KONUYU OKU
1. PEYGAMBERLİK GERÇEĞİ
Miraç Mucizesi

C) MİRAÇ MUCİZESİ


Burada peygamberimizin nereden alınıp nereye götürüldüğü ve orada neler gösterildiği anlatılmaktadır.

 

1) İsra 1/ 281 - Kulunu bir gece Mescid-i Haram’ dan alıp, kendisine ayetlerimizden bir kısmını göstermek üzere, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ ya götüren Allah noksan sıfatlardan uzaktır. Hiç kuşku yok ki, her şeyi hakkı ile işiten ve gören O’dur.

 

2) Necm 3 / 525 - O, keyfine göre konuşmaz 4) Konuştukları, kendisine vahyedilen bir vahiyden başka bir şey değildir 5) Onu, müthiş kuvveti olan (bir melek) öğretti 6) O, çok akıllı ve güçlüdür, hemen (kendi suretinde) doğruldu 7) En yüksek ufukta iken 8) Sonra (Cebrail Hz. Peygambere ) yaklaştı da sarktı 9) (Böylece Peygambere olan mesafesi ) iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu 10) (Cebrail) vahyetti, Allah’ ın kuluna vahiy ettiğini 11) (Hz. Peygamber Miraçta gözü ile) gördüğünü kalbi yalanlamadı 12) Şimdi siz Peygamberin o görüşüne karşı mücadele mi ediyorsunuz? 13) Yemin olsun ki, o (Cebrail’ i hakiki suretinde) bir daha da (Miraç’ tan) inerken gördü 14) Sidretü’l-Müntehan’ nın (yedinci göğün) yanında 15) (Takva sahiplerinin barınağı olan) Me’ va cenneti onun (Sidre’ nin) yanındadır 16) O zaman, Sidre’ yi kaplayan kaplıyordu, (çepeçevre meleklerle kaplanmıştı) 17) (Hz. Peygamber (sav) gördüğü ahvali tam gördü de) gözü, ne kaydı ne de sınırı aştı 18) Andolsun ki, (Peygamber) Rabbi’ nin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü.

 

Miraç gecesi;

      a) Peygamberimiz Mescidi Haram’ dan Mescidi Aksa’ ya, oradan da Miraç’ a çıkarılmıştır,

      b) Rabbinin azamet ve alametlerinden bir kısmını ve Cebrail’i hem Miraç’ ta hem de Miraç’ tan inerken çok yakından asli şekli ile kalbinin yalanlamayacağı şekilde görmüştür.

Not: Peygamberimiz Miraç’ ta birçok alametleri görmüş ve kalben mutmain olmak için yeni bir istekte bulunmadığı gibi herhangi bir tereddüde de düşmemiştir.

  

MİRAǒ IN ARKA PLANI

 

Müşriklerin mü’minlere yaptığı işkence ve ambargonun arttığı, eşinin ve kendisini himaye eden amcasının kaybından dolayı üzüntülerinin devam ettiği bir dönemde Miraç gerçekleşmiş ve bu miraçla teselli edilmiştir.

 

1) Miraç peygamberliğin 12. yılında, hicretten 18 ay önce, Recep ayının 27. gecesinde vuku bulmuştur.

 

2) İsra bir gece yürüyüşü, Miraç da göğe yükselme anlamına gelip peygamberimize bazı sır bilgileri verilmiştir.

 

3) Peygamberimiz;

      a) Miraçla yükselmiş,

      b) Adeta ilahi saraylar gezdirilerek bir takım sırlar gösterilmiş,

      c) Dost ziyareti olarak bir kabul görmüş,

      d) Cebrail’ i de asli şekli ile görmüş,

      e) Miraçla ayrıca ders ve tedbir alınması için hangi hatalara ne tür azap verileceği Cebrail ile gezdirilmek suretiyle peygamberimize gösterilmiştir.

      f) Tüm peygamberlere imamlık yaptırılmış ve önder kılınmıştır.

 

4) Miraçta;

      a) Tembih ve dilekler yanında izleyeceği metotlar gösterilmiş,

      b) Miraç yolculuğundaki hız gibi İslam’ ın da tüm kıtalara hızla yayılacağına, azgınların sonunun yaklaştığına işaret edilmiş,

      c) Miraca kadar Allah peygamberini vahiyle eğitirken miraçta vahye ek olarak ayne’l yakın (gözle gerçekleri göstermek suretiyle) olarak adeta deneysel bir eğitim yaptırmıştır.

 

5) Miraçta peygamberimize üç hediye verilmiştir;

      a) Bakara suresinin son iki ayeti,

      b) Kul hakkı hariç şirk koşmayanların cennete girebileceğinin müjdesi,

      c) 5 vakit namaz.

 

6) Peygamberimiz miraçta;

      a) Yalnız değilsiniz yaklaşımı ile psikolojik olarak takviye edilmiş,

      b) Daha etkin bir çalışma gücü kazandırılmış,

      c) İnkârcıların taşkınlıkları ve işkenceleri moralini bozmasın, iyi gidiyorsun ve geleceğinde daha iyi olacak müjdesi verilmiştir,

      d) Böylece tıkanıklıklar aşılarak peygamberimizin ve müslümanların morali yükseltilmiştir.

 

7) Peygamberini ruh ve beden olarak yükseltip kısa zamanda çok uzun yolculuk yaptırması Allah’ ın her şeye kadir olduğunun bir ispatıdır.

 

8) Miraç ruhu ile her mü’min;

      a) Allah’ ı her an ve her yerde hazır ve nazır görerek,

      b) Âdem gibi tevbe ederek,

      c) Yalnız Allah’ a taparak,

      d) Anaya, babaya, yetimlere, yakınlara, muhtaçlara iyilik ederek,

      e) Kibir ve azametle yürümeyerek,

      f) Verilen söze ve ölçüye dikkat ederek,

      g) Bilmediğimiz şeylerin peşine gitmeyerek,

      h) Barışa katkı sağlayarak,

      ı) Cimrilikten, israftan, zan ve kusur araştırmaktan, zinadan ve cana kıymaktan kaçınarak bir nevi gökyüzüne doğru yolculuk yapmalıyız.

 

9) Biz de her miraç gecesinde;

      a) En azından İsra ve Necm surelerini gözden geçirmeli,

      b) Ve ne kadar ders alıp almadığımızı sorgulamalıyız.