KONUYU OKU
14. CENNETLE MÜJDELENECEK OLAN İNSANLARIN ÖZELLİKLERİ
Cennetle Müjdelenecek Olan İnsanların Özellikleri

CENNETLE MÜJDELENECEK OLAN İNSANLARIN ÖZELLİKLERİ

 

1) Al- i İmran 142 / 67 - Yoksa Allah içinizden mücadele edenlerle sabredenleri hiç belli etmeden cennete girivereceğinizi mi sandınız?

 

Allah müslümanlar içerisinde;

      a) Kendi rızası için mücadele edenleri,

      b) Her türlü ibadet ve musibete karşı sabır gösterenleri cennetle müjdelemektedir. Çünkü bunlar mücadele ve sabır gibi eleme yasalarını başarı ile geçenlerdir. 

 

2) Bakara 214 / 32 - Yoksa siz ey mü’minler! Kendinizden evvel geçenlerin halleri hiç başınıza gelmeden (hemen) cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle ezici sıkıntılar, kımıldatmaz zaruretler dokundu ve öylesine sarsıldılar ki hatta peygamber ve beraberinde bulunan mü’minler; Allah’ ın yardımı ne zaman olacak derlerdi, bilin ki Allah’ ın yardımı muhakkak yakındır.

 

Allah yolunda ezici sıkıntıların ve kımıldatmaz zaruretlerin isabet ettiği ve bu sarsıntılara rağmen yılgınlık göstermeyenlerin cenneti hak edecekleri anlaşılmaktadır.

 

3) Saf 10 / 551 - Ey iman edenler! Size öyle bir kazanç göstereyim mi ki sizleri acı bir azaptan kurtarıversin. 11) Allah’ a ve peygamberine iman edip mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda mücadele edersiniz, bu sizin için çok hayırlıdır, eğer bilirseniz 12) (Bunu yaptığınız takdirde) Allah günahlarınızı bağışlar ve sizi (ağaç ve köşkleri) altından ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel ve hoş saraylara koyar. İşte bu en büyük kurtuluştur.

 

Allah’ a ve peygamberine iman edenlerden;

      a) Mallarıyla infak edenlerin,

      b) Canlarıyla hem ilim hem de cihatta veya hizmette yer alanların günahlarını bağışlayacağını ve cennetine koyacağını bildirmektedir.

 

4) Naziat 40 / 583 - Her kim Rabbinin makamından (azabından) korkmuş ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştırmışsa 41) Muhakkak cennet onun varacağı barınaktır.

 

Allah’ ın azabından korkarak kendini kötü arzulardan veya şehvetperestlikten uzaklaştırabilenlerin varacağı yer cennettir. Çünkü iradeli insan şehvetine esir olmaz, onunla oyalanmaz. O bilir ki çölün suya doymaması gibi şehvette arzulara doymaz. Bu nedenle sorumlulukları ile uğraşır ve başarmaya çalışır.

 

5) Rahman 46 / 532 - (Hesap için) Rabbi huzurunda durmaktan korkan (hem insanlar, hem de cinler için biri kendilerine, diğeri konuklarına olmak üzere) ikişer cennet vardır.

 

Rabbi huzurunda mahcup duruma düşmekten korkan ve utanan hayır öncüleri için yeşilliklerle örtülü, aralarından fışkırarak akan iki farklı pınarla, hurma, nar ve diğer meyvelerin mevcut olduğu biri kendileri, diğeri konukları için iki cennet (bahçe) vardır.

 

6) Mü’min 40 / 470 - ... Erkek olsun kadın olsun kim de inanmış bir kişi olarak iyi bir iş yaparsa işte onlar içinde hesapsız rızıklandırılmak üzere cennete girerler.

 

Erkek veya kadın olsun her kim inanarak Rabbini hoşnut edeceği iyi işler yaparsa cennete girecektir.

 

7) Kaf 31 / 518 - Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırılmış bulunacak 32) İşte bu sizin (dünyada) vaat olunduğunuz şey, her tevbe eden, Allah’ ın emrini gözeten için 33) Gayb de;  Rahman’ a iç saygısı duyan ve halis bir kalp ile gelen kimseler için.

 

Cennetin yakınlaştırılacağı kişiler;

      a) Her tevbe eden,

      b) Allah’ ın emirlerine önem vererek titizlikle yerine getirenler,  

      c) Allah’ a karşı içtenlikle saygı duyanlar,

      d) Tertemiz bir kalbe sahip olanlar.

