KONUYU OKU
12. ALLAH’I SEVMENİN İŞARETLERİ
Allah’ı Sevmenin İşaretleri

ALLAH’ I SEVMENİN İŞARETLERİ

 

1) Maide 35 / 112 - Ey inananlar! Allah’ tan korkun, O’na yaklaşma yolu arayın ve yolunda cihat edin ki kurtuluşa eresiniz.

 

O’ nu seven ona ulaşmak için yollar arar ve asla yorulmaz. 

 

2) Al- i İmran 31 / 53 - De ki: Eğer Allah’ ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı, son derece merhametlidir.

 

İnananlar;

      a) Allah’ ı nimetlerinden ötürü,

      b) Peygamberini de yol gösterdiği için sever,

      c) Ve peygamberinin her mücadelesini düşünerek onunla özdeşim kurmaya çalışır.

 

3) Bakara 165 / 24 - ...İman eden kimselerin Allah’ a olan sevgisi ise daha kuvvetli ve devamlıdır...

 

İnsanın;

      a) İmanı arttıkça sevgisi de artar,

      b) Sevgisi arttıkça da kalp de göz de pınar gibi coşar.

 

4) Meryem 96 / 311 - İman edip de iyi işler yapanlar var ya Rahman onlar için bir sevgi yaratacaktır.

 

Not: Allah bir insanı severse onu meleklerine sevdirdiği gibi diğer kullarına da sevdirmektedir.

 

5) Bakara 177 / 26 - ... (Mala olan sevgisine rağmen) Allah’ ın rızasını gözeterek yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcarlar...

 

Müslümanlar;

      a) Mala olan sevgilerine rağmen Allah sevgisi ağır basar ve gizli ve açık iyilik ve infakta bulunurlar,

      b) Çünkü vermek sevmekle orantılıdır. 

 

6) Rad 22 / 251 - Bunlar Rablerinin rızasını kazanmak maksadıyla sabreden, namazı kılan, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda, gizli ve açık olarak harcayan ve iyilik yaparak kötülüğü savan kimselerdir. İşte bu dünya yurdundaki güzel sonuç onlarındır.

 

Müslümanlar Allah’ ın rızasını kazanmak için;

      a) Sabrederler,

      b) Namaz kılarlar,

      c) Kendilerine verilen rızıktan gizli ve açık olarak infak ederler,

      d) Kötülüklere iyilikle cevap verirler.

 

7) Vakıa 10 / 533 - Hayırda öne geçenler, en önde olanlar (var ya) 11) İşte Allah’ a en çok yaklaştırılmış olanlar onlardır.

 

Koşu yarışında önde olanlar gibi Allah’ ı sevenler daima ona yakınlık hissi duyar ve hayırda önde giderler. Çünkü Allah’ a yakınlık duyma en büyük motivedir.

 

8) Maide 54 / 116 - Ey iman edenler! İçinizden kim dinden dönerse şunu bilsin ki: Allah öyle bir kavim getirecek ki Allah onları sever, onlar da Allah’ ı sever, mü’minlere karşı yumuşak gönüllü, kâfirlere karşı onurlu ve başları yukarıdadır, Allah yolunda mücadele ederler, dil uzatanın kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah’ ın ihsanıdır, onu dilediğine verir, Allah’ ın ihsanı geniştir, her şeyi bilendir.

 

Allah’ ın sevdikleri ve Allah’ ı sevenlerin özellikleri;

      a) Mü’mine yumuşak, kâfire onurlu olma,

      b) İslam için koşuşturma,

      c) Müslümanlığından veya hizmetinden dolayı komplekse düşmeme,

      d) Allah yolunda kınanmaktan korkmama özelliğine sahip olanlar.

 

Önceleri iman ve ibadete devam ettikleri halde;

      a) Bir takım bahanelerle ibadet ve nasihatlerden soğuma ve uzaklaşmanın,

      b) İslam’ ı eleştirmenin,

      c) Haram ve günahlar içerisinde bocalamanın,

      d) Müslümanlardan çok gayrimüslimleri tercih etmenin vs.

      e) Farkında olmadan haktan dönme olayı olacağını dikkatle düşünülmeli ve bu duruma düşmekten Allah’ a sığınılmalıdır.

 

9) Maide 16 / 109 - Allah, rızasına uyanları o nurla selamet yollarına iletir ve onları izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarıp doğru yola ( İslam’ a ) götürür.

 

10) Feyzul Kadir 3 / 371 - Hadis No: 3670- Allah ‘ı, kullarına sevdiriniz ki Allah‘ta sizi sevsin, sevdirsin.

  

ALLAH’ I SEVDİĞİMİZİ NASIL GÖSTEREBİLİRİZ? SORUSUNA

BU AYETLER IŞIĞINDA CEVAPLAR

 

1) Allah’ a inanıp, çok yakın hissedip ve davetine uyup dua etmekle,

2) Onun sevmemesinden korkup ona yaklaşmak için yol aramakla,

3) Sürekli onun yolunda cihad veya hizmet etmekle,

4) Gönderdiği peygamberine uymakla,

5) Allah’ a karşı devamlı ve kuvvetli bir sevgi duymakla,

6) Mala olan sevgiye rağmen bu malı Allah rızası için en yakınından en uzaktaki ihtiyaç sahibine kadar gücü yettiğince dağıtmakla,

7) Allah sevgisini kazanmak için musibetlere sabrederek, namaza devam ederek, gizli ve açık infak ederek, kötülüğe iyilikle cevap vererek,

8) Hayırda daima öne geçmeye çalışarak,

9) Kararlı bir imanla mü’minlere yumuşak, kâfirlere onurlu davranarak,

10) Allah yolunda mücadele ederek,

11) İslam adına kınanmaktan korkmayarak,

12) Peygamberine inanıp çok önem vererek ve onun mücadelesini ve sünnetini sürdürmekle ispatlayabiliriz. 

 

Kim Allah’ı severse ve sevdirirse, Allah da onu karanlıktan aydınlığa çıkardığı gibi onu da sever ve İslam’ la şereflendirir.