KONUYU OKU
5. ALLAH CC GERÇEĞİ
Çocukluktan Yaşlılığa Kadar Allah İnancının Bazı Yansımaları

ÇOCUKLUKTAN YAŞLILIĞA KADAR ALLAH İNANCININ BAZI YANSIMALARI

 

Her insan doğarken İslam fıtratı üzerine doğmasından dolayı;

                 

2-5 yaş arası: Akıl yürütmeden anlatılanı itirazsız olarak kabul eder.

 

3-5 yaş arası: İlk inanç belirtileri görülür, örneğin yemeğe saf bir şekilde besmele ile başlar, hamd ile kalkar vs.

 

5-6 yaş arası: Allah ile ilgili sorular sorar ve cevap bekler.

 

6-7 yaş arası: Allah’ ın nasıl olduğunu bilmek ister, tatminkâr cevap bulamazsa sıkılır. Bazen Allah’ ı yaratıcı olarak görür, bazen de baba ile Allah arasındaki farkı fark eder.

 

7-9 yaş arası: Dini inançları uyanır ve gelişir.

 

10-12 yaş arası: Dini inançları belirginleşir, kararlaşır, biraz kapasitesi artar ve büyükleri ile birlikte ibadet ve dua yapar.

 

12-14 yaş arası: Merakları iyice artar, Allah, doğum, cinsiyet ile ilgili sorular sorar, her şeyin kaynağını öğrenmek ister. Bu dönem bazı çocukların mutlu bir dönemi iken bazı çocukların da aldığı cevapları yetersiz görerek mutsuz olduğu bir dönemin başlangıcıdır.

 

14-16 yaş arası: Şiddetli şüphe ve çatışmalar dönemidir. Ancak bu dönemin çatışmaları 7 yaşından beri başlayan arayış şüphelerine ve bunalımlarına dayanmaktadır. Bu dönemde çocuk özgürlük ister, anne, baba, geleneklere ve otoritelere de isyan eder, Allah’ ın ispatını ister tatmin olmazsa tenkide ve şüpheye başlar. Bu dönemde cinsel duyguların zorlamaları, dini eğitimin yetersizliği, mevcut eğitimdeki din ve bilim uyuşmazlığı, genellikle müslümanların bilgi yetersizliği, bazen büyüklere güvensizlik ve evrensel cehalet nedenleriyle bu şüphe olayı Batıda erkeklerde % 75, kızlarda % 50, Türkiye de % 30, Mısır da % 27’ lerde seyretmektedir.

 

Bu dönemde çocuk gerçeğe ulaştığına inanırsa biraz sakinleşir, ulaşamazsa bencil bir şüphe ile bunalıma girer: “ Emeklerimin ve dualarımın karşılığını göremiyorum. “ diyerek batıl inançlardan, hurafelerden vs. medet beklemeye başlar. Hâlâ temelli bir imana ulaşamadan bazı ibadetlerini yapsa da: “ İnancımın gereğini yapamıyorum. “ diye yeni endişelere girer, bazen anlatılanların Kur’an’ ı yansıtmadığını savunur, hâlâ bilgi ve iman arasında irtibat sağlayamazsa açıkça inkârını belli etmese de şüphe ve tatminsizliğini sert bir söz veya tavırla yansıtarak çoğunlukla dinden uzaklaşır.

 

Bu yapı bazı çocuklarda 18 yaşına kadar sürer. Çocukları bu kaoslu duruma düşürmemek için sevgi ve sıcakkanlılıkla ispata dayanan bilgilerle doyurmalıdır.

 

16-17 yaş arası: Bazı çocuklar tevbe ile tekrar dine ısınabilir.

 

17-18 yaş arası: Bazı çocuklar kararlılığa ve olgunlaşmaya başlar.

 

18-21 yaş arası: Bazı çocuklarda şüphe ve kararsızlıklar son bulur. Çünkü

      a) Allah’ ın varlığının zorunlu olduğunu, olmazsa hiçbir şeyin olamayacağını,

      b) Allah’ ın her şeyin yaratıcısı ve sahibi olduğunu,

      c) Şekilsiz olduğunu ve hiçbir yaratılana benzemediğini,

      d) İnsan gibi gözü yok ama her şeyi gördüğünü, kulağı yok ama her şeyi işittiğini, eli ayağı yok ama her şeye gücü yettiğini, her yerde hazır ve nazır ve şah damarından da yakın olduğunu,

      e) İnsanlar nasıl düşünürlerse düşünsünler bütün hayallerin üstünde olduğunu,

      f) Tabiattaki düzene ve yaratılmışlara bakarak akli olarak,

      g) Gönderilen elçilere ve kitaplara bakarak nakli olarak olayları değerlendirerek net bir imana ulaşır.

 

Özel bir eğitimden geçen çocuklar ise daha erken bu net düşünce ve imana ulaşabilirler.

 

22-40 yaş arası: Duygusallıklar, zayıflıklar, eksiklikler gider ve akılcılık ve tecrübe başlar, birçok gelişmeler görülür. Artık baba ve anne olunca birçok insan çocuğunu yetiştirme sorumluluğu için dine yönelir ve çocuğunu da yöneltmeye çalışır.

 

40-60 yaş arası: Olgunlaşma, kendisi ile hesaplaşma ve daha iyiye doğru değişmeler dönemidir.

 

60 yaşından sonra: Allah’ın rahmetiyle artık hayatının sınırlı olduğunu düşünür, ölüm gerçeğini daha yakından hisseder, dindarlığa ve ibadet yapmaya daha çok önem verir, genellikle inanç ve düşüncelerinde bir kararlılığa ulaşır.