 

8) Al- i İmran 133 / 66 - ... Cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır. 134) (O takva sahipleri ki) bollukta ve darlıkta harcayıp yedirenler, öfkelerini yutanlar, insanların kusurlarını bağışlayanlardır, Allah da iyilik edenleri sever.

 

Cennetin hazırlandığı kişiler;

      a) Bollukta ve darlıkta infak ve ikram edenler,

      b) Öfkelenince öfkelerine hakim olanlar,

      c) İnsanların kusurlarını affedenler,

      d) Daima iyilik için koşuşturanlar.

 

9) Tevbe 112 / 204 - Şirk ve nifaktan tevbe edenler, Allah’ a ihlâsla ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde yapanlar (namazı kılanlar), iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah’ ın sınırlarını - hükümlerini koruyanlar (onları yerine getirenler var ya), işte böyle mü’minleri cennetle müjdele.

 

Cennetle müjdelenenler;

      a) Şirk ve bozgunculuktan tevbe edenler,

      b) Gösterişsiz ibadet yapanlar,

      c) Allah’ a hamd edenler,

      d) Oruç tutanlar,

      e) Rükû ve secde yapanlar,

      f) İyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar,

      g) Allah’ ın emirlerini ayakta tutarak tüm bu özellikleri üzerinde toplayanlar.

 

10) Hac 34 / 335 - Ey Resulüm! İtaatkâr ve mütevazı olanları cennetle müjdele. 35) Onlar öyle kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer, başlarına gelene sabrederler, namaza devamlıdırlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden (Allah için) harcarlar.

 

Cennetle müjdelenenler;

      a) İtaatkâr ve mütevazı olanlar,

      b) Allah anıldığı zaman kalpleri titreyenler,

      c) Musibetlere sabredenler,

      d) Namaza devam edenler,

      e) Kendilerine verilen her türlü imkândan Allah yolunda harcayarak yine tüm bu özellikleri de üzerinde toplayanlar.

 

11) Al- i İmran 195 / 75 - ... Dinlerini korumak için hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, dinim uğrunda işkenceye düşenlerin, savaşanların ve bu yolda öldürülenlerin günahlarını elbette örteceğim, onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım, bu lütuflar onlara Allah katından mükâfattır ve sevabın en güzeli Allah katındadır.

 

Cennet yolcuları;

      a) İslam’ ı korumak için mücadele edenler,

      b) İşkence görenler,

      c) Yurtlarından çıkarılanlar,

      d) Bu yolda öldürülenler.

 

12) Zariyat 15 / 520 - Gerçekten isyandan sakınanlar cennetlerde pınar başlarındadır. 16) Rablerinin kendilerine verdiğinden razı oldukları halde kuşkusuz onlar bundan önce güzel amel işleyenlerdi. 17) Geceleri pek az uyurlardı. 18) Seher vakitlerinde istiğfar ederlerdi. 19) Mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardı (ki hemen verirlerdi).

 

Cennetlerde pınar başlarında bulunacak olanlar şunlardır;   

      a) İsyandan sakınanlar,

      b) Güzel amel işleyenler,

      c) İlim ve ibadet için geceleri pek az uyuyanlar,

      d) Seher vakitlerinde tevbeye devam edenler,

      e) Mallarındaki yoksulların haklarını geciktirmeden verenler.

 

13) Kasas 83 / 394 - Şu ahiret yurdunu (cenneti) biz yeryüzünde ne bir zulüm ne de bir fesat (böbürlenme ve bozgunculuk) istemeyen kimselere veririz, iyi akıbet (Allah’ ın razı olmadığı şeylerden) sakınanlarındır.

 

Yeryüzünde iken cennetin vaat edildiği kişiler;

      a) Ne bir zulüm veya ne bir fesat (böbürlenme ve bozgunculuk) olmasın diye mücadele edenler,

      b) Günahlardan sakınanlar.

 

14) Maide 12 / 108 - Andolsun ki, Allah İsrailoğullarından söz almıştı, (kefil olarak) içlerinden on iki başkan göndermiştik, Allah onlara şöyle demişti: Ben sizinle beraberim, eğer namazı dosdoğru kılar, zekâtı verir, peygamberime inanır, onları desteklerseniz ve Allah’ a güzel bir borç verirseniz (ihtiyacı olanlara Allah rızası için faizsiz borç verirseniz) andolsun ki sizin günahlarınızı örterim ve sizi zemininden ırmaklar akan cennetlere sokarım. Bundan sonra sizden kim inkâr yolunu tutarsa doğru yoldan sapmış olur.

