KONUYU OKU
18. İHLÂS VE ŞİRK
Şirk: Allah’a Kullukta Ve İbadette Ortaklar Edinmek

B) ŞİRK: ALLAH’ A KULLUKTA VE İBADETTE ORTAKLAR EDİNMEK

 

1) Tevbe 31 / 190 - (Yahudiler) Allah’ ı bırakıp bilginlerini (hahamlarını), (Hıristiyanlar) da rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih’ i (İsa’ yı) Rabler edindiler. Hâlbuki onlara tek ilaha kulluk etmeleri emrolundu. Ondan başka tanrı yoktur. O bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır.

 

Yahudiler;

      a) Allah’ ın emir ve yasaklarına uyarak değil de Tevrat’ ı değiştiren hahamların dediklerini kutsallaştırarak onları Rabler edinmişlerdir.

      b) Hâlbuki Allah bu ortak koşulan şeylerden uzaktır.

 

Yahudi kökenli Pavlus’ u takip eden Hıristiyanlar;

      a) Allah’ a Hz. İsa’ yı, Hz. İsa’ ya da İncil yazan rahipleri ortak koşarak İsevilikten ayrıldılar,

      b) Böylece ortak edinilen rahiplerin emir ve yasaklarına uyarak onları Rabler edindiler,

      c) Hâlbuki Allah yine bu ortak koşulan şeylerden de tevillerden de uzaktır.

 

2) Casiye 23 / 500 - Ey Resulüm! Şimdi o kimseyi gördün ya (hidayeti bırakıp keyfine taparcasına) zevkini kendisine ilah edinmiş. Allah da (sapıklığını bildiği) bir ilim üzerine onu şaşırtmış, kulağını ve kalbini mühürleyip, gözüne de bir perde çekmiştir, artık onu Allah’ tan başka kim yola getirir? Hâlâ düşünmez misiniz?

 

Heva ve heves öyle bir fitne, öyle bir bataklık ki;

      a) Zevki amaç eden bir kişide doğar ve arzuları yerine getirildikçe büyür,

      b) Ama hiçbir zaman aradığı huzuru bulamaz, üstelik günahlarla yorulur ve biter,

      c) Kendisini ayıplayanlara karşı küstahlaşır ve saldırganlaşır, sadece zevkine köle olur,

      d) Kişi heva ve hevesine karşı köleleştikçe normal kişilere karşı duyarsızlaşır,

      e) Heva ve heves egemenliğine aldığı bu kişiye artık ilahlık yapmaya başlar,

      f) Zamanla da firavunlaşır,

      g) Artık kimseyi beğenmez, en büyük benim der ve kimsenin kendisine müdahale etmesine izin vermez ama yavaş yavaş ateşe yuvarlanmasını da engelleyemez.

 

Bu nedenle Allah;

      a) Kendisini bırakıp arzularını ilah edinenlerin kulağını ve kalbini mühürlemiş, gözüne de perde çekmiştir,

      b) Artık Allah’ tan başka hiçbir kimse böyle olan kimseleri doğru yola götüremez.

      c) Bu tehlike dikkatle düşünülmeli ve gereken tedbir önceden alınmalıdır.

 

3) Meryem 81 / 310 - Onlar kendilerine bir itibar ve kuvvet (vesilesi) olsun diye Allah’ tan başka tanrılar edindiler.

 

Müşrikler;

      a) Şeref ve itibarı fanilerin yanında ararlar,

      b) Böylece itibar, gurur ve kuvvet vesilesi olsun diye başlarının üzerine aldıkları kişi veya düşünceleri ilah edinirler,

      c) Ayrıca birbirlerinin değer verdiği şeylere yine birbirlerine şirin görünmek ve menfaat sağlamak için kendi oluşturdukları güce eğilerek hiç bulamayacakları bu yerde itibar ararlar.

