KONUYU OKU
16. ŞEYTANIN İNSAN KALBİNE SÜREKLİ VESVESE İLE SALDIRISI
Şeytana Tapma Satanizm

ŞEYTANA TAPMA ( SATANİZM )

 

1) Yasin 60 / 443 - "Ey Âdemoğulları! Size, şeytana tapmayın, çünkü o sizin apaçık bir düşmandır diye bir and vermedim mi?

 

1) Şeytanın;

      a) Secde etmeyişini,

      b) Allah’ a baş kaldırışını,

      c) Allah’ ın kullarına hesap sorarken şeytanın hesap sormayışını,

      d) Güya yaratanın şeytanı kıskandığını ve onu kovduğunu,

      e) Kovulanın yanında yer alınması gerektiğini düşünen bir akımdır.

      f) Bu akıma girenlerin en önemli ilkesi şeytanı memnun etmeye çalışmaktır.

 

2) Satanistler şeytanın Allah’ a kafa tutmasını, küstahlığını ve gururunu soylu bir hareket olarak görürler.

 

3) Satanistler;

      a) İleride ünlü olması için şeytanın yanında yer almak ister ve tavsiye eder,

      b) Kimseye hesap vermek istemez,

      c) Hep tepki ve başıboşluğu tercih ederek hiçbir kural tanımaz,

      d) Siyah rengi ve karanlığı tercih eder,

      e) Tanrı karşısında acizlikten hoşlanmaz,

      f) Tamamen lanet ve intikam duyguları ile yaşar,

      g) Hayatları heyecan doludur,

      h) Fırtınalı bir hayat ve doyumsuz bir yaşam sürer,

      ı) Karanlık bir çete üyesi görünümü verir,

      i) Şeytandan esinlenerek her şeye kafa tutar,

      j) Bir iç sıkıntısının çığlığı olarak sert ve isyancı musikiyi tercih eder,

      k) Ana-babayı kesinlikle beğenmez ve acımasızca eleştirir, örneğin beni neden dünyaya getirdiniz diye suçlar,

      l) Ne istersen yap yeter ki şeytanı mutlu et der vs.

 

4) Sitemleri;

      a) Kahırla istediğimi yapmayacaksam neden yaşıyorum?

      b) Tanrı hiçbir zaman bizim yanımızda olmadı,

      c) Berbat olan bu dünyaya isteğimle gelmedim, neden beni dünyaya getirdiniz diye anne-babasını suçlar vs.

 

5) Sosyal ve psikolojik yönü;

      a) Rahatsız edeni uyarır, dinlemezse çok şiddetli tepki gösterir,

      b) Kendisi ile ilgisi olmayandan şikâyetçi olmaz,

      c)

ntiharla son verirler veya seçtikleri bir insanın hayatına son vererek tatmin olmaya çalışırlar.e köpek öldüren, hayattan koparİstenmeden fikir belirtmez,

      d) Cinsel sinyal görmeden karşılık vermez,

      e) İbadet ve kutsalla dalga geçer,

      f) Anlık bir zevk için kedi ve köpek öldürür,

      g) Hayattan koparak mutsuz bir yaşamı tercih eder,

      h) Varlıklı ve zeki de olsa psikolojisi bozuktur vs.

 

6) Seçtikleri kurbanı;

      a) İşkence,

      b) Grupsal tecavüz,

      c) Uyuşturucu,

      d) Büyü ayinleri ile yok ederler.

 

7) Yaşamlarını şeytana taparak;

      a) Seçtikleri kurbanın hayatına son verdikleri gibi

      b) Bazen kendi hayatlarına da son vererek tatmin olmaya çalışırlar.

 

8) Şeytanın yolunu onurlu olarak kabul eden mantıkla;

      a) Eğitim, öğretim ve toplum hayatında suçluların, hortumcuların cezalandırılması gerekirken meşhur birer kahraman yapılması,

      b) Dürüst çalışanların ve vergilerini tam verenlerin ise enayi olarak değerlendirilmesi satanist olunmasa da satanist bir yaklaşımdır.

 

9) Bundan korunmak için;

      a) Buluğa ermeden çocuklara ahiret, ibadet inancını vermeli ki tehlikelere karşı frenleme görevi yapsın,

      b) İlim, iman, ibadet ve nefis terbiyesi ile mantıklı bir kişilik geliştirmeli,

      c) Gençliğe ilgiyi kesmeden daima sevgi ve sıcakkanlılıkla yaklaşmalı,

      d) Aile yetersiz kalıyorsa Sıratı müstakim olan bir cemaate yönlendirmelidir,

      e) Gençleri kesinlikle yalnızlığa itmemelidir. Çünkü tek kuzuyu kurdun kapması gibi yalnız kalanı da her an şeytan ve dostları kapabilir. Örneğin bir intihardan geri kalan mektupta şöyle yazmaktadır;  “ Acılı annem ve babam, bana her şeyi verdiniz, her imkânı hazırladınız ama yanımda yoksunuz, siz neredesiniz? “ diye sormaktadır.

 

     Not: Dikkat edilirse Sıratı müstakimin dışındaki her tür yaşam ve her tür ideolojik düşünce açık veya gizli bir satanizmdir.            

     Çünkü;

     1) Nisa 76  /   89  - “ … İnanmayanlar, sapıtan şeytanın yolunda savaşırlar, … “ buyrulmaktadır.

     2) Yasin 60  /  443  -  “...Ey Âdemoğulları şeytana tapmayın (onun vesveselerine uymayın)…

     Buyrulmaktadır.