KONUYU OKU
43. ALLAH YOLUNDA MÜCAHEDE
Hizmet Edecek Kişinin Özellikleri

HİZMET EDECEK KİŞİNİN ÖZELLİKLERİ

 

Hud 80 / 229 - Lut dedi: "Ne olurdu size karşı bir kuvvetim olsaydı, ya da çok sarp bir yere sığınabilseydim."

Burada Lut (a.s) bir cemaate ne kadar çok ihtiyaç hissettiğini görüyoruz.

 

Hud 91 / 231 - (Şu’ayb (a.s)‘a karşı gelen kavmi dediler ki) …" Eğer akrabaların olmasaydı mutlaka seni recm ederdik (taşa tutardık)… "

Sözlerinden inanmayanların Allah’tan çok akrabalardan veya cemaatten korktukları anlaşılmakta ve günümüzde de cemaatin önemi daha iyi görülmektedir.

 

1) Hizmet edecek kişi tebliğin açık fakat hareketin şartlara göre değiştiğini bilmeli;

a) Önce alanında derinlik kazanarak inancını, amacını ve yöntemlerini iyi öğrenmelidir.

b) Hedef tayin ederek niçin ve nasıl mücadele edeceğini iyi tespit etmelidir.

c) Mücadelesinde Bedir ehli gibi çıkar ve şöhret düşünmemeli, daima sevabın çıkardan daha üstün olduğu bilincine sahip olmalıdır.

d) Tarihte müslümanların sen ben kavgası yapmadan şuurlu yaşadıkları müddetçe hep efendi ve önder olduklarını ancak amaçsız kaldıklarında da hep mahkûm, rezil ve maskara olduklarını unutmamalıdır.

e) Dört dörtlük bir imam gibi kendini yetiştirmeli ve Allah için bir görev çıktığı zaman bunu kim yapabilir diye sorulduğunda fayda ve zarara bakmadan ben yapabilirim diyebilmelidir.

 

2) Hizmet edecek kişi iman şevki ile insanlarla fert fert ilgilenerek yetiştirilir;

a) Davasına ölünceye kadar yılmadan kararlı ve ümitli olarak çalışır,

b) Davasına asla küsmez, kimseye yakınmaz ve kesinlikle de yorulmaz,

c) Allah’ tan başka kimseden karşılık beklemez,

d) Bu çalışmalarla Allah’ a olan sevgisini ispatlar ve amel defterinin açık kalmasın sağlar.

 

3) Hizmet edecek kişi menfaat ve övgü beklemeden;

a) Hem ilmini,

b) Hem evini,

c) Hem parasını,

d) Hem zamanını, hem canını hizmete adarsa,

e) Allah da ihlâsına göre onu bu yolda başarılı kılar.

 

4) Hizmet edecek kişi;

a) İlim, ihlâs ve ekip çalışmasıyla İslam kardeşliğini korumalı,

b) Eski arkadaşlar arasındaki diyalogu ve dostluğu pekiştirmeye çalışmalı,

c) Yeni yeni dostlar kazanarak çevresini daha da genişletmeye çalışmalıdır. 

 

5) Hizmet edecek kişi sürekli nefis terbiyesi ile;

a) Tüm ırki ve kötü özellikleri İslam’ ın potasında eritmeli,

b) Kendini İslam’ la şekillendirerek olgunlaşma süreci içerisinde bulundurmalı,

c) Kınanmaktan da asla korkmamalıdır.

 

6) Hizmet edecek kişi üretkenlikte fabrika yaptıran fabrikatöre benzemeli ki;

a) Geceleri ilim ve ibadette,

b) Gündüzleri hizmette bulunmalı,

c) İnsanları kendisine değil yalnız İslam’ a çağırmalı,

d) Böylelikle örnek insanların çoğalmasına öncülük etmelidir.

e) Âlimler elektrik santraline, talebeleri de sokakları aydınlatan lambalara benzemelidir.

 

7) Hizmet edecek kişi Bedir’ deki müslümanların;

a) Soy sop değil yalnız Allah taraftarı olmalarını,

b) İhlâslarını ve azimlerini,

c) Peygamberin etrafında kenetlenmelerini tekrar tekrar düşünmeli,

d) Bunlardan örnek alınacak yeni ipuçları çıkarmalıdır.