 

4) Zümer 3 / 457 - İyi bil ki halis din ancak Allah’ ındır, ondan başka kendilerine birtakım dostlar (mabutlar) edinenlerde şöyle diyorlar: Biz onlara (putlara) ibadet etmiyoruz, ancak bizi Allah’ a daha fazla yaklaştırsınlar diye yapıyoruz. Elbette Allah onlarla mü’minler arasında ihtilaf edip durdukları şeyde (din hususunda) hükmünü verecektir. Muhakkak ki Allah yalancı ve kâfir olan kimseyi doğru yola çıkarmaz.

 

Müşrikler;

      a) Allah’ tan başka dostlar, mabutlar edinirler,

      b) Bunu da Allah’ a yaklaşmak için vasıta kıldıklarını söylerler,

      c) Oysa Allah kendisine ulaşmak isteyenler için elçiler göndermiş ama aracılar veya yedek ilahlar koymamıştır.

      d) Allah, kral ve vezir mantığı ile yaklaşan yalancıları asla hidayete erdirmemekteyken kendisiyle doğrudan bağ kurarak yalvaranlara ise nimet kapılarını açmaktadır. 

 

5) Yusuf 106 / 247 - Onların çoğu ancak ortak koşarak Allah’ a iman ederler.

 

İnsanların çoğu vahyi bilgide eksikliklerinden ötürü;

      a) Allah’ ın davasına etnik, ideolojik ve birçok maddi kaygıyı da ortak ederek iman etmektedir,

      b) Oysa gerçek iman asla bulanık değil özellikle şeffaf olmalıdır.

 

6) Rum 28 / 406 - (Allah’ ın mülkünde ortağı olmadığını iyice anlamanız için) O, size kendinizden (şöyle) bir temsil yaptı, size rızık olarak verdiğimiz şeylerde sahip olduğunuz köleler size ortaklar değildir (böyle kölelerinizi mallarınıza ortak yaparak onları sizinle bir tutmazken, Allah’ ın bazı kullarını ve yarattıklarını ona nasıl ortak yaparsınız?). (Siz ve onlar) mallarda hiç müsavi olur da, aranızda birbirinizden (tek başına mala sahip olma endişesi ile) korktuğunuz gibi onlardan (kölelerinizden) korkar mısınız? (O halde kölelerinizden bu şekilde korkmaz ve mallarınıza da onları ortak etmeye razı olmazsanız, kullarım olan bazı kimselere ortaklarım diye ibadet etmekle onların ilahlarınız olmasına nasıl razı olursunuz?) İşte (kudret ve vahdaniyetimize delalet eden) alamet ve delillerimizi, aklını kullanıp ibret alacak bir kavim için böyle açıklarız.

 

Rızık olarak verilenlere veya mallara işçilerin ortak edinilmesinin istenmemesi gibi diğer yaratılmış olanlar da asla Allah’ a ortak koşulmamalıdır.

 

7) Maun 4 – 5 / 602 - Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar 6 – 7) Onlar gösteriş yapanlardır, hayra da mani olurlar.

 

Yazık olacak kişiler;

      a) Namazı ciddiye almayan, bilinçsiz olarak veya gösteriş için kılanlar,

      b) En küçük yardımı bile vermeyen ve teşvik etmeyenler veya komşuları tarafından ödünç istenen küçük bir eşyanın bile verilmesine engel olarak ikiyüzlülere ve zulmedenlere benzeyenlerdir.

Not: Namazı ciddiye almayarak kendine yazık edenler şunlardır;

      a) Namazı vaktinde kılmayanlar,

      b) Kılsa da kılmasa da fark etmez tavrını sürdürenler,

      c) Namaza az ilgi duyanlar,

      d) Yalnızken hızlı kalabalıkken gösteriş yaparak yavaş kılanlar,

      e) Namaza yönelmede gevşeklik gösterenler,

      f) Gönül hoşluğu ile kılmayanlar,

      g) Namazdan çalanlar yani gereklerine, tadili erkanına riayet etmeyenler vs.

 

Bu şekilde kılınan namaz ne yazık ki insanları kötülükten alıkoymamaktadır.