 

Cennetlere konacak olanlar;

      a) Namazı dosdoğru kılanlar,

      b) Zekâtı verenler,

      c) Tüm peygamberlere inanan ve onları destekleyenler,

      d) Muhtaçlara borç verip ödeyemeyince de Allah için alacağı borcu bağışlayanlar yani karzı hasen yapanlar.

 

15) İnsan 5 / 577 - Muhakkak ki iyi insanlar (cennette) katığı kâfur olan (şarap) dolu bir kadehten içecekler 6) (O şarabın katığı olan kâfur) bir kaynaktır ki ondan Allah’ ın kulları içerler, istedikleri yere onu kolayca akıtırlar 7) (Cennetlik olan iyi insanlar o kimselerdir ki dünyada) adaklarını (verdikleri sözü) yerine getirirler ve azabı salgın olan bir günden korkarlar 8) Yemeğe olan sevgilerine rağmen yoksula, yetime ve esire seve seve yemek yedirirler 9) (Sonra onlara şöyle derler) size ancak Allah rızası için yediriyoruz, sizden ne bir hediye isteriz ne de bir teşekkür 10) Çünkü biz Rabbimizden korkarız, bed çehreli, çatık suratlı bir günün azabından 11) Allah da onları o günün azabından korur ve kendilerine güzel bir yüz ve sevinç verir 12) Sabırlarına karşılık da içine girecekleri bir cennet ve (giyecekleri) bir ipek ihsan eder 13) Orada koltuklar üzerine dayanmış bir haldedirler, orada ne bir güneş (rahatsızlığı) görürler ne de soğuk 14) (O cennetteki ağaçların) gölgeleri üzerlerine sarkmış, meyveleri de bol bol önlerine konmuştur 15) Onlara (hizmet için) gümüşten billur kaplar ve sürahilerle (etraflarında) dolaşırlar...

 

Cennetlere konacak olan kimseler;

      a) Allah’ a verdikleri sözü yerine getirenler, 

      b) O dehşetli günden korkarak yalnız Allah’ ın sevgisini kazanmak için yemeğe olan sevgilerine rağmen yoksula, yetime ve esire seve seve yemek yedirenler,

      c) Buna karşı bir hediye hatta teşekkür bile beklemeyenler.

 

Not: Yaptığı iyilikten teşekkür beklememek üstün bir karakteri temsil etmektedir. Çünkü teşekkür Allah katında kazanacağı şeylerin yanında çok küçük kalır diye düşünür. Bu düşünce ancak cennet ehlinin yüce mantığına aittir.

 

16) Hicr 47 / 263 - Biz o cennetliklerin kalplerindeki kinleri çıkarır atarız. Hepsi kardeşler olarak tahtlar üzerinde karşı karşıya otururlar.

 

Cennet ehli olmak isteyenler kalplerindeki kini atmaya çalışmalıdır.

 

17) R. Salihin C 1- S 118- No 77 ( Müslim ) Ebu Hureyre (r.a)’ dan Peygamber (sav) şöyle buyurdu: Cennete giren bazı topluluklar vardır ki, (Allah’ a güven ve yumuşaklık bakımından) kalpleri kuşların kalpleri gibidir.

 

Allah’ a güvenme ve yumuşaklık bakımından kuşların kalpleri gibi tertemiz olan insanlar cennet ehlidir. 

 

18) Seçme Hadisler S 64 ( Tirmizi ) İbni Mesud (r.a)’ dan Peygamber (sav) şöyle buyurdu: Cehenneme haram olan veya cehennem kendisine haram olan kimseyi size haber vereyim mi ? Cehennem; her yumuşak huylu, uysal, sakin ve kolaylık gösterenlere haram kılındı.

 

H. Ş. göre cehennemin haram edildiği kişilerden olmak için;

      a) Yumuşak huylu,

      b) İyi geçinilen,

      c) Hikmet ehli,

      d) Hiçbir işte zorluk çıkarmayan bir kişilik geliştirmeliyiz.