 

8) Hizmet edecek kişi;

a) Hz. Nûh’ un tufandan önce gemi yaparak tedbir almasını,

b) Hz. Yûsuf’ un nefsine hoş gelen ve ahlaksız teklif karşısında o günahı işlemektense zindanı tercih etmesini,

c) Hz. Lokman’ ın müşrik bile olsa çocuğuna yavrucuğum diyerek şefkatle tebliğ yapmasını,

d) Firavuna bile yumuşak söz söylenilmesinin istenmesini,

e) Hz. Peygamberimizin eminlikle ün yapmasını,

f) Mü’min olsun, kâfir olsun ölenlerin aleyhinde konuşmayın buyurduğu gibi İkrime’ nin iman etmesiyle Peygamberimiz tarafından o günden sonra İkrime’ nin babası aleyhinde konuşulmasını yasaklamasındaki stratejiyi tekrar tekrar düşünerek izlenecek birçok ince metot çıkarmalıdır.

 

9) Hizmet edecek kişi;

a) Limondan su ve şekerle limonata yapıldığı gibi İslam’ ın ve kendisinin aleyhindeki bir ortamın da İslam’ ın lehine çevrilmesini başarabilmelidir.

b) Ortodoks veya Harici mantıklı acımasız biri olmamalıdır.

c) Görevinin tekfir ve dışlama değil tebliğ olduğunu bilmelidir.

 

10) Hizmet edecek kişi;

a) Her ortamda saygı ve ilgi beklemeden önce kendisi saygı ve ilgi göstermeli,

b) Aile, akraba ve dostlarıyla bağını ölünceye kadar kesintiye uğratmamalı,

c) Yüz kızartıcı ve özür dilemeyi gerektiren tüm işlere karşı mesafeli durmalı,

d) Kendisini bekleyen görevleri uyarılmadan ve takdir görecek şekilde bitirmeli, örneğin yardım mı edilecek, yük mü taşınacak, eğitilecek mi sezebilmelidir. Çünkü yalnız diploma veya mevki sahibi olmak adam olmak için yeterli değildir, adam olmak demek egosunu tatmin etmek de değil kendini bekleyen görevleri en güzel bir şekilde yapmaktır.

e) Şahadet getirerek verdiği söze ve taşıdığı emanetlere sadık kalmalı,

f) Müslümanları arkadan vurmamalı, örneğin bu kadar düşman varken onların kusurlarını hiçbir yerde gülme ve eğlenme konusu yapmamalı ve yaptırmamalıdır.

g) Maddi ve manevi sağlığına dikkat etmeli çünkü pasaklı ve usandırıcı, ağzı ve üzeri kokan biri dikkate alınmamasından dolayı böyle olanlar hem davasına hem de topluma bir şeyler veremez.

 

11) Hizmet edecek kişi kendisini ve arkadaşlarını;

a) Zamanın ensar’ ı (yardımcısı) yapmaya,

b) Bölgesini adeta Medine gibi Medenileştirmeye çalışmalı,

c) Hz. Musa’ nın Hz. Harun’ u, Hz. İsa’ nın havarileri, Hz. Peygamberimizin de Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali (ra)’ i yardımcı ve dost olarak aldığı gibi dava adamı da bu metodu uygulamalı,

d) Daima biz bilinci ile hareket etmelidir.

 

12) Hizmet edecek kişi;

a) Yaptığı işe önce kendisi de inanmalı,

b) Herkese koşulsuz olarak değer vermeli,

c) Muhatabını dışlayarak bâtılın savunulmasına ve hakka saldırılmasına sebep olmamalıdır.

d) Hizmet için zaman, mekân aramamalı ama haklı veya haksız kimsenin aleyhinde konuşmamalıdır.

 

13) Hizmet edecek kişilerin denizde yaşayan balıkların okyanustan habersiz olmaları gibi;

a) Emperyalist dünyadan, hedef tahtası yapılan ülkesinden ve kardeş kavgasına itilen bölgelerden habersiz yaşaması düşünülemez,

b) Ayrıca etki-tepki, itme-çekme, genleşme vs. fizik kanunları ile toplum yasalarını bağdaştırabilmeli,

c) Ayrıca buharın gemi ve treni yürütmesi gibi toplumu da yürüten, değiştiren ve toplumdaki patlamalara sebep olan fikir ve yasaları da iyi bilmelidir.

