KONUYU OKU
11. ALLAH'IN CC SEVMEDİKLERİ
Allah'ın Cc Sevmedikleri

ALLAH' IN CC SEVMEDİKLERİ

 

1) Nisa 148 / 101 - Allah kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez ancak zulme uğrayanlar müstesnadır (onu zalime söyleyebilirler).

 

Allah haksızlıklara karşı mazlumun haykırması hariç; 

      a) Kendisini inkar edenleri,

      b) Kendisine iftira edenleri,

      c) İslam’ a inanmasını başa kakanları,

      d) Müstehcen konuşanları,

      e) Kahırla lanet okuyanları,

      f) Zalime övgüde bulunanları sevmez.

 

2) Araf 31 / 153 - ... Allah israf edenleri sevmez.

 

Her türlü;

      a) İlmi ve zamanı, 

      b) Nimeti ve parayı,

      c) İnsanı ve ömrü,

      d) Suyu, havayı ve elektriği,

      e) Ulaşım ve haberleşme araçlarını,

      f) Evini ve eşyasını vs. israf edenleri sevmez.

 

3) Bakara 276 / 46 - ... Allah küfürde ve günahta ısrar eden hiç kimseyi sevmez.

 

Allah;

      a) Küfürde ve günahta ısrar edenleri,

      b) Ve çabucak tevbe etmeyenleri sevmez. 

 

4) Nisa 107 / 95 - ...  Allah hainliği meslek edinmiş günahkârları sevmez.

 

Allah;

      a) İnancına ve insanlara ihanet edenleri,

      b) Ve bunu alışkanlık haline getirenleri sevmez. 

 

5) Bakara 190 / 28 - (Savaş açmada) sakın aşrı gitmeyin, çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez.

 

Allah;

      a) Tebliğ yapmadan savaşılmasını,

      b) Savaşta da Allah ve Resulünün çizdiği hudutları aşanları sevmez.

      c) Örneğin; düşman savaştan vazgeçmesine rağmen hâlâ saldıranları, mabetlere ve korumasız insanlara hatta cesetlere bile zarar verenleri sevmemektedir.

 

6) Nisa 36 / 83 - ... Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez.

Allah fiziki güzelliği ile gururlananları ve övünenleri sevmez.

 

7) Kasas 76 / 393 - ... Allah şımarıkları sevmez.

Allah malı ve makamı ile şımaranları sevmez.

 

8) Nahl 23 / 268 - ... O büyüklük taslayanları sevmez.

Soy, aile ve maddiyatla büyüklük taslayanları sevmez.

 

9) Kasas 77 / 393 - ... Şüphesiz ki Allah bozguncuları sevmez.

Allah yolunda oluşmuş birlik ve beraberliği bozanları sevmez.

 

10) Enfal 58 / 183 - ... Allah hainleri sevmez.

Allah dost ve arkadaşlarını arkadan vuranları sevmez.

 

11) Al- i İmran 32 / 53 - ... Şüphesiz Allah kâfirleri sevmez.

Allah kendisini, peygamberlerini ve kitabını inkâr edenleri sevmez.

 

12) Al- i İmran 57 / 56 -  ... Allah’ u Teâlâ zalimleri sevmez.

 

Allah;

      a) Gerekli ibadetleri ve hükümleri yerine getirmeyenleri,

      b) Hem şirkle kendisine hem de zararla çevresine zulmedenleri sevmez.

 

13) Casiye 7 / 498- Şiddetli azap olsun, insafsız yalancıya, çok günah işleyene!

Çok yalan söyleyen ve iftira atanların Allah tarafından sevilmedikleri ve çok acıklı bir azaba atılacakları anlaşılmaktadır.

 

ALLAH CC KİMLERİ SEVMEMEKTEDİR? SORUSUNA

BU AYETLER IŞIĞINDA CEVAPLAR

 

1) Her fırsatta müstehcen ve argo kelimeler kullananları,

2) Allah’ ın verdiği nimetleri israf edenleri,

3) Israrla günah işleyenleri,

4) Hainliği alışkanlık haline getirenleri,

5) Savaşta Allah’ ın hudutlarını çiğneyenleri,

6) Kendini beğenenleri,

7) Mallarıyla şımaranları,

8) Büyüklük taslayanları,

9) Bozgunculuk için koşuşturanları,

10) Arkadan vuranları yani ihanet edenleri,

11) İslam’ ı reddedenleri,

12) Allah’ a şirk koşan ve kullarına eziyet eden zalimleri,

13) Merhametsizce yalan söyleyenleri.