KONUYU OKU
18. İHLÂS VE ŞİRK
İhlâs: Gösterişten Uzak Kulluk

İHLÂS VE ŞİRK

 

A) İHLÂS: GÖSTERİŞTEN UZAK KULLUK

 

1) Zümer 2 / 457 -  (Resulüm) şüphesiz ki kitabı sana hak olarak indirdik, o halde sen de dini Allah’ a has kılarak (ihlâs ile) kulluk et.

 

İslam’ a dışarıdan hiçbir katkı yapmadan kulluk yapmalıdır.

 

2) Kehf 110 / 303 - De ki: Ben ancak sizin gibi bir insanım, yalnız ilahınız bir tek ilahtır diye bana vahyolunuyor. Onun için her kim Rabbine kavuşmayı arzu ederse iyi iş yapsın ve Rabbine yaptığı ibadete hiç kimseyi ortak etmesin.

 

Allah’ a ulaştıran tek yol ihlâslı yaşamaktır. Bunun dışındaki yollar ise ancak çıkmaz sokaktır.

 

3) Hicr 39 / 263 - ... (Şeytan) ben de yeryüzünde onlara (günahları) süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım. 40) Ancak onlardan ihlâslı kulların müstesna 41) (Allah cevaben) şöyle buyurdu: İşte bana varan dosdoğru yol budur.

 

Şeytan ihlâslı kulları azdıramayacağını bildirmektedir. Bu nokta üzerinde önemle düşünülmelidir.

 

4) A’ raf 29 / 152 -  ... Din de Allah için ihlâslı kimseler olarak Allah’ a ibadet edin, ilkin sizi o yarattığı gibi yine ona döneceksiniz.

 

Dönüşün Allah’  a ve ihlâssız amellerin de geçersiz olmasından ötürü tek çare ihlâslı olarak ibadet etmektir. 

 

5) Hac 31 / 335 - Allah için halis müslümanlar, ona ortak koşmayanlar olun.

 

Kurtuluş ancak Allah’ a ortak koşmayan müslümanlar olmakla mümkündür.

 

6) Kehf 28 / 296 - Sabah ve akşam Allah’ ın rızasını dileyerek Rablerine dua eden kimselerle beraber nefsini sabırlı tut, dünya hayatının süsünü arzu edip de gözlerini onlardan (ihlâslılardan) çevirme (ayırma).

 

Gerçek dostları seçerken;

      a) Dünyanın geçici süsünü arzu etmeyen,

      b) Sabah akşam Allah’ ın rızasını isteyerek dua eden kimseleri tercih etmelidir.

 

7) Nisa 38 / 84 - Mallarını insanlara gösteriş için harcayanları da Allah sevmez.

 

Mallarını yalnız Allah için harcamalıdır. Çünkü gösteriş için vermek bir hayal ve rüya gibi insana bir şey kazandırmaz.

 

8) Enam 82 / 137 - İman eden ve imanlarına şirkin zulmünü bulaştırmayanlar var ya,    işte korkudan emin olmak onların hakkıdır ve hidayete erenler de onlardır.

 

Allah’a olan iman ve ibadetine hiçbir ekleme yapmayanlar azaptan emin olabilirler. Çünkü tek hidayet ehli onlardır.

 

İHLÂSLI BİR MÜMİNİN NELER YAPAR? SORUSUNA BU AYETLER IŞIĞINDA CEVAPLAR

 

1) Dinine hiçbir şey eklemeden yalnız Allah’a has kılarak yaşar,

2) Rabbine kavuşmayı arzuladığı için ibadetini gerektiği şekilde yapar, hiçbir zaman ibadetine hızlandırıcı ve yavaşlatıcı bir faktörü veya gösterişi ekleyerek ortak etmez,

3) Yalnızca ihlâsın Allah götürdüğünü bilir,

4) Sabah ve akşam Allah’ ın rızasını isteyen ve ona dua eden kimselerle beraber olur ve gözünü onlardan ayırmaz,

5) Dünyanın süsünü arzulamaz,

6) Gösteriş için harcayanları Allah’ ın sevmediğini bilir,

7) İmanına şirki bulaştırmaz çünkü hidayete ermenin ve korkudan emin olmanın ancak ihlâslıların hakkı olduğunu bilir.