KONUYU OKU
2. VAHİY OLAYI VE KUR’AN
Alfabetik Sıraya Göre Kur’an-ı Kerim’deki 114 Sure Ve Anlamları

ALFABETİK SIRAYA GÖRE KUR’AN- I KERİM’ DEKİ 114 SURE VE ANLAMLARI

 

’ LÂ: Yüce                                                                     M’ UN: En küçük hayır                                     

A’ RAF: Cennet ile cehennem arası sur                                MÂİDE: Gökten inen donanmış sofra

ABESE: Yüzünü ekşitti, buruşturdu                                      MEÂRİC: Yükselme dereceleri

ÂDİYÂT: Koşan atlar                                                          MERYEM: Allah’ a dosdoğru kulluk yapan

AHKAF: Kum tepeleri                                                         MUHAMMED: Yerde ve gökte övülen

AHZÂB: Hizip, grup                                                            Mܒ MİNUN: İnananlar

AL- İ İMRAN: İmran ailesinden bahseder                                MÜCÂDİLE: Mücadele eden kadın

ALÂK: Aşılanmış yumurta                                                     MÜDDESİR: Örtüsüne sarılıp bürünen

ANKEBUT: Örümcek                                                           MÜLK: Hükümran olan Allah

ASR: Yüz yıl, ikindi vakti                                                      MܒMİN: İnanan

                                                                                       MÜMTEHİNE: İmtihana tutulan kadın

BAKARA: Sığır, İnek                                                            MÜNÂFİKUN: Dıştan inanmış, içten inanmayan

BELED: Belde, şehir                                                           MÜRSELÂT: Gönderilenler

BEYYİNE: Açık delil                                                            MÜTAFFİFÎN: Ölçü, tartı

BÜRÛC: Burçlar                                                                 MÜZEMMİL: Örtünüp bürünen

 

CÂSİYE: Diz üstü çöken                                                      NAHL: Bal arısı

CİN: Dumansız ateşten yaratılan varlıklar                                NAS: İnsanlar

CUM’ A: Toplantı günü                                                       NASR: Yardım

                                                                                      NAZİÂT: Söküp çıkaran

DUHÂ: Kuşluk vakti                                                             NEBE: Kıyametin haberi

DUHÂN: Kıyamet dumanı                                                     NECM: Parlak yıldız

                                                                                       NEML: Karınca

EN’ ÂM: Büyük baş hayvanlar                                               NİSA: Kadınlar

ENBİYA: Peygamberler                                                        NUH: Nz. Nuh’ u anlatır

ENFÂL: Ganimet                                                                NUR: Yer ve gökleri aydınlatan

 

FÂTIR: Fıtrat, yaratan                                                         RA’ D: Gök gürültüsü

FATİHA: Açan                                                                    RAHMAN: Dünya da bütün mahlûkata acıyan

FECR: Şafak, tan yerinin ağarması                                          RUM: Romalı, Bizanslılar

FELÂK: Sabah, yarmak

FETİH: Başarı, zafer                                                             SÂD: Sad harfi

FİL: Hayvanın adı                                                                 SAF: Saf tutup Allah yolunda savaşan

FURKAN: Hakkı batıldan ayıran                                              SÂFFÂT: Saf tutan melekler

FUSSİLET: Olayları açıklayan                                                 SEBE: Bir kavmin adı

                                                                                        SECDE: Secde edenler

GÂŞİYE: Dehşetiyle her yeri saran kıyamet

                                                                                       ŞEMS: Güneş

HAC: Haccı anlatır                                                              ŞUARA: Şairler

HADÎD: Demir, güç                                                              ŞURA: Danışma heyeti

HAKKA: Hak, hakikat, kıyamet

HAŞR: Sürülüp, çıkarılmak                                                    TAHA: Mukatta harf - İşaret - Ya Muhammed

      HİCR: Taş ehli                                                                     TAHRÎM: Haram etmek

HUCURÂT: Hücreler, odalar                                                  TALÂK: Boşanmak

HÛD: Hidayete eren                                                            TARIK: Gece çok ışık saçan yıldız

HÜMEZE: Alay etmek,                                                          TEBBET: Kurusun

                                                                                        TEĞÂBÛN: Kâr veya zarar ettiğini anlama günü

İBRAHİM: Delille konuşan ve iyiliğe eren                                  TEKÂSÜR: Çoklukla övünmek

İHLÂS: Samimi olmak, dine içten bağlanmak ve                         TEKVÎR: Güneşin dürülmesi

esaslarını sırf Allah için uygulamak                                          TEVBE: Pişmanlık

İNFİTÂR: Yarılmak                                                                TİN: Dağ veya incir

İNSAN: Noksan, hatalı                                                           TUR: Dağın adı

İNŞİKAK: İkiye yarılmak

İNŞİRAH: Genişlemek, açılmak, sevinmek                                  VAKIA: Vukuat, olay, kıyamet olayı

İSRÂ: Gece yolculuğu                                               

                                                                                         YASİN: Mukatta harf - Ya Muhammed - Ey İnsan

KAARİ’ A: Kapı çalan, kıyamet                                                 YUNUS: Hz. Yunus

KADİR: Değerli, kıymetli                                                         YUSUF: Hz. Yusuf

KAF: Kaf harfi

KÂFİRÛN: Kâfirler, inkâr edenler                                            ZÂRİYÂT: Rüzgârlar

KALEM: Nun, okka, kalem                                                     ZELZELE: Deprem, sarsıntı

KAMER: Ay, ayın ikiye bölünme olayı                                       ZUHRUF: Ziynet, altın

KASAS: Kıssalar, olaylar                                                         ZÜMER: Zümre, topluluk

KEHF: Mağara arkadaşları

KEVSER: Çok nimet, cennette bir ırmak, havuz

KIYAMET: Kıyamet günü

KUREYŞ: Kavmin adı

 

LEYL: Gece

LOKMAN: Hz. Lokman