KONUYU OKU
16. ŞEYTANIN İNSAN KALBİNE SÜREKLİ VESVESE İLE SALDIRISI
Şeytanın Arka Planı Ve İnsanlara Yaklaşımları

ŞEYTANIN ARKA PLANI VE İNSANLARA YAKLAŞIMLARI

 

1) Şeytan;

      a) Aslında inanması gereken tüm gerçekleri biliyor ve bilinçli olarak reddediyor,

      b) Allah’ ın secde emrine üstünlük kompleksi ile karşı gelerek ebedi kayba uğrarken Hz. Âdem gibi tövbe etmeyip üstelik üstünlük taslamasında haklı olduğunu savunuyor.

      c) Ayrıca diriliş gününe kadar insanları ve cinleri saptırmak için Allah’ la pazarlık ediyor.

      d) Mü’minlere düşen görevin biri de sahip oldukları imkânlarla gururlanarak şeytana benzememeli çünkü şeytanın kendini üstün görerek kayba uğradığını bilerek aynı hataya düşmemelidir.

 

2) Şeytan;

      a) Secde etmediği günden bugünümüze kadar çok çalışarak kendine çalışan deccalist (bozucu) bir uygarlığın oluşumuna öncülük yapmış,

      b) Allah yolunda çalışmayan herkesi de kendi adına çalıştırarak ateşe taşıyan bir başka köksüz imparatorluk oluşturmuştur.

 

3) Şeytana inananla şüphe edeni ayırt etmek için diriliş gününe kadar izin verilmiştir. Bu iznini iyi değerlendirmek, insanlardan pay kapıp cehennemdeki yoldaşlarını arttırmak için durmaksızın çalışmaktadır.

     

      4) Şeytanın genel yaklaşımı olarak;

      a) Hilesi zayıf ve fiziken yaptırım gücü olmamasına rağmen kalplere sürekli vesvese verir.

      b) Kimisine üstünlük taslatarak imtiyazlı ve ünlü bir yaşamı telkin eder ve kendinden aşağıdakilere de yukarıdan baktırır ve bazen arkadaşlarına; sen kim oluyorsun, seni muhatap bile almıyorum vs. dedirttirir,

      c) Aldattığı insanlara ben filanım, senin baban ne ki sen ne olacaksın, sen sensen ben de benim vs. dedirtmek suretiyle kendi karakterini o insanların karakteri ile bütünleştirir. 

 

5) Şeytan genellikle insanları;

      a) Gaflete ve tembelliğe,

      b) İhtilaf çıkartmaya ve cinayetlere,

      c) Müstehcenlik ve ahlaksızlığa,

      d) Fakirlikten korkmaya, cimriliğe ve neslin devamını engellemeye,

      e) Haramı helal, helali de haram saydırmaya ayrıca rüşvete,

      f) Daima gurura ve başıboşluğa,

      g) Gizli ve açık günahta yarışa, günahla öğünme rezaletine,

      h) Gizli kusurları ilan etmeye,

      ı) Kıymetli insanları gözden düşürmeye,

      i) Gündemi işgal ederek İslam’ ı unutturmaya,

      j) Geçim sıkıntısını ön plana iterek ibadetleri ihmal ettirmeye,

      k) Önemli meseleleri düşündürmemeye, ağlanacak hallere bile güldürmeye,

      l) Yöneticileri zulmetmeye, fakirleri gurura, ihtiyarları bile fuhşa,

      m) Zenginleri hesapsız harcamaya, tüccarları karaborsacılığa,

      n) Büyük işletmecileri hortumculuğa,

      o) Varlıklı olanları cimriliğe,

      ö) Güzeller üzerinden menfaat temin etmeye, sömürmeye,

      p) Psikopatları cinayet işlemeye,

      r) Halka zenginleri taklit ettirerek onları da israfçılığa, mal ve evlatla öğünmeye,

      s) Stresli insanları alkolizme, uyuşturucuya ve kumara,

      ş) Kötüleri birbirlerine yaklaştırmaya, iyileri de birbirlerinden uzaklaştırmaya,

      t) Kalbi kirlenmeye başlayanları nasihatten kaçmaya,

      u) Şehvetperestleri merhametsizliğe ve helake,

      ü) Tevbeyi geciktirmeye ve günahla öğünmeye,

      v) Yaşamı çok uzun göstermeye,

      y) İbadet, ilim, hayır yapanları ve savaşanları riyakârlığa,

      z) Süslenmiş kadınlara çok güzelsin, herkes sana bakıyor diye daha çok açılmaya, süslenmeye ve kırıtarak gururla yürümeye itmektedir.

 

6) Yukarıda sayıldığı gibi şeytan insanlara çok yönlü yaklaşmasına rağmen özellikle dört noktadan yaklaşımı çok daha tehlikelidir:

 

ŞEYTANIN İNSANLARA SAĞDAN, SOLDAN, ÖNDEN VE ARKADAN YAKLAŞIMLARI

 

A) SAĞDAN MÜSLÜMANA YAKLAŞIMI

1) Sevap değeri büyük olan ibadette gevşeklik göstertip daha az sevap değeri olan ibadetleri yaptırtması gibi. Örneğin:

      a) Farz ibadeti yapması ve Kur’an araştırması gerekirken nafile ibadetleri yaptırması,

      b) Kendisini evliya gibi hissetmeye ve rüyalarını keramete yorumlamaya,

      c) Ağladığıma göre ben Allah’ ın sevdiği bir kulum diye gurura itmesi,

      d) Ben zaten dürüst adamım, kalbim temiz, işlerimi de aksatmıyorum, kimsenin namusunda, malında gözüm yok dedirterek sorumluluklarında, ibadetlerinde gaflete itmesi,

      e) Artık beni Allah sevdiği için biz dostuz, ibadet yapmama ne lüzum var dedirtmesi gibi,

 

2) Görüntüsü ile dost kılığında şerri hayır göstererek aldatması;

Firavun iç dünyasında İslam’ a aşırı düşman olmasına rağmen şeklen Hz. Musa’ nın kılığında, onun deyimlerini kullanarak müslümanları aldatmaya çalışması, örneğin birilerinin;

      a) İslam’ ı çıkarlarına, siyasetlerine ve ideolojilerine alet etmek için toplum içinde Kur’an’ ı alıp öperek başına koyması,

      b) Fakat bütün yaşantısı ve çalışmaları ile bunun tam zıttı olan bir hayat felsefesini benimsemesi gibi.

 

B) SOLDAN İNKÂRCI VEYA İNANAN GAFİLLERE YAKLAŞIMI

1) Bahanelerle ibadetleri ve Kur’an’ ın emirlerini görmezden gelme,

2) İyi niyetleri dahi şeytani şekilde kötüye yorumlama,

3) Ölümü uzak gösterme,

4) Halkı Karun gibi olan zenginlere imrendirme,

5) Ayrıca içki, kumar, fuhşa ve diğer kötülüklere teşvik etmesi gibi. 

 

C) ÖNDEN YAKLAŞMASI

1) Yapması gereken hayırlı işleri sonra yaparım diye ertelettirmesi, oyalaması,

2) Hiçbir zaman ulaşamayacağı çok uzak emellere yönlendirmesidir.

 

D) ARKADAN YAKLAŞMASI

1) Sizin iyiliğinizi düşünüyorum telkiniyle batıl olmasına rağmen atalarının, dedelerinin gittikleri yolu kutsal göstermesi,

2) Onlarla övündürerek, onları taklit ettirerek, onur ve gurur meselesi yaptırarak heyecanla onların izlemiş olduğu yolu sürdürmesi.