KONUYU OKU
21. DUA
Dua Yönü İle Esmâü-l Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri) İle Yapılması Gereken Dualar

A’ raf 180 / 173 - En güzel isimler (Esma-ül Hüsna) Allah’ ındır, o halde Allah’ a bu isimlerle dua edin...

 

DUA YÖNÜ İLE ELE ALIRSAK ALFABETİK SIRAYA GÖRE ESMÂܒ L HÜSNA

( ALLAH’ IN EN GÜZEL İSİMLERİ ) İLE YAPILMASI GEREKEN DUALAR

 

  1) ALLAH: Allah Teala’ nın özel adıdır. Hiçbir varlığa verilemez ve atfedilemez.

        2) EL- ADL isminle ibadetlerimde ihlâstan, öfkelensem de kararlarımda beni adaletten ayırma,

        3) EL- AFÜVV isminle beni de affet ve affedici kıl,

        4) EL- ÂHİR isminle senden başka her şey fani olduğu için beni yalnız kendine bağla,

        5) EL- ALÎM isminle bana hayır dileyerek beni hem ilim sahibi hem de ilmiyle amel eden biri kıl,

        6) EL- ALİYY isminle beni de dünya ve ahirette şerefli kıl,

        7) EL- AZÎM isminle mü’minler arasında saygın ve kötü niyetlilere karşı beni de heybetli kıl,

        8) EL- AZÎZ isminle beni de nasihatine ve duasına ihtiyaç duyulan biri kıl,

        9) EL- BÂİS isminle ölü kalplerin hidayetine beni de vesile kıl,

        10) EL- BÂKÎ isminle İslam’ a hizmet için beni de uzun ömürlü kıl,

        11) EL- BÂRİ isminle beni de maddeten ve manen üretken kıl,           

        12) EL- BÂSIT isminle beni de insanlara faydalı kıl,

        13) EL- BASÎR isminle beni de seni görür gibi inanan ve ibadet yapanlardan ve ileri görüşlülerden kıl,

        14) EL- BÂTIN isminle beni de yerlere, göklere ve tüm varlıklara ibretle bakıp imanını pekiştirenlerden kıl,

        15) EL- BEDÎ isminle tüm amellerimi güzelleştir,

        16) EL- BERR isminle beni de çevresine devamlı iyilik yapan kıl,

        17) EL- CÂMÎ isminle bana da müslümanları toparlayan, onlara kol kanat geren bir kişilik kazandır,

        18) EL- CEBBAR isminle beni de çevresine iyiliği emreden, kötülüğü nehyeden, adalet uygulayan, daima onların yararına çalışan ve çalıştıran biri kıl, istesem de bana günah işleri yaptırma,

        19) EL- CELÎL isminle bana da seven, sevilen, gönüllerde taht kuran yüce bir kişilik kazandır,

        20) ED- DÂRR isminle bana da musibetin içinde bile hikmeti görebilen bir anlayış ver,

        21) EL- EVVEL isminle beni de hayırda önde gidenlerden kıl,

        22) EL- FETTAH isminle beni de müslümanları kaynaştıran ve sıkıntılarını gideren biri kıl,

        23) EL- GAFFAR isminle beni de gıybet etmeyi değil kusurları affetmeyi ve örtmeyi başaranlardan kıl

        24) EL- GAFÛR isminle bana da öfkeyi yutmayı, kusurları bağışlamayı nasip et,

        25) EL- GANİYY isminle bana da hayırlı bir zenginlikle birlikte zühd ve takva sahibi olmayı nasip et,

        26) EL- HABÎR isminle bana da İslam’ a fayda ve zarar getirebilecek olayları önceden sezdir,

        27) EL- HÂDÎ isminle beni de insanların hidayetine vesile kıl,

        28) EL- HÂFID isminle beni de hiçbir düşmanı desteklemeyen ayrıca nefsinin ve şeytanın hiç etki edemediği insanlardan kıl,

        29) EL- HAFÎZ isminle bana da müslümanları gözeten, kollayan ve sahip çıkan bir güç ver,

        30) EL- HAKEM isminle bana da senin emrin dışında karar verdirme,

        31) EL- HAKÎM isminle beni de başıboş biri değil ilkeli kıl,

        32) EL- HAKK isminle benim de mü’min özelliğimi bozma,

        33) EL- HALIK isminle beni de imanlı yaşat ve imanlı olarak öldür,

        34) EL- HALÎM isminle beni de etrafındakileri dağıtan kaba ve katı biri değil tatlı bir su gibi etrafında toplanılan yumuşak biri kıl,

