KONUYU OKU
13. MÜMİNLERİN ÖZELLİKLERİ
Etkin Bir Kişilik Ve Başarı Kazanmaları İçin Müminlerde Mutlaka Olması Gereken Özellikler
Hayatta Mutlu Olmanın Bazı Şartları
            B) HAYATTA MUTLU OLMANIN BAZI ŞARTLARI

 

1) Enam 125 / 143 – Allah kime hidayet etmeyi dilerse İslam’ a onun göğsünü açar, gönlüne genişlik verir…

 

2) Rad 28 / 251 - Onlar; iman edenler ve kalpleri Allah’ ın zikri ile mutmain olanlardır, haberiniz olsun kalpler yalnızca Allah’ ın zikri ile mutmain olurlar.

 

1) Mutluluğu ancak;

      a) Mutluluğun ne olduğunu ve onun yolunu bilenler,

      b) İsteklerini sınırlayanlar,

      c) Ödeyemeyeceği borca girmeyenler,

      d) Her türlü israftan kaçınanlar,

      e) Sadeliği ( aşırı dünya sevgisini yenip sevap işlemeyi ) tercih edenler,

      f) Görsünler diye değil gereken işi yapanlar,

      g) Özenle düşman oluşturmayanlar,

      h) Sıkıntılarının hiçbirini dert etmemeye çalışanlar,

      ı) Sahip oldukları nimetleri görebilenler, zaman zaman hatırlayabilenler,                

      i) Allah’ a kendilerini çok yakın hisseden ve şükran duyabilenler yakalayabilirler.

 

2) Gerçek mutluluk için önce kulluk bilincini kavramalı;

      a) Hayatını vahye göre şekillendirmeli,

      b) Her hali ile kanaatkâr ve çok şükreden biri olmalı,

      c) Mutluluğu uzakta değil kendi mekânında, kendini seven arkadaşlar arasında aramalı,

      d) Kendine sunulan imkânları iyi değerlendirmeli, çünkü kullanamadığı hak artık kendinin değildir.

      e) Hayattan olmayacak şeyleri beklememeli ve gerçekçi olmalı, çünkü isteklerin çok imkanların ise sınırlı olduğunu bilmeli,

      f) Adi işleri, cehalet ve tembelliği tercih edenlere mesafeli durmalı,

      g) Kendine yetecek kadar ama emanet bilinci ile bir maddiyat sahibi olmaya çalışmalı,

      h) Vicdan azabı verecek rezil işlerden kaçarak sürekli ahlakını güzelleştirmeli,

      ı) Aile ve akrabasıyla coşkulu bir iletişim kurmaya çalışmalı,

      i) Maddi ve manevi temizliğine çok dikkat etmeli,

      j) İleride alçaltıcı ve vicdan azabı verecek ve üzecek şeylerden uzak durmalıdır.

 

3) Mutlu bir kişi hayata;

      a) İleri bir görüşle bakar, hep güzel tarafı görür ve güzel düşünür,

      b) Yaşamanın yaşamış olmak için değil daima iyiye, güzele, doğruya durmadan ilerleme olduğunu bilir, iyilik yapmadan ve olgunlaşmadan mutlu olamayacığını bilir,

      c) Hayatın aslında bir savaş meydanı ve engellerle dolu olduğunu görür,

      d) Ama her zorluktan sonra bir kolaylık olduğunu bildiği içinde ısrarla çalışır.

 

4) Her işinde ölçülü ve dengeli hareket eder;

      a) Sürekli Allah’ ı hatırlayarak okuma ve gelişim içinde olur,

      b) İlim, iman ve ihlâsla donanmaya çalışır ve şirkten kaçınır.

 

5) Arkadaşlığa bakışı;

      a) Birbirini yıkayan iki el gibi olduğunu ve affetmeyi bilir,

      b) Sadık ve sahip çıkan fedakâr bir ebeveyn gibi uyaran ama kınamayan bir arkadaş grubu oluşturmaya çalışır,

      c) Az da olsa takviye edici hediyeleri ve ziyaretleri ihmal etmez,

      d) Dostluğu köprüyü geçinceye kadar değil ölünceye kadar sürdürür.