 

14) Hizmet edecek kişi bilmeli ki dava adamı;

a) Aslında ilahi bir aşk adamlığıdır,

b) Hiçbir şahsi, ailevi veya ekonomik problemi davasının önüne geçirmez,

c) Bir problemi olsa da onu kendine dert edinmez, mutlaka onu aşar,

d) Bu ruhu yaşatan bu dava bir Ebubekir (ra) yetiştirmişken,

e) Unutulmamalıdır ki dünyadaki hiçbir eğitim böyle bir insan bir daha yetiştirememiştir ama Ebubekir’ de (ra) tüm başarısını barış ortamındaki bir mücadele ile kazanmıştır.

 

15) Bu yüce davaya hizmet edecek kişi zamanını heder etmemeli;

a) Davayı ayağa düşürtmemek için sözü ile hareketleri çelişmemeli, ikna ve ispat etmesi gerekirken hiçbir yerde slogan atarak asla çapulcu dedirtecek duruma düşmemeli,

b) Daima Allah’ ın gördüğünü ve meleklerin yazdığını bildiği için arkadaşlarının yanında takva, yalnız kalınca fasık özelliği taşımamalı,

c) Hem kendisinin hem başkalarının toplumdaki yerini çok iyi bilmeli,

d) Ayrıca bildiklerinin ve bilmediklerinin farkında olmalıdır.

e) Hizmet edecek kişi İsra 15 / 282’ deki ayetin bilinci ile yaşar çünkü bu ayette “ … Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez… “ buyrulmasından dolayı hiçbir masumun sapıtmasına ve ucuz bir şekilde ölümüne sebep olacak, panik veya nefret oluşturacak olaylara girişmez.

 

16) Topluma yön vermek isteyen öncüler;

a) Dostlarını kendilerine tercih ederek kendilerini İslam’a vakfederler,

b) Kendileri için ihtiyaç dşı hiçbir menkul veya gayrimenkul edinmezken çevresindeki hizmet eden sadıkları maddi ve manevi olarak güçlendirerek gönül bağı kurarlar.

c) Ancak böyle öncüler çok az kişinin sahip olduğu bir sevgi seline kavuşur.

d) Bu devam ettiği sürece oluşan sevgi seli nükleer düzeyinde bir sevgiye dönüşür.

 

17) Hizmet edecek kişi İslam’ ın yüce menfaatleri için kendisini vakfederek;

a) Her geçen gün daha çok insanın derdi ile ilgilenmeye çalışmalı,

b) Dostlarını coşkuyla karşılamalı ve uğurlamalı,

c) Onlara önem ve değer verdiğini göstermelidir.

 

18) Hizmet edecek kişi kendisinden öncekileri ilimde geçse de;

a) Onları saygı ve hürmetle anmalı ve olumsuz bir taşkınlık yapmamalı,

b) Onlara karşı saygısızlık ve nankörlük yapmamalı,

c) Irmakların engin denizlere aktığı gibi mütevazılığı ile saygınlık ve güç kazanmalı ve gönül fatihi olmalıdır.

 

19) Hizmet edecek kişi;

a) Fani araçları amaç edinmez.

b) Görevlerini başkalarına rekabet olsun diye değil Allah’ ın emri olduğu için yapmalıdır.

c) Davanın hazıra konan sinekleri değil davanın üretken arıları olurlar.

 

20) Hizmet edecek kişi;

a) Allah’ ın 99 isminden esinlenerek ahlâkını güzelleştirmeli,

b) Bu güzel ahlâkla hem kendi arzularını hem de çevresini kontrol ederek güzelleştirmeli,

c) Böylelikle hem kendisini, hem de çevresini günahlardan sakındırarak emin bir arkadaş çevresi oluşturmalıdır.