        35) EL- HAMÎD isminle beni de örnek alınacak şekilde günümüze ve geleceğe önderlerden kıl,

        36) EL- HASÎB isminle beni de ölmeden önce ölmüş gibi amellerinin hesabını sorgulayanlardan biri kıl,

        37) EL- HAYY isminle İslam’ i hizmette daima beni de aktif kıl,

        38) EL- KÂBİD isminle beni de şeytanını memnun etmeyen ve nefsini şımartmayan biri kıl,

        39) EL- KÂDİR isminle bana da daima şifa, rahmet ve mücadelemde zafer ver,

        40) EL- KAHHAR isminle beni de şeytanını, nefsini ve şartlanmış düşmanını yenenlerden eyle,

        41) EL- KAVÎ isminle beni de daima güçlü ve şevkli kıl,

        42) EL- KAYYÛM isminle beni de çevremde idareci ve önder kıl,

        43) EL- KEBÎR isminle beni de gönüllerde yücelen, sevilen, sayılan, tarihin büyüklerinden kıl,

        44) EL- KERÎM isminle beni de çevresine iyilik edenlerden kıl,

        45) EL- KUDDÛS isminle beni de kusurlardan uzaklaştır ve hep iyiliklerle donat,

        46) EL- LATÎF isminle beni de çok ince meselelere vakıf olan, farkı fark eden, şartlara bakıp gerekeni yapan duyarlı kişilerden kıl,

        47) EL- MÂCİD isminle beni de mü’mine yumuşak, kâfire karşı onurunu ve şerefini koruyanlardan kıl,

        48) EL- MÂNΒ isminle benim nefsim istese de bana günah ve kötülük yaptırma, ayrıca bana ve neslime gelecek kötülükleri de engelle,

        49) EL- MECÎD isminle beni de İslam’ a hizmetle şereflendirdiğin kişilerden kıl,

        50) EL- MELİK isminle beni de kalbini ve İslam diyarlarını işgal ettirmeyen kahramanlardan kıl,

        51) EL- METÎN isminle bana da hiçbir vesvesenin ve musibetin sarsamadığı bir kişilik kazandır,

        52) EL- MU’ îD isminle beni de ayetleri tekrar tekrar okuyan, düşünen, tebliğ yapan ve gönüllerin dirilmesine sebep olanlardan kıl,

        53) EL- MU’ İZ isminle mütevazılığımı arttırarak beni de izzet, şeref ve onur verdiklerinden kıl,

        54) EL- MUAHHİR isminle beni de günahlara dalarak kendinden uzaklaştırdığın kullarından kılma ve varsa kusurlarım üzerine öldürme,

        55) EL- MUĞNÎ isminle beni de gönlü tok olanlardan kıl,

        56) EL- MUHSÎ isminle beni de taklidi değil de ilmi ve şuurlu bir imana ulaştır,

        57) EL- MUHYÎ isminle benim de kalbimi daima diri tut,

        58) EL- MUKADDİM isminle beni de kendine yaklaştırdıklarından kıl,

        59) EL- MUKÎT isminle bana da yetecek ve hesabını vereceğim kadar helal rızık ver,

        60) EL- MUKSIT isminle benim de boş şeylerle oyalanmama fırsat verme,

        61) EL- MUKTEDİR isminle bana da zayıflara yardımcı olabilecek güç ver,

        62) EL- MUSAVVİR isminle benim de hayatımı İslam’ la şekillendir,

        63) EL- Mܒ MİN isminle bana da elinden ve dilinden zarar gelmeyen bir kişilik kazandır,

        64) EL- MÜBDİ isminle bana da yarattıklarına ibretle bakan bir anlayış ver,

        65) EL- MÜCÎB isminle bana da müslümanların istek ve ihtiyaçlarına yardımcı olan, teşvik eden bir şuur ver,

        66) EL- MÜHEYMİN isminle bana da yarattıklarına zarar vermeyen ve onların ideallerine ulaşmada yardımcı olan bir kişilik ver,

        67) EL- MÜMÎT isminle bana da ölümü çok çok anan, böylece hem şeytanı hem de nefsini yenen bir iman gücü ver,

        68) EL- MÜNTAKÎM isminle İslam düşmanlarını, müslümanları katledenleri ya ıslah et ya dabu isminle muamele et, bana da zulmü nasip etme ve beni de merhametli kıl,

