KONUYU OKU
2. VAHİY OLAYI VE KUR’AN
Kur’an Araştırmaları İçin Gecelerin Önemi

KUR’AN ARAŞTIRMALARI İÇİN GECELERİN ÖNEMİ

 

1) Secde 16 / 414 - (Onlar geceleri namaz kılmak için) yataklarından kalkarlar, Rablerinin azabından korkarak ve rahmetinden ümit var olarak dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan da hayır yollarında harcarlar.

 

      2) Müzemmil 2 / 573 - Birazı hariç gece kalk (namaz kıl) 3) Gecenin yarısını ayakta ol yahut bundan biraz eksilt 4) Yahut buna biraz ekle ve Kur’an’ ı ağır ağır (düşüne düşüne) oku.

      

      3) Müzemmil 6 / 573 - Doğrusu gece kalkışı (gece ibadeti insanın iç dünyasında uyandırdığı) etki (neşe) bakımından daha tesirli, okumak bakımından daha elverişlidir. 7) Çünkü gündüz senin için uzun bir meşguliyet var.

 

            4) İsra 79 / 289 - Gecenin bir kısmında (uyan) sana mahsus bir ilave olarak gece namazı kıl. Rabbin (böylece) seni elbette övülmüş bir makama (şefaat makamına) gönderecektir.

 

            Not: Şarjlı aletlerin belirli aralıklarla şarj edilmesi gerektiği gibi inananlar da daha aktif, daha şuurlu olmak için bu ayetler ışığında geceleri huşu ile secdeye kapanıp ardından uzun uzun Kur’an araştırması yaparak şarj olmalıdırlar. Çünkü yeni bir oluşum için bunlar şarttır.