 

6) İnsanlara;

      a) Sevgi ile yaklaşır,

      b) Kibar davranır,

      c) Bu doğrultuda insanlara kibarken Rabbine karşı asla nankör olmaz.

                            

7) Tüm sorumluluklarını bilerek çevreyi izler;

      a) Hiçbir uyarıya ihtiyaç duymadan görevlerini yerine getirir,

      b) Elinden gelen iyiliği yapar ama insanlardan karşılık beklemez,

      c) Sonunda bu iyilikleri benden kabul et diye Rabbine dua eder.

 

8) Mutlu kişi huzur ararken;

      a) İsteklerini sürekli azaltır ve özellikle yeni bir borca girmez,

      b) Sorumluluklarını arttırır,

      c) İşlerini ertelemez ve biriktirmez,

      d) İmkânlarını iktisatlı kullanarak mutluluğu yakalar ve malını ahmaklara yedirtmez.

 

9) Kişilik gelişiminde;

      a) Özellikle kendine değer veren ve sevenlerle buluşur,

      b) Kendini üzen, usandıran olay ve insanlardan uzak durur,

      c) En ciddi olaylarda bile sarsılmaz,

      d) Hiçbir şekilde ümitsizliğe düşmez,

      e) Dertleri gözünde büyütmez, her şeyi olağan sayar ve onları aşar,

      f) Acı bir durumda başka bir seçenek yoksa katlanır.

 

10) Sezilerini geliştirerek;

      a) Mağlup gibi gösteren olayları ve eksiklikleri düşünüp hayatını zindan etmez,

      b) Gelecek olaylara karşı teyakkuz içinde bulunur,

      c) Her şeyin iyi yönünü görmeye ve iyiye yorumlamaya çalışır,

      d) Kendine ve ailesine zaman ayırır,

      e) Bu zamanını kimseye işgal ettirmez.

 

11) Hamdini arttırmak için;

      a) Sahip olamadıkları şeyleri düşünerek üzülme yerine sahip olduğu nimetleri sürekli düşünür ve hamd eder.

      b) En acı olaylarda bile bir hikmet yönünü arar ve olayları hep iyiye yorumlar,

      c) Küçük bir ilgi bile onu çok sevindirir,

      d) Kendisinden yukarıdakilere bakmaz,

      e) Daima kendinden aşağıdakilere bakar ve şükreder.

 

12) Bir noktada mutluluğa yaklaşımı;

      a) Başkalarını mutlu ederken kendisi de mutlu olur,

      b) Mutluluk tüm istekler yerine getirmekle değil aksine istekleri kısmak veya kontrole almakla olur,

      c) Hayatta olabilecek şeylerden fazlasını istemez ve ilahi sınırları aşmaz,

      d) Azla yetinmeye çalışır, çünkü planlı harcayanın kolay kolay muhtaç olmayacağını bilir,

      e) Keşke dedikçe üzülen değil;

                  a) Artık tecrübe kazandım bir daha şöyle veya böyle hata yapmayacağım diyenlerin,

                  b) Fırsatları iyi gören ve değerlendirenlerin,

                  c) Çıkar düşünmeden karşılıklı olarak maddi ve manevi olarak yardımlaşanların,

                  d) Zora düşmeden nerede ve nasıl hareket edeceğini, nasıl konuşacağını bilen,  kuru ve sonuçsuz kavgaya girmeyenlerin mutlu olacağını bilir,

      f) Geceleri Kur’an okuyarak, secdelere kapanarak ve bol bol dua ederek mutluluğu yakalamaya çalışır.

g) Unutulmamalı ki mutluluk için barışı sağlamak bir piyango, kavga veya küsmek ise hem mahrumiyet hem de genellikle kaybettirici bir kumardır.

      h) Bazı insanlar arabam var, rengini ve modelini beğenmiyorum diye kendi kalbine olumsuz sinyal göndererek varlık içerisinde sıkıntı oluşturur. Bazı insanlar da arabam yok, dert de edinmiyorum der. Kendi kalbine olumlu sinyal göndererek bunu olağan sayar ve yoklukta da rahat edebilir.