        69) EL- MÜTEALÎ isminle beni de inanıyorsanız üstünsünüz bilinci ile yaşat,

        70) EL- MÜTEKEBBİR isminle bana da gururlanan, kibirlenen değil kötülüğü basit gören bir anlayış ver,

        71) EL- MÜZİL isminle beni de İslam’ a leke getirecek adi işlerden uzak kıl,

        72) MÂLİKܒ L - MÜLK isminle bana da helalinden mülk ver, emanetçi olarak göster ve dünyaya da meylettirme,

        73) EN- NÂFΒ isminle bana da daima dünyada ve ahirette hayırlı olanı ver,

        74) EN- NÛR isminle benim kalbimi kusurlarla, günahlarla kirletme, hayırla aydınlat ve beni de mahşerde ve sıratta nurları önlerinde giden ve yol gösterenlerden kıl,

        75) ER- RÂFİ’ isminle beni de iman, amel ve hizmetle şereflendir, kusur işleyerek gözlerden ve gönüllerden düşürme,

        76) ER- RÂHİM isminle bana da hep acı ve merhamet et,

77) ER- RAHMÂN isminle benim de amellerimi riya ile heder etme,

        78) ER- RAKÎB isminle ahiret sahnelerini benim de gözümden uzak tutma,

        79) ER- RAÛF isminle bana da daima şefkat ve merhametle bak, beni şefkatli ve merhametli kıl,

        80) ER- REŞÎD isminle bana da doğru yolunu göster ve beni de yol gösterici kıl,

        81) ER- REZZÂK isminle bana da şükrünü ödeyemeyeceğim çok rızkı değil aksine şükrünü ödeyebileceğim derecede bir rızık ver,

        82) ES- SABÛR isminle başarıya götüren bir sabrı bana da nasip et,

        83) ES- SAMED isminle bana da herkese lütfeden bir cömertlik ama kimseden bir şey istemeyen bir tok gözlülük kazandır,

        84) ES- SELÂM isminle bana da tüm çevremin emin olduğu, güvendiği sadakatli bir kişilik kazandır,

        85) ES- SEMİ’ isminle bana da ya hayır söyleyen yada susan bir şahsiyet ver,

        86) EŞ- ŞEHÎD isminle beni de İslam’ ın örnek alınan şahitlerinden kıl,

        87) EŞ- ŞEKÛR isminle beni de kadri kıymet bilen, kesinlikle nankörlük yapmayan, azlıkta da çoklukta da şükreden bir kul yap,

        88) ET- TEVVÂB isminle beni de çok tevbe eden ve kusur bağışlayan biri kıl,

        89) EL- VÂCİD isminle beni de tüm işlerini planlı, programlı yapan ve sonucunu yalnız Allah’ tan isteyen biri kıl,

        90) EL- VÂHİD isminle beni de müslümanların birliği ve beraberliği için çalışan ve bunun için dua eden biri kıl,

        91) EL- VÂLÎ isminle bir babanın çocuklarına sahip çıkması gibi bana da müslümanlara sahip çıkan bir kişilik ve imkan ver,

        92) EL- VÂRİS isminle beni de ilimde ve hizmette peygamberlere varisçi kıl, sahip olduğum mala emanetçi gözü ile yaklaştır,

        93) EL- VÂSİ’ isminle beni de strese saplanmış dar kalpli biri değil geniş kalpli biri kıl,

        94) EL- VEDÛD isminle beni de sevgi ve merhamet sahibi kıl, geçinilemeyen biri değil geçinilen, sevilen ve aranan biri kıl,

        95) EL- VEHHÂB isminle bana da daima karzı hasen yapan, yaptığı iyiliklerden bir karşılık değil teşekkür bile beklemeyen bir şahsiyet kazandır,

        96) EL- VEKÎL isminle beni de daima güvenilen, dürüst ve doğruluk örneği yap,

        97) EL- VELÎ isminle beni de daima müslümanlara yardımcı kıl,

        98) EZ- ZÂHİR isminle bana da iyilikleri ile bilinen, sevilen, sayılan ve örnek alınan bir kişilik kazandır,

        99) Zܒl- CELALİ ve’ l- İKRAM isminle bana da yalnız Allah’ ı büyük tanıyan, onun için ikram eden ve Allah’ tan başka kimseye eğilmeyen yiğit bir kişilik ver.

        DİKKAT: Dualarımızda bu isimleri kullanacağız ve dualarımızın kabul olması ve ahlaken pay almak için manevi kapıyı çalmaya devam edeceğiz.