 

19) T. Muhammediye S 28 ( Hakim ) Ebu Said El Hudri (r.a)’ den Peygamber (sav) şöyle buyurdu: Helalinden tertemiz yiyen, peygamber sünneti çerçevesi dahilinde amel eden ve insanları kendi eza ve cefasından emin kılan kimse cennete girmiştir. Ashaptan bazıları dedi ki: Bugün için bu gibiler ümmetimiz içinde çoktur. Buyurdular ki: Benden sonra gelecek olan kavimlerden de olacaktır.

 

Her bir müslüman;

      a) Ben de cennet ehlinin bu güzel özellikleri var mı? diye kendisini test etmelidir,

      b) Eğer bu güzel özellikler kendisinde yoksa kazanmaya çalışmalıdır.

      c) Eğer bu güzel özellikler kendisinde varsa gururlanmadan devam etmelidir.

 

ALLAH’ IN CENNETLE MÜJDELEDİĞİ KULLARININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

SORUSUNA BU AYETLER VE HADİSLER IŞIĞINDA CEVAPLAR

 

1) Allah yolunda mücadele ve sabır da belirgindir,

2) Allah yolunda ezici sıkıntılara ve kımıldatmaz zaruretlere maruz kalanlar ve bunlara karşı Allah’ ın yardımı ne zaman diyecek derecede sarsılanlar,

3) İman edip malını ve canını Allah yoluna seferber eder,

4) Allah’ ın azabından korkup nefsini kötü arzulardan uzaklaştırır,

5) Allah’ ın hesap sormasından korkar,

6) Erkek olsun kadın olsun inanmış bir kişi olarak iyi işler yapar,

7) Kusurlarına tevbe eder,

8) Allah’ a içten saygı duyar ve huzuruna da temiz kalple gitmeye çalışır,

9) Bollukta da darlıkta da infak yapmayı ertelemez,

10) Öfkesine hâkim olur ve kusur bağışlar,

11) Şirkten tevbe eder ve ihlâsla ibadet yapar,

12) Hamd eder, oruç tutar ve namaz kılar,

13) İyiliği yayar, kötülüğü de önlemeye çalışır,

14) Allah’ ın emirlerini çiğnemez, Allah’ a itaatkâr ve mütevazıdır,

15) Allah anılınca ürperir,

16) Musibetlere sabreder,

17) Sahip olduğu şeylerden Allah yolunda verir,

18) Gerektiğinde dini için hicret edebilir, işkenceye uğrayabilir hatta bu uğurda ölebilir,

19) Allah’ ın lütfettiklerine razı olur,

20) Geceleri ilim ve ibadet için az uyur,

21) Seher vakitlerinde tevbe ve istiğfar eder,

22) Muhtaçların hakkını ( zekâtı ) geciktirmeden verir,

23) Hayatta zulüm ve fesat istemez, böbürlenmez,

24) Güzel sonuçlara gitmek için takva yaşarlar,

25) Allah için geri almayacak şekilde borç verir yani karzı hasen yapar,

26) Yemeğe olan sevgisine rağmen muhtaçlara seve seve yemek yedirir ama ne bir hediye ne de bir teşekkür bile beklemez,

27) H. Ş. göre Allah’ a güvenme ve yumuşaklık bakımından kuşların kalpleri gibi tertemizdir,

28) H. Ş. göre cehennemin haram edildiği kişilerden olmak için yumuşak huylu, iyi geçinilen, hikmet ehli ve hiçbir işte zorluk çıkarmayan bir kişilik geliştirir,

29) H. Ş. göre helalinden tertemiz yiyen, peygamber sünneti çerçevesi dâhilinde amel eden ve insanları kendi eza ve cefasından emin kılan kimse cennete girmiştir.

 

Not: Bu kadar güzel hasletlerle donanmayı vahyin dışında dünyanın hiçbir eğitim ve öğretimi kazandıramamıştır. Örneğin bu tip eğitimle;

Erkeklerden;

bir Hz. Ebubekir,

bir Hz. Ömer,

bir Hz. Osman,

bir Hz. Ali vb. leri,

Kadınlardan;

bir Hz. Hatice,

bir Hz. Fatıma,

bir Hz. Aişe vb. yetişmişlerdir.

Ayrıca;

Diri diri insanları toprağa gömen,

Sahipsiz insanları köle diye satan,

Her gelen geçeni yağmalayan insanlar vahiyle eğitilerek medenileştiler ve yoldaki bir karıncayı dahi çiğnemez hale gelmişlerdir.