KONUYU OKU
21. DUA
Dua

DUA

 

            1) Bakara 186 / 27 - Ey Resulüm! Kullarım sana benden sorarlarsa muhakkak ki ben çok yakınımdır, bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O halde onlar da benim davetime koşsunlar ve bana hakkıyla iman etsinler ki doğru yola ulaşmış olsunlar.

 

            Allah;

      a) Kullarına çok yakın olduğunu,

      c) İnsanların Kur’an’ a yönelerek hakkı ile iman etmelerini,

      b) Gerekli işleri yaptıktan sonra dualarına da olumlu veya olumsuz cevap vereceğini haber vermektedir.

 

2) Mü’min 60 / 475 - Rabbiniz buyurdu ki: "Bana dua edin size karşılığını vereyim, bana ibadet etmekten büyüklenip yüz çevirenler muhakkak ki küçülmüş kimseler olarak cehenneme gireceklerdir.”

 

Allah;

      a) Yapılan duaya mutlaka olumlu veya olumsuz olarak karşılık vereceğini,

      b) İbadet ve dua etmekten gururlanarak kaçınanların ise küçülmüş olarak azaba gideceklerini bildirmektedir.

 

Not: Allah duaya üç dönemden biri ile karşılık vermektedir;

      a) Ya hemen,

      b) Ya ömrün herhangi bir safhasında,

      c) Ya da mahşerde,

      d) Bundan dolayı kesinlikle “ Allah duama karşılık vermedi “ diye acele etmemelidir.

 

3) Araf 55 / 156 - Rabbinize yalvararak gizlice dua edin. Muhakkak ki Allah (duada) bağırıp-çağırarak haddi aşanları sevmez. 56) Yeryüzünde fesat çıkarmayın, ıslahından sonra da hem korku hem de Allah’ a kulluk edin, duada bulunun, muhakkak ki iyilik yapanlara Allah’ın rahmeti pek yakındır.

 

Kendisi de, rahmeti de çok yakın olmasından ötürü duayı;

      a) Yalvararak ve gizlice yapmalı,

      b) Bağırıp-çağırarak haddi aşmamalıdır.

 

4) Muhammed 19 / 507 - Allah’ tan başka hiçbir ilah olmadığı gerçeğini bil, hem kendi günahın hem de mü’min erkek ve kadınlar için Allah’ tan mağfiret dile, Allah gezip durduğunuz yeri ve varıp yerleşeceğiniz yeri bilir.

 

Duayı;

      a) Hem kendimiz için,

      b) Hem de diğer erkek ve kadın mü’minlerin affı için yapmalıyız.

c) Ayrıca toplumumuzun, toplumun iç ve dış düşmanlara karşı emniyetini sağlayanların, yönetenlerin hidayeti ve hayırlı işler yapmaları için de Allah’a dua etmeliyiz.

 

5) Araf 180 / 173 - En güzel isimler (Esma’ ül Hüsna) Allah’ ındır. O halde Allah’ a bu isimlerle dua edin, onun isimlerinde (Aziz’ den putları için Uzza kelimesini türeterek) sapıklık edenleri terk edin. Yarın kıyamette onlar yaptıklarının cezasını çekeceklerdir.

 

Hangi konuda dua yapılacaksa Allah’ ın o konudaki ilgili ismini zikrederek yapmalıdır.   Bu isimlerle yapılacak dua örnekleri konunun sonundadır.

 

6) Kehf 28 / 296 - Sabah ve akşam Allah’ ın rızasını dileyerek Rablerine dua eden kimselerle beraber nefsini sabırlı tut, dünya hayatının süsünü arzu edip de gözlerini onlardan başkasına çevirme, bizi anmak hususunda kalbine gaflet verdiğimiz kimseye itaat etme ki o keyfinin ardına düşmüş ve işi de haddini aşmak olmuştur.

