KONUYU OKU
15. İLME TEŞVİK
Cehaletin Kötülüğü
Cehaleti Yansıtan Bazı Sözler

KULLANILMAMASI GEREKEN VE CEHALETİ YANSITAN BAZI SÖZLER

 

1) Olumsuz manada “ İşimiz Allah’ a kaldı. “ demek,

2) Allah’ sız kelimesini kullanmak,

3) Allah baba demek,

4) Allah ona verdiği canı bile alamıyor,

5) O adamı Allah bile unuttu,

6) Ye Allah ye, zıkkım ye, yürü Allah yürü, yat Allah yat,

7) En büyük filan başka büyük yok,

8) Kur’an’ ı anlamak çok zor,

9) Kıyamet hacıdan hocadan kopacak,

10) Ben Kur’an, Hadis bilmem çağdaşlığı bilirim,

11) Doğru olursan aç kalırsın,

12) Eserimiz sonsuza kadar yaşayacak,

13) Tabiat kanunu,

14) Öldü kurtuldu (hâlbuki hesap var),

15) Eşek cennetini boyladı,

16) Cehennem daha iyi çünkü meşhurlar hep orada,

17) Tabutu meçhule giden gemiye benzetmek,

18) Ben kaderime yanarım,

19) Tesadüfen kurtulduk,

20) Çocukların istikbalini garantiledim,

21) Filan bizim gizli halimizi bilir,

22) Sen benim namaz kılmadığıma değil kalbime bak,

23) Çocukları hemen camiye sokmamalı,

24) Besle yetimi oysun gözünü,

25) Merhametten maraz doğar,

26) Bekârlık sultanlıktır,

27) Ne yapayım kocam böyle istiyor,

28) Sen örtüye değil kalbe bak,

29) Zaman sana uymuyorsa sen zamana uy,

30) İslam’ i düşünceyi orta çağ zihniyeti olarak değerlendirmek,

31) Ben emir kuluyum,

32) Ekmeğimin kölesiyim, ekmek partisindenim,

33) Günah işleyene iyi demek ve alkışlamak,

34) Sen namaz ve oruçla uğraşma işine bak,

35) Haram işlerde dahi besmele çekmek, haram işlenecek yerleri Kur’an’ la açmak,

36) Üzümü ye, bağını sorma,

37) İçki üzüm suyu, ha üzüm, ha suyu ne farkı var ki,

38) Bankalardan alıp verdiğin değil aradakilerin yaptığı faiz,

39) Kumardan ve şans oyunlarından kazanılan mal için bile hayırlı olsun demek,

40) Rahatlık istiyorsan suya sabuna dokunma,

41) Zaman helal ve haramı düşünecek devir değil,

42) Öbür dünyadan gelen mi var ?, hayatın hepsi bu,

43) Filan peygamber bile olsa tanımazdım,

44) Hz. İsa Hıristiyanların peygamberidir,

45) Cebrail vahyi filana getirecekti ama filan kaptı,

46) Ben çalınanları bilirim,

47) Hacca çağrılmadık ki gidelim,

48) Kurbanı evin büyüğü keser,

49) Buranın çocukları çok kötü,

50) İslami ilimler karın doyurmaz, sen fen ilmine bak,

51) Zekât yalnız fakirlerin hakkıdır,

52) Bu eseri filan yarattı veya yarattım,

53) Sana tapıyorum,

54) Gâvur imam,

55) Dini dünya işlerine karıştırma,

56) Köprüyü geçinceye kadar gâvura dayı demeli gibi sözler.