KONUYU OKU
13. MÜMİNLERİN ÖZELLİKLERİ
Etkin Bir Kişilik Ve Başarı Kazanmaları İçin Müminlerde Mutlaka Olması Gereken Özellikler
Hayatta Mutsuz Kılan Bazı Özellikler

D) HAYATTA MUTSUZ KILAN BAZI ÖZELLİKLER

 

a) Genel sebepler:

Allah’ı, peygamberini ve kitabını gereği gibi bilememek ya da aşırı kalp kirliliği nedeniyle içtenlikle hakka karşı bir türlü sevgi duyamamak. 

  

b) Özel sebepler:

1) Niçin yaratıldığının bilincinde olmamak,

2) Görevi ihmal ve tevekkül bilincinin eksikliği, 

3) Allah’ tan çok insanları hoşnut etmeye çalışmak ve yorgun düşmek,

4) Müslüman olsa da İslam’ i bir kişilik kazanamamak,

5) Dünya bir araç olmasına rağmen onu amaç haline getirmek,

6) Hayattan olmayacak şeyler beklemek,

7) İlkelere göre değil eleştirilere ve tepkilere göre yaşamaya çalışmak,

8) Diline ve iki ayağı arasına hâkim olamamak,

9) Peygambere göre kendini test etmeden doğru yaşadığını zannetmek,

10) Aşırılıklardan ( ifrat ve tefritten ) bir türlü kendini alamamak,

11) Kader bilgisinin eksikliği nedeniyle kadere isyan ederek yaşamak,

12) Vicdanının sesine kulak asmamak,

13) Ölümü çok çok uzaklarda görmek ve ani acılarla karşılaşmak,

14) Akıl nimetini iyi kullanamayıp eline geçen fırsatları değerlendirememek,

15) Gerçekleri duymaktan rahatsız olmak veya tahammül edememek,

16) Hep itirazcı ve şikâyetçi bir mizaç geliştirmek,

17) Hep kendinden yukarı bakıp imrenmek ve kendi haline kanaat etmemek,

18) Kalp darlığı ve hoş görüsüzlük,

19) Kötülere bel bağlayıp onlardan yardım beklemek ve iyileri incitmek,

20) Adi işlere karışmak ve kötülerle düşüp kalkmak,

21) Tiryakilik veya bağımlılık yapan maddeler kullanmak,

22) İş, ibadet ve arkadaşlar arasında denge kuramamak,

23) Kronik hastalıklarla hayattan ümit kesmek,

24) Düzensiz ve hesapsız harcamalarda bulunmak,

25) Kötü çevrede bulunmak ve yanlış yönlendirilerek boş davalar ile ömrünü heder etmek,

26) Kendini geliştirememek,

27) Uzun emel sahibi ve aksine sabırsız olmak,

28) Kendini mutsuz hissetmek,

29) Neden böyle? Sorusuna cevap bulamamak,

30) Hayatını planladığı gibi götürememek,

31) Hayata bir oyun, bir eğlence, bir öğünme mantığı ile yaklaşıp ama bir türlü sevindirici bir başarı sağlayamamak,

32) Yapamayacağı vaatlerde bulunmak ve sonunda mahcup olmak,

33) Özür dileyeceği veya duyulunca yüzü kızaracağı işlerde bulunmak,

34) İyilik yaptığı insanlardan ihanet ve kötülük görmek,

34) Anlayışsız bir eşe ve kötü bir komşuya düşmek vs.