 

Aklını kullananlar;

      a) Dünyayı arzulayan insanlar veya nefsi istemese de

      b) Dünyanın süsünü değil de sürekli Allah’ ın rızasını kazanmak için dua edenlerle beraber olmaya sabretmelidir.

 

7) Secde 15 / 415 - Bizim ayetlerimize öyle kimseler iman ederler ki onlarla kendilerine öğüt verildiği zaman secdelere kapanırlar ve Rablerine hamd ile tespih ederler ve kibirlenmezler. 16) (Onlar o kimseler ki geceleyin namaz kılmak için) yataklarından kalkarlar, Rablerine azabından korkarak ve rahmetinden ümit var olarak dua ederler, kendilerine verdiğimiz rızıklardan da hayır yollarına harcarlar.

 

Duayı secdede veya diğer hallerde;

      a) Hamd ederek,

      b) Korkarak,

      c) Allah’ ın rahmetinden ümit var olarak yapmalıdır.

 

8) Fatiha 6 / 1 - Bizi doğru yola ilet (göster) 7) Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapıkların değil.

 

Bu ayetlerle;

a) Peygamberlerini taşlayarak veya öldürerek gazaba uğrayan Yahudilerin,

b) Peygamberlerini aşırı şekilde yücelterek ilahlaştıran Hristiyanların da değil

c) Peygamberlerin sıddıkların şehitlerin ve ihlaslıların yoluna götür, demektir.

 

9) Al- i İmran 8 / 49 - Rabbimiz bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi saptırma, katından bize bir rahmet ihsan et. Şüphesiz ki sen çok çok bağışlayansın.

 

Allah’ a;

      a) Doğru yola iletmesi,

      b) Daha sonra da kalbi ve ayağı kaydırarak sapıtanların yoluna götürmemesi için sürekli dua edilmelidir.

 

10) Yusuf 101 / 246 - … Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünya ve ahirette benim yardımcım sensin, beni müslüman olarak öldür ve salih kişiler arasına kat.

 

11) Al- i İmran 147 / 67 - (Nice peygamberlerin yanında savaşan) o âlimlerin sözü sadece şu idi: Ey Rabbimiz! Bize günahlarımızı ve işlerimizde yaptığımız taşkınlıklarımızı bağışla, savaşta ayaklarımızı diret (sabit kıl) ve kâfirler topluluğuna karşı bize zafer ver.

 

Dualarımızda;

      a) Bilerek veya bilmeyerek yaptığımız taşkınlıkların affedilmesini ve kalbimizin kaymamasını,

      b) Düşmanlara karşı mücadelede kararlılık ve zafer vermesini istemeliyiz.

 

12) Bakara 286 / 48 - ... Rabbimiz! Eğer unuttuk yahut kastimiz olmayarak hata ettik ise bizi hesaba çekme. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin musibetler gibi bize ağır yük yükleme, bizden çıkan günahları affet, bizi bağışla, bize merhamet buyur. Sen Mevla’mız ve yardımcımızsın. Artık kâfirler topluluğu üzerine bize zafer ve yardım ihsan buyur.

 

Dualarımızda;

      a) Gaflete dalarak yaptığımız hatalardan hesap sormamasını,

      b) Çok ağır ve kaldıramayacağımız imtihanlara sokmamasını,

      c) Bize zafer vermesini, af ve merhamet etmesini istemeliyiz.

 

13) Bakara 201 / 30 - Kim de Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyi hal ver ve ahirette de,merhamet ihsan et ve bizi cehennem azabından koru derler.

 

Dualarımızda bize;

      a) Dünyada iyi hal vermesini, 

      b) Ahirette de merhamet etmesini istemeliyiz. 

 

14) Furkan 77 / 365 - De ki: Duanız olmasa Rabbim size değer vermez. Mademki siz yalanladınız o halde azap yakanızı bırakmayacak.

 

Allah’ ın yanında değer kazanmak için;

      a) Kararlı bir imana sahip olmalı, 

      b) Sürekli dua eden biri olmalıdır.

