KONUYU OKU
4. İSLAM’IN YAPISININ VAHYE DAYANMASI VE ÖZELLİĞİ
İslam’ın Yapısının Arka Planı

İSLAM’ IN YAPISININ ARKA PLANI

 

1) İslam, Hz. Âdem’ den Hz. Peygamberimize kadar Allah’ tan gelen bir vahyin son halkasıdır. Bu nedenle;

      a) Bu halkaya ne bir peygamber ne de bir başkası katkı yapamaz,

      b) Katkı olduğu an Hıristiyanlık ve Yahudiliğin durumuna düşer.

 

2) İslam;

      a) Tarihin bir birikimi yani insanların eseri veya üretimi olan bir kültür değildir,

      b) O Allah’ tan gelen bir vahiydir.

 

3) İnsanların kafasına ve keyfine göre değil de Allah’ ın rızasına göre bir İslam vardır.

 

4) Türk, Arap, Fars, Hint Müslümanlığı diye bir şey olamaz. Çünkü İslam evrenseldir.

 

5) Şu veya bu ırkın kültür ve medeniyeti değil İslam medeniyeti vardır.

 

6) Peygamberlerin veya ayetlerin bazılarını kabul bazılarını reddetmek olmaz ancak hepsi bir bütün olarak kabul edildiği zaman geçerlidir.

 

7) Mutlaka müslümanlar galip gelecek diye bir şey de yoktur, az da olsa Uhud’ da önce mağlup olunduğu gibi her an yine olunabilir, imtihan gereği yüce peygamberimizin de savaşta dişi kırıldığı, yüzü yaralandığı gibi en büyük kabul edilen âlime de yine imtihan için bir musibet gelebilir.

 

8) Her kul beşer takatince çalışıp gerisini Allah’ a bırakmalıdır çünkü Allah imanlı veya imansız ayırt etmeden her çalışana hakkını vermektedir.

 

9) İlk emri “ Oku “ olan bir dinin mensuplarını geri bırakması mümkün değildir. İslam coğrafyasında Emevi’ lerden beri silah zoru ile iktidarı ele geçiren yöneticiler ilmin ve âlimin önemini kavrayamadıklarından ve Batının bilimsel ve teknik çalışmalarını tam olarak takip edemediklerinden Batının ekonomik ve psikolojik saldırıları ile avlanmış bir fil veya felç edilmiş bir aslan gibi yerde yatmaktadırlar. Bunu tekrar ayağa kaldırmak her müslümanın görevidir.

 

10) İslam bir emanettir ona bir ekleme veya çıkarma yapmaya kalkışmak ve gereği gibi ona sahip çıkmamak bir ihanettir.

 

11) Kelimeyi Şahadet içtenlikle söylenirse hak gelir batıl gider. Çünkü sahabe ve ondan sonraki yüce insanlar kelimeyi şahadet getirip İslam’ı kıtalara taşıdılar. Biz de getirdiğimiz halde daha ileriye götürmüyor üstelik leke oluyorsak kendimizi gözden geçirmeliyiz.