KONUYU OKU
2. VAHİY OLAYI VE KUR’AN
Kadir Gecesi

KADİR GECESİ

 

A) Kadir gecesinden önceki sosyal ortam

 

Hz. İsa ile peygamberimiz arasındaki uzun bir boşluk veya kaos döneminde;

1) İnsanlar yer, gök, ay, yıldız, güneş veya başka nesnelere veya kahramanlara tapmaktaydılar,

2) Hiçbir şey bulamasalar da yerden üç tane taş alıp ona tapıyorlardı,

3) Kız çocuklarını toprağa gömüyorlar, erkek çocuklarına ise değer veriyorlardı,

4) Fakir ve sahipsiz insanlar yardım görmediği gibi hayvan gibi köle pazarlarında satılıyordu,

5) Kan davaları sürüp gidiyordu,

6) Fakir ve zenginler ayrı ayrı yaşıyordu,

7) 120 yıl süren Ficar Savaşı madden ve manen insanları adeta harabeye döndürmüştü.

8) Tek kelime ile aklın acizliği sürüyordu.

 

B) Kadir gecesi ile başlayan değişiklikler

 

Peygamberimize bu gecede gelen ve ilk emrin oku olması ile her şeyde değişim için önceliğin eğitim ve öğretime verilmesinin gerekliliği anlaşılmaktadır,

Ayrıca bu gecede Kur’an’ ın indirildiğinin özel bir sure ile belirtilmesi bu geceye verilen önemi göstermektedir.

Bu mesajı anlayan insanlar o günden bugüne kadar bir değişim ve gelişim içindedirler,

Bugünden kıyamete kadar da anlayan insanlar aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi sürekli iyiye doğru değişeceklerini ummaktayız.

 

İslam ahlakı;

1) En vahşi insanı bile imanla ve zamanla karıncayı çiğnemez, gönül incitmez, bırakın bir evi sokağı bile kirletmez hale getirmiştir.

2) Bazı eşkıyalar dahi iman etmiş hem cömert hem de yol gösterici olmuştur.

3) Hz. Ali savaşta düşmanı öldüreceği anda düşmanının yüzüne tükürmesi ile öldürmekten vazgeçer. Düşmanının niçin beni öldürmüyorsun? Sorusuna cevaben Hz. Ali: “ Sen yüzüme tükürünce öfkelendim ve bunun üzerine seni öldürürsem imanıma bu öfke nedeniyle şirk karışır diye vazgeçtim.“ der.

4) Caferi Tayyar da misafirinin yanında üzerine yemek döken kölesine kızınca kölesi de “ Al- i İmran 134 / 66 - (O takva sahipleri ki) bollukta ve darlıkta harcayıp yedirenler, öfkelerini yutanlar, insanların kusurlarını bağışlayanlardır, Allah’ ta iyilik edenleri sever. “ ayetini hatırlatınca Caferi Tayyar da kölesini hem af hem de azad etmiştir.

      5) Bu gece ile gelen vahyi eğitim; şehit olurken bile kendisine uzatılan suyu yanındakine verilmesine işaret eden yüce insanlar yetiştirmiştir.

6) Suffa ehli gece ilmi çalışmayı, gündüz de dilenmektense onurlu bir şekilde hamallık yapmayı tercih etmişlerdir.

7) Dini ekmek kapısı değil tebliğ kapısı yaparak sevap tercihini menfaat mücadelesinin önüne geçirmişlerdir.

8) Cami içindeki sevgi, saygı ve huşuyu topluma yaymışlardır.

9) Hiçbir uygarlığın kuramadığı Ensar-Muhacir kardeşliğini kurmuşlardır.

10) Kılıçla değil sevgiyle dolaşmaya başlamışlardır.

11) Yaşamış olmak için değil Allah’ a ibadet için yaşamışlardır.

12) İlahi aşkı ve sevgilerini enerjiye dönüştürmüşlerdir.

13) Bu nedenlerden ötürü kadir gecesi tarihin en büyük değişim ve bayram günü sayılır. Bunun için müslümanlar bu gecenin mana ve maksadını tüm insanlığa duyurmalıdır.

14) Bu değişimleri her kadir gecesinde tekrar tekrar düşünerek somut ve yaşanılır bilgiler haline getirmeli ve gelişmeye çalışılmalıdır.

 

C) Bu tarihsel değişim gecesi ile

 

1) Bu gece;

      a) Kur’an’ ın inmeye başlamasıyla aslında insanlık için en büyük müjde, kurtuluş ve kutlama gecesi olmuştur,

b) Bu lütuf sebebiyle kâinatı selamet ve huzur kaplamıştır,

      c) Her şey adeta nefesini tutmuş, vahiy olayına tanıklık etmiştir,

      d) Bu gece melekler af ve rahmet dilemek, rızık, ecel, iyilik ve şer vs. her bir iş için iner de inerler,

      e) Adeta ruhun bedenden yücelere doğru yükselircesine dolaşması ve coşması ile bu haz yaşanmaktadır,

      f) Ziyaret, ziyafet, infak, tevbe, ibadet ve dualarla geçirip geçmişte boşa harcadığımız zamanları telafi ederek ruhu arındırmalıdır,

      g) Bu nedenle bu geceden daha önemli bir gece yoktur ama ne yazık ki ya bilgisizlik, ya zalimlik ya nankörlük ya da gaflet nedeniyle birçok insan bu gecenin önemini anlayamamaktadır.

 

2) Her sene bu gecede;

      a) Kur’an’ ı Kerim nimetini yüklenip taşımak için ne yapacaktık?

      b) Ne yaptık?

      c) Gelecekte ne yapacağız? Sorgulaması yapılmalıdır.

 

3) Bu gece anısına yaşamak demek;

      a) Taş ve ağaç gibi var olmak değildir,

      b) Aksine her gün iyiye, güzele, doğruya ve hakka doğru gitmektir. 

 

4) Bu gecede inen ışığın kıymetini anlayanlar;

      a) Hep secdeye kapandılar,

      b) Ömürlerini ve tüm varlıklarını bu yola seferber ettiler,

      c) İlk emrin oku oluşundan okudular ve okuttular,

      d) Kur’an’ dan feyiz alırken gönüllere de ışık saçarak İslam uygarlığını gerçekleştirdiler.

 

5) Müslümanların Kur’an’a karşı görevleri;

      a) Kur’an’ ı okumak,

      b) Kur’an’ ı anlamaya çalışmak,

      c) O’ nu hayat kitabı yapmak,

      d) O’ nu ulaşılabilen her yere tebliğ etmek, anlatmak, duyurmak vs.

      e) Bunun için hafız vakıfları kurulmalı ve kurumsallaştırmalı, dökme su ile değirmen yöntemine izin vermeden hafızlığı temel alarak fen, yabancı dil ve genel kültürle donanmış çağın gerektirdiği âlimler yetiştirilmelidir. Bu yetişenler kendilerine gelenleri okuttuğu gibi gelemeyenlerinde yerine göre evlerine veya işyerlerine giderek Kur’an okuma, anlama, yaşama ve tebliğ etme görevlerini yapmalıdırlar.