 

15) Neml 62 / 381 - Yoksa sıkıntıya düşen kimse dua ettiği zaman onun duasını kabul edip fenalığı gideren, sizi yeryüzünün sakinleri kılan mı (hayırlı yoksa) Allah ile beraber bir ilah mı var? Siz pek az düşünüyorsunuz.

 

Gerçekten sıkıntıya veya mazlum duruma düşenin samimi duasının hemen kabul edileceği bildirilmektedir.

 

16) Rad 14 / 250 - Gerçek dua ancak Allah’ a yapılır. Onların Allah’ ı bırakıp da dua ettikleri varlıklar hiçbir şeyle dualarına cevap veremezler, onlar ancak ağzına su gelsin diye avuçlarını suya doğru açan kimseye benzer. Oysa su onun ağzına asla ulaşmaz, kâfirlerin duası tamamen boşa gitmiştir.

 

Unutulmamalı ki;

      a) Duanın kabul olması için sadece ve sadece Allah’ tan istenmelidir,

      b) Suya ulaşmadan suyun gelmemesi gibi başkasından istenen veya gerekli şartlar yerine getirilmeden yapılan duanın kabul olmayacağı bilinmelidir.

 

17) R. Salihin C 3- S 177- No 1848 ( Ebu Davud – Tirmizi ) Şekel b. Hümeyd (r.a)’ den Peygambere (sav) dedim ki: Ya Resulullah bana bir dua öğretseniz,  buyurdular ki şöyle de: Allah’ ım kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve cinsi organımın şerrinden sana sığınıyorum.

 

H. Ş. göre her müslüman;

      a) Kulağına haram dinletmekten,

      b) Gözünü harama baktırmaktan,

      c) Diline günah sözler söyletmekten,

      d) Kalbini kirleten işlerden,

      e) Fuhuştan her an Allah’ a sığınmalıdır.

 

18) R. Salihin C 3- S 373- No 1724 ( Ebu Davud – Nesai ) İbni Ömer (r.a)’ dan Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: Kim Allah için size sığınırsa onu koruyunuz, kim sizden Allah için bir şey isterse onu veriniz, kim sizi davet ederse icabet ediniz, kim size bir iyilik yaparsa ona karşılığını ödeyiniz, eğer karşıdakinin iyiliğini aynen ödeyemiyorsanız, ödeştiğiniz kanaatine varıncaya kadar ona dua ediniz.

 

H. Ş. göre Allah için;

      a) Gerçekten sığınmak için gelene sahip çıkmalıyız,

      b) İhtiyacını belirtene vermeliyiz, 

      c) Helal sınırlar içindeki bir davete gitmeliyiz, 

      d) İyilik yapana fazlasıyla karşılık vermeliyiz,

      e) Karşılık veremiyorsak ödediğimize kanaat getirinceye kadar onun için hayır duasında bulunmalıyız.

 

19) R. Salihin C 1- S 251- No 195 ( Tirmizi ) Huzeyfe (r.a)’ dan Peygamber (sav) şöyle buyurdu: Nefsim kudret elinde bulunan Allah’ a yemin ederim ki ya iyiliği emreder kötülüğü engellemeye çalışırsınız yoksa yakın zamanda Allah Teâlâ kendi tarafından üzerinize azap gönderir, siz de azabını kaldırmak için dua edersiniz ama artık duanız da kabul olmaz.

 

H. Ş. göre;

      a) İyilik için yapılan mücadelede herkes yerini almalıdır,

      b) Yoksa Allah korusun kötülük, işgal, katliam, esaret, tecavüz ve çığlık vs. sel olur,

      c) Artık fiili sorumluluklar yerine getirilmediği için yapılan duaları da kabul olmayabilir.

      d) Bu duruma düşmemek için iyiliği yaymada kötülüğü önlemede yarışmalıdır.