 

21) Hizmet edecek kişi;

a) Hiçbir ideoloji ve siyasi grubun aleti olmaz, o sadece davasının adamıdır. 

b) Şeffaf ve sade yaşar,

c) Hiç kimseye el açmayacak kadar bir maddi imkânı temin etmeye çalışır,

d) Her türlü lüksten ve israftan kaçınır,

e) Menfaat karşısında eğilmez ve kimseye yardakçılık yapmaz, çünkü madde sandalyeye benzer ki sandalye oturulmak içindir, sandalye başın ve kalbin üzerine alınmaz.  Para ve mal da bu doğrultuda değerlendirilmelidir.

f) Zalimden hayat dilenerek dinini dünya menfaati ile değişmez,

g) Adımlarını dikkatli atar ve korkarak geri adım atmaz,

h) Toparlayıcı, kucaklayıcı ve kolaylaştırıcıdır,

ı) Problem olmaktan çok problem çözücüdür.

 

22) Hizmet edecek kişi Asr suresinden esinlenerek;

a) İman ve ihlâsla amel etmeli,

b) Hakkı tebliğ ve tavsiye etmeli,

c) Tebliğ esnasında karşılaştığı sıkıntılara sabretmeli,

d) Böyle yaşamanın bir kâr, başka türlü yaşamanın ise tamamen zarar olduğunu düşünmelidir ve ömrünü davanın dışında boşa harcamamalıdır.

 

23) Hizmet edecek kişi;

a) Makamı ne kadar yükselse de gururdan, hükmetmekten ve baskıdan kaçmalı,

b) Makamı, iyiliği yaymaya ve kötülüğü engellemeye mani olmamalı,

c) İçi sevgi, dışı otorite ve hizmet görünümü vermeli,

d) Hiçbir problemde pes etmemeli aksine kamçılanmalıdır.

 

24) Hizmet edecek kişi takvasını korumak için;

a) Haramlardan, şüphelilerden ve şirkten kaçarak imanını sürekli pekiştirmeli,

b) İnfakını, ihsanını, ziyaretini arttırmalı ve ziyafetini de zarafetle süslemeli,

c) Her geçen gün ahlâki asilliğini, mertliliğini ve çaplılığını artırmalı,

d) Öyle duyarlı ve tedbirli olmalı ki ne zulmetmeli ne de zulme uğramalı,

e) Allah düşmanlarının para ve kadın konusunda sinsi planlarına karşı daima uyanık durmalıdır.

 

25) Hizmet edecek kişi;

a) Tek başına olmayı tercih ettikçe ya yerinde sayar ya da tek damla gibi buharlaşır,

b) İki kişi olursa hem okur hem okutur,

c) İhlâslı üç kişi olursa her türlü başarının çekirdekleri olabileceklerini unutmamalıdır.

 

 

26) Hizmet edecek kişi;

a) Kurtarıcı beklemeden kendisi kurtarıcı olmaya çalışmalı,

b) Öğütten çok örnek olarak hizmet etmeli,

c) Hizmet aşkı ile uykuları ve rahatı kaçmalı,

d) Hizmete katılmaz ise kuzuların kurtlara teslim edileceğini bilmelidir.

 

27) Özellikle hizmet edecek kişi eğer peygamberimiz lütfedip buraya gelse;

a) Misafir olabileceği,

b) Dost edinebileceği,

c) Davete gönderdiği elçileri gibi görev verebileceği bir kişi olmaya çalışmalıdır.

 

Sonuç olarak; hizmet edenlerin genellikle kendine güvenen, aktif ve hep olumlu düşünen, ne kadar tebliğ yapsa da bir kez daha deneyen çıkar düşünmeyen ve hiçbir musibetin sarsamadığı öncü insanlardan oluştuğu görülmüştür. Bu nedenle tebliğci nefsinden daha çok peygamberi severek hak için; halkın düşünen beyni, gören gözü, işiten kulağı, yürüyen ayağı ve haykıran sesi olmalıdır.

Tek taşla kırılan altın testinin değeri düştüğü gibi tek sözle davaya küsen veya sebepsiz olarak cihada katılmayanların da yalnız kaldığı görülmüştür. Örneğin Tevbe 117-118 / 204 - 205 de işaret edildiği gibi Tebük seferine sebepsiz olarak katılmayan ensardan (Kâb İbni Malik, Hilâl İbni Ümeyye, Merare İbni Rebi-i) elli gün bunalırcasına üzülerek ve ağlayarak affolmuşlardı. Buna göre, keyfi olarak iyiliği yaymaya, kötülüğü engellemeye çalışmayanların, ne kadar ağlayacağını artık kendileri düşünmelidir.