KONUYU OKU
13. MÜMİNLERİN ÖZELLİKLERİ
Ahlak Ve Kişilik Bakımından Müminlerin Özellikleri

C) AHLAK VE KİŞİLİK BAKIMINDAN MÜMİNLERİN ÖZELLİKLERİ

 

1)  Tevbe 119 / 205 - Ey inananlar! Allah’ tan korkun ve doğrularla beraber olun.

 

Kötülüklerden emin olmak için daima doğrularla dostluk yapılmalıdır. Çünkü kötülerle düşüp kalkanın başı dertten kurtulmaz.

 

2) Mü’minun 2 / 341 - Onlar ki namazlarında huşu (ürperti) içindedir. 3) Onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. 4) Onlar ki zekâtı verirler. 5) Onlar ki ırzlarını (iffetlerini) korurlar.

 

Mü’minler;

      a) Namazlarında baştan aşağı ürperti içindedirler,

      b) Boş ve yararsız işlerden uzak dururlar,

      c) Zekâtlarını verirler,

      d) Namuslarını korurlar.

 

3) Şura 37 / 486 - O kimseler ki büyük günahlardan ve açık rezaletlerden kaçınırlar, öfkelendikleri zaman da onlar kusur bağışlarlar.

 

Mü’minler;

      a) Büyük, küçük, gizli ve açık günah işlemekten kaçınırlar,

      b) İstemeyerek kusur işleseler de övünmezler,

      c) En öfkeli oldukları zamanda bile kusur bağışlarlar.

 

4) Mü’minun 8 / 341 - Yine onlar emanetlerine ve verdikleri söze riayet ederler.

 

Mü’minler

      a) Sahip oldukları emanetlerini korurlar,

      b) Verdikleri her söze harfiyen uyarlar.

 

5) Al- i İmran 114 / 63 - Onlar hayır işlerinde de yarışırlar.

 

Mü’minler hayır işlerinde koşuştururlar.

 

6) Furkan 63 / 364 - Rahmanın (has) kulları onlardır ki; yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendilerini bilmez kimseler onlara laf attığında (incitmeksizin) selam derler (sataşmadan geçerler).

 

Mü’minler;

      a) Yolda yürürken saygın bir kişilik sergilerler,

      b) Düşük insanlar sataşsa da cevap vermeden veya kavga etmeden geçip giderler.

 

7) Şura 38 / 486 - Onların işleri aralarında şura ile dir.

 

Mü’minler; hayatlarına yön verecek işlerini ferdi kararı ile değil de karşılıklı danışarak verirler.  

 

8) Enfal 2 / 176 - Mü’minler, ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah’ ın ayetleri okunduğunda imanlarını artıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir.

 

Mü’minler;

      a) Allah anılınca onun azametini düşünerek yürekleri titrer,

      b) Kur’an’ ı araştırdıkça imanları artar,

      c) Yalnızca Rablerine dayanıp güvenirler.   

 

9) Maide 54 / 116 - ... Allah onları sever, onlarda Allah’ ı severler, mü’minlere karşı yumuşak gönüllü, kâfirlere karşı onurlu ve başları yukarıdadır, Allah yolunda mücadele ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar...

 

Mü’minler Allah’ ı, Allah’ ta onları sever;

      a) Mü’minlere karşı nezaketlidir,

      b) Kâfirlere karşı mücadeleci ve onurludur,

      c) İslam için kınanmaktan korkmazlar. 

 

10) Yunus 62 / 215 - Bilesiniz ki Allah dostlarına korku yoktur, onlar üzülmeyecekler de 63) Onlar iman edip de takvaya ermiş olanlardır (gizli ve açık kusurlardan, günahlardan kaçarlar).

 

Mü’minler;

      a) Her an Allah’ ın gördüğünü bilirler,

      b) Gizli ve açık kusurlardan kaçarlar ve Allah’ a dost olurlar,

      c) Allah’ a güvendikleri için bundan sonra dünyada tehdit edildikleri şey her ne olursa olsun üzülmeyecekleri vaat edildiği için Allah’ tan başkasından ve hesap ve azap gibi başkalarının korktuklarından da korkmazlar. 

 

11) R. Salihin C 2- S 100- No 626 ( Tirmizi ) Ebudderda (r.a)’ dan Peygamber (sav) şöyle buyurdu: Kıyamet gününde mü’min kulun ameli tartılırken terazisinde güzel huydan daha ağır gelen hiçbir şey yoktur. Şüphesiz ki, Allah ağzı bozuk, kötü sözlü kişilere buğzeder.

 

H. Ş. göre her mü’min;

      a) Terazisini ağırlaştıracak olan güzel ahlaka koşmalı,

      b) Argo kelimeleri kullanmaktan da kaçınmalıdır.

 

AHLAK VE KİŞİLİK BAKIMINDAN MÜMİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR? SORUSUNA

BU AYETLER VE HADİS IŞIĞINDA CEVAPLAR

 

1) Allah’ ın azabından ve sevmemesinden korkarak doğrularla beraber olur,

2) Namazında ürperir ve namazın kötülüklerden temizlemesi ile boş işlerden uzaklaşır,

3) Fakirin hakkı olan zekâtı verir,

4) Namusuna sahip çıkar ve korur,

5) Büyük günahlardan ve rezilliklerden kaçınır,

6) Öfkelerini yutar ve insanları bağışlar,

7) Yanındaki emanetleri titizlikle korur, verdiği sözlere uyar ve yalan söylemez,

8) Hayır işlerinde yarışır,

9) Yolda yürürken edepli ve terbiyeli olduğu belli olur, kendine sataşılsa da karşılık vermez,

10) İşlerini istişaresiz yapmaz,

11) Allah anılınca kalbi ürperir ve ayetlerini dinledikçe imanı artar,

12) İşlerini noksansız yaparak tevekkül eder,

13) Allah’ ı seven, Allah’ ın da onları sevdiği kullar arasında olmaya çalışır,

14) Mü’minlere sert ve kaba davranmaz,

15) Kâfirlere sır verici bir samimiyetle, ölçüsüz bir yumuşaklıkla ve onursuzca yaklaşmaz ama tebliğ için de diyalogu kesmez,

16) Gizli ve açık kusurlardan kaçınır.                                                     

17) H. Ş. göre her mü’min terazisini ağırlaştıracak olan güzel ahlaka koşmalı ve argo kelimeleri kullanmaktan da kaçınmalıdır.