 

Sonuç olarak

      a) Hayatı gelişmeye açık tutmalı,

      b) Öfke biriktirmemeli,

      c) Üzen bir konuyu düşünmemeli,

      d) Dost ve yakınların iyi hatıralarını yad etmeli,

      e) Kimseyi kalıbımıza çekmeye çalışmamalı,

      f) Öfkeli iken tepkiden kaçınmalı,

      g) Başkalarına kızıp kendimizi cezalandırmamalı,

      h) Hiçbir kimseden maddi bir beklentiye girmemeli,

      ı) Hiçbir kimseden yakınmamalı,

      i) Kendimizi çok önemsemeli,

      j) Uğraşı alanlarımızı çoğaltmalı, birinde olmazsa diğerindeki bir başarı mutluluğu kamçılamalıdır

      k) Daima kendimizi iyi hissetmeliyiz.

 

İnsanların çoğunlukla aradığı, bazen de ulaştığını zannettiği mutluluk ancak nefsi memnun eden, sıradan bir mutluluktur ki bu da gölge gibi geçicidir.

 

Gerçek mutluluğa ancak Allah için severken ve Allah için iyiliği emredip kötülüğü engellerken ulaşmalıdır. Örneğin;

      a) Allah için çekilen çilelerin arasında,

      b) İbadet ve zikir esnasında,

      c) İnfak ve sabrın sonunda,

      d) Şehitlerin şahadeti esnasında vs. yaşanan mutluluklardır.

 

MUTLU KILAN BAZI FAKTÖRLERİ ÖZETLERSEK

 

1) Bilgili, imanlı, ihlâslı ve namazlı olmak,

2) Sağlıklı olmak ve sağlıklı düşünmek,

3) İyi eş, iyi komşu ve iyi arkadaş seçebilmek,

4) Yetecek kadar maddiyata sahip olmak,

5) Özellikle çok anlayışlı bir eşe sahip olmak,

6) Nefsin isteklerini azaltmak ve kontrole almak,

7) Kanaatkârlık, ayrıca her olayda bir hayır noktasını görebilmek,

8) Çevre ile iyi bir diyalog kurmak,

9) Kin ve nefret taşımamak,

10) Tecrübe kazanmak,

11) İmkânları arttırmak,

12) Tembelliği ve cimriliği yenmek,

13) Kimseye imrenmemek,

14) Tevbe ile kötülüklerden ve kötülerden uzak durmak,

15) Allah ve Resul’ ünü dost edinebilmek

16) Kur’an’ ın emirlerine yüz çevirmemek,

17) İçindeki iyilik ateşini daima tutuşturarak imanın zevkini tatmak,

18) Yalnızlığın yoluna girmekten ve rehavetin uyuşukluğundan kaçmak,

19) Hiç kimseye karşı bir komploda yer almamak,

20) İnandığı gibi yaşamalı zira bu tavır verimli bahçe gibi sonuç getirir,

21) Kasları gevşetici sözler söylemek ve hareketler yapmak,

22) Hayat kadehinin boş tarafını değil de daima dolu tarafını görmek,

23) Aynalara küsüp palyaçoluğa yönelmemek,

24) Okuma alışkanlığı edinerek arkasında bir eser bırakmaya çalışmak,

25) Tecrübelerini kullanarak daima iyiye doğru bir değişim içinde olmak,

26) Asla gerçek veya hayali bir düşman oluşturmamak,

27) İleride vicdan azabı vermeyecek bir şekilde yaşamak,

28) İktisatlı ve planlı yaşamak,

29) İman neşesi içinde olmak vs.

 

Sonuç olarak mutluluk Allah‘a yaklaşmak ve mutsuzlukta uzaklaşmakla orantılıdır. Allah için içten gelerek cömertlik, fedakârlık, mazlumların yanında olmak, başkaları için çalışmak dahi mutluluk verirken bunun zıttı ise mutsuzluk verir. Demek ki, insan Allah’a yaklaştığı kadar mutlu, uzaklaştığı kadar mutsuz olmaktadır.