 

8) Bakara 266 / 44 - Sizden biriniz arzu eder mi ki hurma ve üzüm ağaçları ile dolu, arasında sular akan ve kendisi için orada her çeşit meyvelerden (bir miktar) bulunan bir bahçesi olsun da, bakıma muhtaç çoluk çocuğu varken kendisine ihtiyarlık gelip çatsın, bahçeye de içinde ateş bulunan bir kasırga isabet ederek, yakıp kül etsin (insanlar görsün ve övsünler diye yapılan ameller, başa kakılarak verilen sadakalar da kasırga gibi amelleri yok eder), işte düşünüp anlayasınız diye Allah ayetlerini size açıklar.

 

Kendisi yaşlanmış, çocuklarının geçimini sağladığı bahçede yanmış bir ihtiyarın acıklı durumu ne ise gösterişçinin de ahiretteki durumu odur. Bu nedenle biz de amelleri yakıp savuran riyakârlıktan, gösterişten, şöhretten ve iyilikleri başa kakmaktan özenle kaçınmalıyız.

 

9) İsra 39 / 285 -  ... Sakın Allah ile beraber başka bir ilah uydurma ki sonra yerilmiş, Allah’ ın rahmetinden uzaklaştırılmış olarak cehenneme atılırsın.

Allah’ ın rahmetinden mahrum olmamak için şirkten kaçınılmalıdır. 

 

10) T. Muhammediye S 143 ( Ahmet b. Hanbel ) Mahmud b. Lebid ( r.a )’ den Peygamber (sav) buyurdu ki: Sizin için en çok korktuğum şey küçük şirktir. Eshab-ı Kiram sordu; Küçük şirk nedir Ya Resulullah? Buyurdular ki:” Riyadır; Cenab-ı hak insanları amellerine karşılık cezalandıracağı zaman riyakârlara dünyada gösteriş yaptığınız kimselere gidin, onların yanında bir mükâfat bulabilecek misiniz? “ buyuracak.                       

H. Ş. göre mahşer yerinde riyakârlara “ ibadetlerini kime gösteriş için yaptıysan sevabını git ondan iste “ denir. 

 

11) R. Salihin C 1- S 539- No 468 ( Buhari ) Ebu Hureyre (r.a)’ dan Peygamber (sav) şöyle buyurdu: Altın ve gümüş paralara, kadife ve yün elbiselere kul olan helak olmuştur. (Bunlar) kendilerine verilirse razı ve rahat olur, verilmezse razı olmaz (rahatsız ve kederli olurlar). 

H. Ş. göre altın ve gümüş paraları, kadife ve yün elbiseleri ilahlaştıranlar helak olmuşlardır. 

 

KOŞULMAKTA OLAN ŞİRK ŞEKİLLERİ NELERDİR? SORUSUNA

BU AYETLER VE HADİSLER IŞIĞINDA CEVAPLAR

1) Yahudiler Allah’ ı bırakıp bilginlerini, hahamlarını ortak etmektedir,

2) Hıristiyanlar Allah’ ı bırakıp bilginlerini, rahiplerini ve İsa’ yı ortak etmektedir,

3) Bazı insanlar keyfini, zevkini ve nefsi arzularını ortak etmektedir,

4) Bazı insanlar kuvvet ve itibar vesilesi olsun diye yardakçılık yapacağı kişileri tanrılaştırarak ortak edinmektedir,

5) Bazı insanlar Allah’ a daha fazla yaklaştırır diye bazı kutsadıkları insanları veya nesneleri ortak etmektedir,

6) İnsanların çoğu imanına şirki karıştırarak ve iman ettiğini zannederek ortak koşmaktadır,

7) Bazı insanlar kendi mülklerine hizmetçilerini ortak yapmamalarına karşı Allah’ a bazı kullarını ortak etmektedir,

8) Bazı insanlar namazlarında gösteriş yaparak gösteriş yaptığı insanları ortak etmektedir.

9) H. Ş. göre mahşer yerinde riyakârlara “ ibadetlerini kime gösteriş için yaptıysan sevabını git ondan iste “ denir. 

10) H. Ş. göre altın ve gümüş paraları, kadife ve yün elbiseleri ilahlaştıranlar helak olmuşlardır.