 

NİÇİN VE NASIL DUA ETMELİYİZ? SORUSUNA

BU AYETLER VE HADİSLER IŞIĞINDA CEVAPLAR

 

1) Allah’ ın ve merhametinin çok yakın olmasından,

2) Allah’ ın dualara karşılık verecek olmasından,

3) Doğru yola ulaşmak için,

4) İbadet ve duadan büyüklenerek yüz çevirenler, küçülmüş olarak cehenneme gireceklerinden dolayı bunlar arasında olmamak için,

5) Fesat çıkaranlardan olmamak için,

6) Allah’ ın rızasını kazanmak için,

7) Allah’ ın rahmetine ulaşmak için,

8) Dinlerini tahrif ederek değiştiren Yahudi ve Hıristiyanlar gibi olmamak için,

9) Allah’ ın nimetlendirdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve ihlâslıların yolunu takip etmek için,

10) Hidayetten sonra sapıtmamak için,

11) Gafletimizden hesaba çekmemesi, öncekiler gibi musibete uğratmaması, ağır yük yüklememesi, bizi affetmesi, inkârcılara karşı zafer vermesi için,

12) Dünyada iyi hal ahirette de merhamet etmesi için,

13) Allah’ ın yanında değerli olmak için,

14) İçine düştüğümüz sıkıntıları gidermesi için,

15) Yeryüzünün duası makbul sakinleri olmak için,

16) Dualar bağırıp çağırmadan gizlice ve Allah’ ın güzel isimleri ile yapılmalıdır,    

17) H. Ş. göre her Müslüman kulağına haram dinletmekten, gözünü harama baktırmaktan, diline günah sözler söyletmekten, kalbini kirleten işlerden ve fuhuştan her an  Allah’ a sığınmalıdır.

18) H. Ş. göre Allah için gerçekten sığınmak için gelene sahip çıkmalıyız, ihtiyacını belirtene vermeliyiz, helal sınırlar içindeki bir davete gitmeliyiz, iyilik yapana fazlasıyla karşılık vermeliyiz, karşılık veremiyorsak ödediğimize kanaat getirinceye kadar onun için hayır duasında bulunmalıyız.

19) H. Ş. göre iyilik için yapılan mücadelede herkes yerini almalıdır yoksa kötülük sel, yangın veya hastalık gibi yayılır, artık fiili sorumluluklar yerine getirilmediği için yapılan duaların da kabul olunmayacağı bildirilmektedir.

 

DUANIN ARKA PLANI

                                                                                                   

1) Dua yalnız Allah’a ve ilah sıfatını bilerek yapılmalıdır. Dua sermayesiz bir servet olup aynı zamanda mü’minin manevi bir silahıdır. Her ortamda her zaman Allah’ a bir yalvarış ve çağrıdır. Duayı terk eden dikkate alınmayabilir. Duanın kabulü için sürekli manevi kapıyı çalmalı, helalinden yemeli ve insanlara karşı merhametli olmalıdır.  

2) Duada böylece önce fiili dua olan ve yapılması gereken görevler eksiksiz olarak yapılmalı, tevekkül ortamı oluşturduktan sonra sözlü duaya geçilmelidir.

3) Sözlü duanın da kabul olması için ihlâslı olarak;

                  a) Önce hamd etmeli, sonra salâvat getirmeli sonra tevbe etmeli,

                  b) Sadaka vermeli ve kalp başkası ile meşgul olmamalı,

                  c) İnanarak, ürpererek ve ağlayarak içtenlikle dua etmeli,

                  d) Duanın sonunda da salâvatı unutmamalı,

                  e) Hangi konuda dua yapılacaksa o konuda Allah’ ın güzel ismi ile birlikte dua yapmalı,

                  f) Dua’ m kabul olmadı şüphesine düşmeden duaya devam etmeli ve gerisini Allah’ tan beklemelidir.

                  g) Çünkü O, şer değil hayır ve kolaylık diler ve O neylerse güzel eyler.