KONUYU OKU
1. PEYGAMBERLİK GERÇEĞİ
Peygamberlikle İlgili Olarak Düşünen İnsanların Dikkatine
Peygamberlerin İsmet Sıfatından Alınacak Dersler

PEYGAMBERLERİN İSMET SIFATINDAN ALINACAK DERSLER

 

Peygamberlerde vacip ( gerekli ) olan sıfatlar;

      1) Sıdk (söz ve davranışında doğruluk sahibi olmaları)

      2) Emanet (her bakımdan güvenilir olmaları)

      3) Tebliğ (Allah’ ın emrini noksansız olarak olduğu gibi duyurmaları)

      4) Fetanet (her konuda son derece akıllı ve uyanık olmaları)

      5) İsmet (korunmuş olmalarından ötürü günah işlemez oluşları)

 

Bu maddelere göre her peygamberde;

      1) Doğruluk ve yalnız Allah’a kulluğa çağırmak,

      2) Eminlik ve emanete ihanet etmemek,

      3) Günahsızlık ve masumluk,

      4) Kararlılık ve zikzak çizmemek,

      5) Tatlı dil ve güler yüzle idarecilik,

      6) Güvenilirlik ve vahyin dışında bir söz söylememek,

      7) Ücretsiz tebliğcilik (uyarıcılık ve müjdeleyicilik),

      8) Üstün zekâ ve çalışkanlık,

      9) Sağlıklı ve çok şükredici olma,

      10) Güzel amel işlemeleri ve teşvik etmeleri,

11) İhlâsı tercih edip riyadan kaçınmaları,

      12) Güzel ahlakı tamamlamaya çalışmaları,

13) Ömür boyu süren, itici veya tiksindirici bir özelliğinin veya hastalığının olmaması,

      14) Bilmeyerek bir hata yapacak olsalar vahiyle hemen uyarılmaları gibi, örneğin Tevbe 84 / 199 “ Münafıklardan ölen hiçbir kimse üzerine hiçbir zaman namaz kılma, kabri başında (gömülürken veya ziyaret için) durma... “ şeklinde uyarılması,

15) İsmet özelliği de zorunludur. Eğer bu özelliklere sahip olmasalardı kendilerine inananları kararlı bir geleceğe taşıyamazlardı.

 

Peygamberlerin;

1) İmanları,                             

2) Takvaları,                                       

3) Dostlukları,                              

4) Tebliğde fedakârlıktan kaçmamaları,  

5) Görülünce ahiretin hatırlanması,                                               

6) Allah için birbirlerini sevmeleri,                     

7) Rezaletten uzak yaşamaları,

8) Allah’ a yaklaşmak için yollar aramaları,

9) Günah işlemektense zindanı tercih etmeleri,

10) Davalarına ihanet etmemeleri,

11) İstişare ile iş yapmaları,

12) İnsanları uyarmalarına rağmen kınamamaları,

13) Haksızlık ve zulüm yapmamaları,

14) Tevbe ve tevekkül etmeleri,

15) Ağlayarak ve gözyaşıyla secdeye kapanmaları,

16) Çok sabırlı olmaları,

17) Emaneti ehline vermeleri,

18) İleri görüşlü ve ince anlayışlı olmaları,

19) Çirkin işlerden nefret etmeleri,

20) Allah’ ın yardımından emin olmaları ve bu nedenle Allah‘ tan başka kimseden korkmamaları tekrar tekrar düşünülmeli ve bunlardan ders almalıdır.