KONUYU OKU
25. BEREKETİN SIRLARI
Hangi Şartlarda Bereket Artar

HANGİ ŞARTLARDA BEREKET ARTAR? SORUSUNA BU AYETLER IŞIĞINDA CEVAPLAR

 

1) İnsanlar günahlardan sakındıkça ve takvaları arttıkça,

2) Kur’an’ ı hayatlarına dosdoğru uyguladıkça,

3) Aşırılığa kaçılmadıkça, iktisatlı yaşadıkça ve israf etmedikçe,

4) İslam ve iman yolunda dosdoğru gidildikçe,

5) Nankörlükten kaçıldıkça ve şükredildikçe,

6) Tevbe ederek Allah’ tan af ve mağfiret diledikçe,

7) İhlâsla Allah yolunda harcadıkça,

8) Allah’ tan korkuldukça ve dua edildikçe,

9) Mal yalnızca zenginler arasında dolaştırılmayıp fakirlere de ulaştırıldıkça,

10) Faizden kaçıp sadaka verildikçe ve hamd ettikçe,

11) Günahlarda ısrar edilmedikçe,

12) Allah’ ın imtihan için verdiğini bildikçe ve ona yöneldikçe berekette artacaktır.