KONUYU OKU
42. KARDEŞLİK
Kardeşlik Ve Dostlukta İncelik

C) KARDEŞLİK VE DOSTLUKTA İNCELİK

 

1) Nur 27 / 351 - Ey iman edenler! Kendi ev ve odalarınızdan başka evlere sahipleriyle alışkanlık temin edip, izin almadan ve selam vermeden girmeyin, bu sizin için daha hayırlıdır, olur ki düşünür hikmetini anlarsınız.

 

İslam kardeşleri ile ne kadar samimi olunursa olunsun izinsiz ve selamsız evlerine girmemelidir. 

 

2) Nur 28 / 351 - … Eğer size geri dönün denilirse hemen dönün, çünkü bu sizin için daha nezih bir davranıştır…

   

Mü’min kardeşlerin habersiz gelmeleri durumunda ev sahibi tarafından geri dönmeleri istenirse kırılmadan ve alınmadan geri dönmelerinin üstün bir davranış olduğu bilinmelidir. 

 

3) Ahzab 53 / 424 - Ey iman edenler! Siz bir yemeğe çağırılmadıkça zamanını gözetmeksizin peygamberin evine girmeyin ancak davet edildiğiniz vakit girin, yemeği yediğinizde hemen dağılın sohbete dalmayın, çünkü bu hareketiniz peygamberi üzmektedir fakat (o size bunu söylemekten) utanmaktadır ama Allah hakkı söylemekten çekinmez…

 

Peygamberimizin şahsında;

a) Tüm mü’minlerin evlerine davetsiz ve zamansız gitmemeli,

b) Davet edilince gitmeli, yemekten sonra uzun uzun sohbete dalmadan ve sıkıntı vermeden kalkmalı,

c) Çünkü uzun oturmak o gün peygamberimizi ve sahabelerini, bugün de mü’minleri rahatsız etmektedir,

d) Allah ise bu ince konuyu açıklamakta ve mü’minlere duyarlılık kazandırmaktadır.

e) Bu konuda bir zamanlama vermeye kalkarsak;

a) Kısa gecelerde saat 22.00,

b) Uzun gecelerde saat 23.00’ den sonra oturmak Allah bilir ama en azından ulaşımda, aile içi kaynaşmada, beden ve ev temizliğinde, uyku ve dinlenmede ve sabah namazına uyanmada problem oluşturacağından dostluğu zayıflatabileceği düşünülmelidir.

 

4) Hucurat 3 / 514 - Allah’ ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, şüphesiz Allah’ ın kalplerini takva ile imtihan ettiği kimselerdir, onlara mağfiret ve büyük bir mükâfat vardır 4) (Resulüm) sana odaların arka tarafından bağıranların çoğu aklı ermez kimselerdir.

 

Unutulmamalı ki;

a) O gün peygamberin bugün de varisleri olan âlimlerin huzurunda saygıdan dolayı sessiz konuşan mü’minlere mağfiret ve mükâfat vardır.

b) Yine o gün peygamberin bugün de insanların veya komşuların kapılarının, pencerelerinin yanında rahatsız edecek şekilde yüksek sesle çağıran veya konuşanların aklını iyi kullanamayan insanlar olduğuna işaret edilmektedir.

 

5) R. Salihin C 2 - S 303 - No 848 ( Müslim ) Ebû Hureyre (r.a)’ dan Peygamber (sav) şöyle buyurdu: Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Size bir şey söyleyeyim mi ki, onu yaptığınız takdirde birbirinizi seversiniz, (öyleyse) aranızda selamı (birbirinize güven ve önem vermeyi) yaygınlaştırın.

 

H. Ş. göre;

a) İnsanlar iman etmedikçe cennete giremediği gibi, inananlar da birbirlerini sevmedikçe imanları tamamlanamaz, çünkü cennete götürebilecek iman birbirlerini sevmekle tamamlanabiliyor.

b) Bu imanı tamamlamak için mü’minler birbirini sevmeli ve ırkçılığa kaymamalı,

c) Bu sevginin devamı için de mü’minler birbirlerine önem ve güven vermelidirler. 

 

6) R. Salihin C 1 - S 298 - No 235 ( Buhâri – Müslim ) İbni Ömer (r.a)’ dan Peygamber (sav) şöyle buyurdu: Müslüman, müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez ve onu zulme teslim etmez, kim müslüman kardeşinin ihtiyacını karşılarsa Allah da onun ihtiyacını karşılar ve her kim bir müslümanın bir kederini giderirse Allah Teala da o kimsenin kıyametteki kederlerinden birisini giderir, kim bir müslümanın ayıbını örterse Allah da onun kıyamet gününde ayıplarını örter.

 

H. Ş. göre müslümanlar müslümana kardeş oldukları için;

a) Zulmedemezler,

b) Zalime, başıboşluğa ve cehenneme yuvarlanmaya terk edemezler,

c) Eğer bir kardeşinin ihtiyacını karşılarsa Allah da onun ihtiyacını karşılar,

d) Kederini giderirse Allah da kıyametteki kederlerini giderir,

e) Eğer birinin ayıbını örterse Allah da onun ayıplarını örter.

 

7) T. Muhammediye S 484 ( Ebu Şeyh ) Enes b. Malik (r.a)’ den Peygamber (sav) şöyle buyurdu: Komşusuna eziyet eden bana eziyet etmiştir; bana eziyet eden şüphesiz ki   Allah’ a eziyet etmiştir.

 

H. Ş. göre komşusu ister müslüman kardeşi veya bir gayrimüslim olsun fark etmez;

a) Böyle bir komşuya eziyet peygambere eziyettir,

b) Peygambere eziyet de Allah’ a eziyet olur.

 

KARDEŞLİK VE DOSTLUK İÇİN

GÖRGÜ VE NEZAKETİ NASIL SÜRDÜRMELİYİZ? SORUSUNA

BU AYETLER VE HADİSLER IŞIĞINDA CEVAPLAR

 

1) Komşu, dost ve arkadaşların evlerine usandırıcı bir şeklide izin almadan ve selam vermeden girmemeli,

2) İstisnalar dışında davet edilmedikçe zamansız olarak misafirliğe gitmemeli, gidildiğinde de ev sahibi eğer dönün derse de kırılmadan ve incinmeden dönülmeli, 

3) Davet edilen yere gidildiğinde de uzun uzun sohbete dalarak aileyi sıkıntıya sokmamalı,

4) Allah Resulünün sağlığında olduğu gibi kabri yanında ve insanlar arasında sesini bilinçli şekilde kısarak konuşanlara af ve mükâfat olduğu bilinerek hareket etmeli,

5) Allah Resulünün evinin yanında olduğu gibi insanlarında evlerinin yanında rahatsız edici bir şekilde yüksek sesle konuşanların aklı ermez kişiler olduklarını düşünerek bunlara benzememeli,

6) İman etmedikçe cennete girilemediği gibi imanında sevgi ile tamamlandığı bilinmeli,

7) Sevginin yayılması için selam ve önem vermenin gereği yerine getirilmeli,

8) Mü’minler birbirlerine zulmetmeyen olduğu gibi bir zalime bile teslim etmeyen kardeşler olmalı,

9) Kardeşler birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılamalı, kederine ortak olmalı ve ayıbını örtmeli,

10) Komşularına eziyet etmenin Allah’ a ve Resulüne bir eziyet olduğunu bilmeli ve çevreyi memnun edecek şekilde yaşamalıdır.