KONUYU OKU
13. MÜMİNLERİN ÖZELLİKLERİ
İman Ve Amel Bakımından Müminlerin Özellikleri

MÜMİNLERİN ÖZELLİKLERİ

 

A) İMAN VE AMEL BAKIMINDAN MÜMİNLERİN ÖZELLİKLERİ

 

1) Bakara 3 / 1 - Onlar gaybe inanırlar, namazı kılarlar, kendilerine verdiğimiz mal ve rızıktan Allah yolunda harcarlar. 4) Yine onlar sana indirilene iman ederler, ahirete ise şüphesiz yakinen inanırlar.

 

Mü’minler tüm canlı ve cansız yaratıklardaki ilahi sanata bakarak;

      a) Bir yandan Kur’an’ ı inceleyerek,

      b) Diğer yandan peygamberimizi ve mucizelerini düşünerek;

                  a) Gaybe (Allah’ a, ahirete, cin ve meleklere vs.) yakinen inanırlar,

                  b) Namazı kılarlar,

                  c) Allah’ ın verdiği evladı, parayı, malı, canı, ilmi, zamanı vs. Allah yolunda harcar veya hizmete sunarlar.

 

Not: Yakine ulaşan bir insan bilinçli, istikrarlı ve tereddütsüz bir imana ulaşmıştır. Artık değişmeyen, dönmeyen bir ilim ve iman kalpte kök salmış ve karar kılmıştır.

 

Bu insanlar;

      a) Allah’ ın yarattıklarına bakarak görüyor gibi inandığı için gaflete dalanlarla beraber olmaz,

      b) Vereni övme, vermeyeni de yerme tavrına girmez,

      c) Daima ihlas ve takva ile Allah’ a yönelmiştir,

      d) Her şeyi Allah için yapar ve yalnız ondan ister,

      e) Allah’ tan gayrısı ile huzur bulamayan bir makam sahibidir.

 

Bu imanın kazandırdıkları ise;

      a) Allah sevgisi ile iç huzura veya kalp genişliğine ulaşma,

      b) İnsanlara sevgi, saygı ve merhametle yaklaşma,

      c) Allah’ tan başka kimseden korkmama,

      d) Allah için şehitliği bile göze alabilme,

      e) Bollukta ve darlıkta cömertlik yapma,

      f) Ahlaklı ve hayâlı yaşama,

      g) Çilelere karşı sabır, sebat ve katlanma gücü kazanma,

h) İleri görüşlü olma,

      ı) Elinden ve dilinden kimseye zarar gelmeme,

i) İbadetlerine ve günahlardan sakınmaya titizlik gösterme,

      j) Gereken görevlerini yaparak tevekkül etme,

      k) Günahına üzülme, sevabına sevinme vs.

 

2) Rad 20 / 251 - Onlar Allah’ ın ahdini yerine getirenler ve verdikleri sözü bozmayanlardır. 21) Onlar, Allah’ ın gözetilmesini emrettiği şeyleri (akraba ve mü’minlerle bağı kesmemeyi ve iyilik yapmayı) gözeten, Rablerinden sakınan ve kötü hesaptan korkan kimselerdir. 22) Yine onlar Rablerinin rızasını isteyerek, sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık olarak (Allah yolunda) harcayan ve kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte onlar var ya ahiret saadeti onlar içindir.

 

Mü’minler;

a) Allah’ ın ahdini yerine getirirler,

b) Allah’ a ve insanlara verdikleri sözü bozmazlar,

c) Allah’ tan başkasını ilahlaştırmazlar,

d) Akrabalarını gözetirler,

e) Mü’minlerle bağı kesmezler,

f) Kötü hesaptan korkarlar,

g) Allah’ ın rızasını ararlar,

h) Her türlü sıkıntıya sabrederler,

ı) İnfak yapmaya ara vermezler,

i) Kötülükleri iyilikle savarlar. 

 

3) Secde 15 / 414 - Bizim ayetlerimize öyle kimseler iman eder ki onlarla kendilerine öğüt verildiği zaman secdeye kapanırlar ve Rablerine hamd ile tespih ederler de kibirlenmezler. 16) (Onlar geceleri namaz kılmak için) yataklarından kalkarlar, Rablerinin azabından korkarak ve rahmetinden ümit var olarak dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan da hayır yollarında harcarlar.

 

Mü’minler;

      a) Verilen nasihati dinleyince secdeye kapanırlar,

      b) Şükrederek Allah’ ı anarlar,

      c) Kibirlenmezler,

      d) En tatlı uyku zamanında bile yataklarından kalkarlar,

      e) Rablerinin azabından korkarak ve rahmetinden ümit var olarak dua ederler,

      f) Kendilerine verilen rızıklardan hayır yollarında harcarlar.

 

4) Nur 37 / 354 - Onlar ne ticaret ne de alışverişin kendilerini Allah’ ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekât vermekten alıkoymadığı insanlardır…

 

Mü’minlerin işleri ibadetlerini, tüm ibadetleri de işlerini engellemez ve hayatlarını dengeli olarak sürdürürler. 

 

5) Nisa 65 / 87 - Rabbin hakkı için onlar aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükümden nefisleri hiçbir darlık duymadan tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar.

 

Hangi konuda olursa olsun Allah ve Resulü ne buyurmuşsa içtenlikle kabul etmeli, başka seçenek aramamalıdır. Eğer bu konuda kalbe sıkıntı gelirse hemen Allah’ a sığınmalıdır. Çünkü sıkıntı devam ederse böyle bir iman kabul edilmemektedir.

 

6) Zümer 18 / 459 - O kullarım ki (Kur’an’ ı) dinlerler sonra da onun en güzelini (en açığını ve en kuvvetlisini ) tatbik ederler.

 

Mü’minler;

      a) Kur’an’ ı dinlerler,

      b) En açık şekilde anladıklarını en güzel şekilde yaşamaya çalışırlar.

 

İMAN VE AMEL BAKIMINDAN MÜMİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR? SORUSUNA

BU AYETLER IŞIĞINDA CEVAPLAR

 

1) Gaybe inanır,

2) Namazı kılar,

3) Ahirete tereddütsüz inanır,

4) Allah’ a imanla verdiği sözü yerine getirir ve bozmaz,

5) Yakınlarıyla bağı kesmez ve iyiliği de esirgemez,

6) Rabbinden ve onun hesabından korkar,

7) Onun sevgisini kazanmak için tüm ibadetlerini yapar, sabırla da rızasını ister,

8) Gizli ve açık infak eder,

9) Kötülükleri iyilikle önler,

10) Öğüt dinleyince secdeye kapanır,

11) Rabbini hamd ile tespih eder ve kibirlenmez,

12) Geceleri yatağından secde etmek ve Kur’an okumak için kalkar, Allah’ ın azabından korkup rahmetine kavuşmak için ümitle dua eder,

13) Alışverişi ibadetini, ibadeti de alışverişini engellemez,

14) Zekâtını verir,

15) Tüm emirleri sıkıntı duymadan kabullenir,

16) Kur’an’ ı dinler ve en hayırlısını en güzel şekilde yerine getirir.