manevi bir şekle büründürmemeli,

                  d) Tesadüfün imkânsızlığını görüp yerlere göklere bakarak Allah’ ın sanatında kudretini aramalı ve anlamaya çalışmalıdır.

 

2) Şirke düşmemek için;

      a) Allah’ tan başka kimseye medet (yardım et) kelimesini kullanmamalı,

      b) Allah’ tan başkasına yemin etmemeli,

      c) Allah’ tan başkası adına adak ve kurban kesmemeli,

      d) Mezarlardan ve yatırlardan yardım beklememeli, bilakis onların dirilerden dua beklediğini bilmeli,

      e) Allah’ ın ve Resul’ ünün bildirdiği kutsal mekânlara yeni mekânlar eklememeli,

      f) Allah’ ın sonsuz merhamet ve essiz adaletine ters düşeceğinden torpil ister gibi filanın hürmetine ifadesini kullanmamalı,

      g) Yalnız Allah’ ın bilebileceği gaybi bilgiler hakkında bilirim veya bilirler iddiasında bulunmamalıdır. Zira A’ raf 188 / 174’ de “ De ki: Allah’ ın dilemesi dışında ben kendim için yarardan ve zarardan (hiçbir şeye) malik değilim, eğer gaybi bilseydim muhakkak hayırdan yaptıklarımı arttırırdım ve bana bir kötülük dokunmazdı… “ buyrularak peygamber dahi Allah’ ın bildirmesi dışında gaybi bilmediğine göre diğer insanların bilirim iddiası bir cehalet ve şaklabanlık göstergesidir.

       h) Bunlara ilaveten;

                  1) Yalnız Allah’ ın huzurunda elleri bağlı durup kıyam, rükû ve secde etmeli,

                  2) Başkasının hükmü altına girmemeli,

                  3) En çok Allah sevilmeli,

                  4) En çok Allah’ tan korkulmalı,

                  5) Yalnız Allah’ a teslim olunmalı,

                  6) Yalnız Allah’ ın hidayetini kabul etmeli,

                  7) Yalnız O’ nun hak ve görevleri belirlediğini kabul etmelidir.

8) Bu hakları Allah’ tan başkasına vermek bir şirk olayıdır.

 

3) Hayatın amacını;

a) Sadece para kazanma olarak görmemeli,

b) Zevk ve müreffeh bir dünya hayatını putlaştırmamalı,

c) Takva olmak varken şöhreti, çıkarı veya ırkı üstün kılmak için çalışmamalı,

d) Araçları, eşyaları ve yücelttiğimiz bazı kişileri Allah’ tan daha çok önemseyerek ve düşünerek, insanın maksadı mabududur ifadesinde olduğu gibi kıbleyi çoğaltmamalı,

e) Fatiha suresinde “ yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım isteriz “ ayetinde olduğu gibi her şeyi içtenlikle, direkt olarak Allah’ tan beklemeli ve hayatın amacını yalnız Allah’ a kulluk olarak görmelidir.

 

4) Şirke düşmemek için;

a) Pazara gelirken her türlü eşyayı çuvalla taşıyan adam gibi her türlü ırki, örfü ve gelenekleri İslam’ a taşımamalı,

b) Her şeyini bırakarak gelip yalnız vahiyle şekillenmeli,

c) Ayetleri tekrar tekrar okuyarak, tefekkür ve ibadetlerle imanını canlı tutmalıdır.

 

5) Hiçbir çıkar ve ideoloji için yüce dinimizi alet etmemeli ve ettirmemelidir.

 

6) Şirk çamuruna batmamak için;

      a) Sportif bir eylem olarak namaza bakmaktan,

      b) Amma cömert desinler diye infak etmekten,

      c) Çok bilgili desinler diye ilim öğrenmekten,

      d) Çok güzel okuyor desinler diye hafızlıktan,

      e) Kahraman desinler diye savaşmaktan,

      f) Çok güzel hizmet ediyor desinler diye hizmet etmekten,

      g) Sıhhatli olmak için oruç tutmaktan,

      h) Turistik amaçla veya halkın kınamasından kurtulmak için hacca gitmekten,

      ı) Zekâtı bir borç gibi değil de infak gibi görmekten,

      i) Takvadan uzak olarak kurban kesmekten Allah’ a sığınmalıdır.

 

7) Haram olan şeyleri, sebeplerinden daha çok Allah’ ın haram etmesinden ötürü onlardan uzak durmalı, örneğin domuz etinden tenyaların olmasından değil de Allah’ ın haram etmesinden dolayı uzak durmalıdır.

 

8) Ahireti kazanmak için yaratılan ve gönderilen insanın asıl amacı dünyada ibadet ve kulluktur, bu nedenle;

      a) Araç olan dünyayı amaç edinmemeli,

      b) İbadetler yalnız ahiret ve cennet için değil Allah rızası için yapılmalıdır.

 

9) İşlerimizde önce;

      a) Hak için halka hizmet etmeli,

      b) Zevki ve şehveti hayatın amacı değil helal olanını araç olarak görmelidir.

 

10) İnsanlara gerektiğinde övgü ve saygıyı;

      a) Makamı, mevkisi ve zenginliği için değil Allah için yapmalıdır.

      b) Yoksa madde için yapılan bir övgünün ve saygının imanın bir bölümünü götüreceği unutulmamalıdır.

 

11) Sonuç olarak sosyal hayatta;

      a) Paraya, arabaya, kadına, çocuklara, erkeğe, toprağa, eve ve buna benzer şeylere değeri kadar değer vermeli,

      b) Hayatın önüne bunları kemik gibi koyarak putlaştırmaktan Allah’ a sığınmalıdır.

      c) Her işte en önde ben olmalıyım ve ben olmazsam bu iş olmaz diyerek kendimizi ilahlaştırmamalıyız,

      d) Çevremizden tapılırcasına bir yüceltme, bir saygı ve övgü değil ihlâslı bir uyarı ve dua beklemeliyiz.

 

Sonuç olarak;

      a) Müşrik mantık bollukta ortak edinir, darlıkta hakka döner, rahatlayınca yine şirke devam eder

      b) Şirke düşmemek için halkın bakış ve baskısından utanıp erkekler sakaldan ve kadınlar tesettürden aşağılık duymakla halkı putlaştırmaktan Allah’ a sığınmalıdırlar.

      c) Övme ve kötülemenin etkileyemeyeceği, her şeye rağmen iyilikle yaklaşan bir kişilik kazanmalıdır.

      d) Hiç kimse hurafelerini, kanaatlerini, öfke ve mizacını İslam’ a karıştırmamalı ve    İslam’ ın emir ve yasaklarına müdahale etmemelidir.

 

Özellikle;

a) Toplumu,

b) Parayı,

c) Gücü,

d) Silahı,

e) Şehveti,

f) Mutfağı,

g) Makamı,

h) Rütbeyi ilahlaştırmakla

ı) Bir tek Allah inancına ilaveten yedek ilahlar oluşturarak çok tanrılı putperestliğe kaymaktadır.