KONUYU OKU
43. ALLAH YOLUNDA MÜCAHEDE
İslam’a Hizmet Yolunda Dökenlerin Ortak Özellikleri

İSLAM’A HİZMET YOLUNDA DÖKENLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ

 

a) Dökenlerin;

 

1) Beklentilere cevap verememe bakımından yaklaşımları ve tecrübesizlikleri, yetersizlikleri nedeniyle insana gereken değeri veremeyişleri,

2) Liderlik konumundakilerin beklenen öncülüğü yapamamaları, 

3) Sahip olduğu gücü, zamanı ve fırsatları iyi değerlendirememeleri, 

4) Hem kendisine hem de çevresindeki insanlara yön verememeleri veya kanalize edememeleri,

5) Çevre oluşturmasına rağmen bir zaman sonra çevresinin gerisinde kalmaları,

6) Kendisine güç katanları temsil edememeleri ve geleceğe taşıyamamaları,

7) Problemleri çok acil çözümlemesi gerekirken ağır davranmaları,

8) İlim sahibi olsa da çevresini idare ve onure edememeleri, kalpler arasında sevgi bağı kuramamaları ve aynı amaç aynı tasa uğrunda riske girememeleri,

9) Haşin ve kaba tabiat sahibi olmaları eksikliği ile ilgili uyarıları hiç dikkate almamaları,

10) Bulunduğu konumu sevgi ve güven azalması ile çürütmeleri… Örneğin tecrübesiz kaptanın gemiyi batırdığı gibi memnunsuzluk oluşturanlar da ümitleri batırırlar,

11) Takdir etmesi gerekirken bile yapılanları kolay kolay beğenmemeleri,

12) Olaylara adaletli, soğukkanlı ve kötülüğe karşı iyilikle yaklaşamamaları,

13) Çevresindeki kişilerin hatırlamak istemedikleri olayları her fırsatta hatırlatıp mahcup etmeleri ve bazen kaba kuvvete başvurarak kriz üretmeleri,

14) Selamlaşma, davet, hastalık, düğün ve ölüm olaylarına kayıtsız kalmaları,

15) En küçük bir olaya dahi ön yargıyla yaklaşmaları ve karşının iyi niyetini bile kötüye yorumlamaları ile itici bir rol oynayanlar,

16) Yetenekli bir adama görev vermemeleri, örneğin güzel konuşanı konuşturmamakla, saf dışı etmeleri ile küstürerek muhalefet oluşturanlar,

17) İyi niyetle de olsa yeteneksiz adama istemediği halde görev vermeleri. Örneğin güzel konuşamayanı konuşturmakla mahcup etmeleri gibi,

18) Baskılara boyun eğip kendi arkadaşlarına baskı yapmaları,

19) Çalışmalarının gerisinde çıkar, ihanet veya baş olma planlarının olması veya falsolarının açığa çıkmaması için tuzak kurmaları,

20) Sürüsüne sahip olamayan çobanın koyunlarını kurda kaptırması gibi ihmalle cemaat veya bütünleşme ruhunu yaralayarak taraftarlarını başkalarına kaptırmaları,

21) Kendi doğrularını ve zanlarını dikte etmeleri,

22) Ümmet ruhu ile hareket etmeyip çapsız ve ırkçı bir anlayışa kaymaları,

23) İçe kapanarak bıktırıcı, usandırıcı rolleri sürdürenler vs.

 

b) Kişilikleri bakımından;

 

1) Uyuyan fitneyi uyandırmaları,

2) Kendisine karşı olan herkese çamur atmaları,

3) Cimrilikle tanınmaları,

4) Karanlık işlere ve skandallara adının karışması,

5) En değerli elemanlarını gözden düşürmeye çalışmaları ve zelilleri ise onurlandırmaları,

6) Kendini beğenmede haddi aşmaları,

7) Dayanışma ve yardımlaşma girişimlerine içten katılmamaları,

8) Hep ruhsatları tercih etmeleri,

9) Makam, mevki ve imtiyaz beklentisine doymamaları, 

10) Daima zorluk çıkarmaları ve itici bir intibaa yaymaları,

11) İhtiyaç sahiplerini bekletmeleri,

12) Dava arkadaşlarına soğuk davranmaları ve sıkıntı vermeleri,

13) Alaylı ve iğneleyici konuşmalarıyla memnunsuzluk üretmeleri,

14) Her işinde açık vermesine rağmen eleştirilmekten rahatsız olmaları,

15) İlgi göstermesi gereken insanlara dahi yukarıdan bakmaları,

16) Çevresindekilere haklı haksız eleştirilerde bulunarak onları baskı altında tutmaları,

17) Kendisine nasihat yapılsa da ihtiyacı yokmuş gibi tavır takınmaları ve kendilerini destekleyenleri daima sukutu hayale uğratmaları,

18) Bir tavuğun yumurtalarına verdiği sıcaklığı ve civcivlerine gösterdiği şefkati taraftarlarına gösteremeyenlerin daima dökücü rol oynayacakları bilinmelidir.

 

Sonuç olarak dökenler

sürüsüne sahip olamayan çobanı,

tarlasına veya bahçesine gereği gibi sahip çıkamayan bahçıvanı

ve

mahsulünü ve meyvelerini telef eden çiftçiyi

çağrıştırmaktadır.