KONUYU OKU
43. ALLAH YOLUNDA MÜCAHEDE
Ekip Bilinci

EKİP BİLİNCİ

 

Ekip uyumlu ve bütün olarak birlikte çalışma yöntemidir. Bu ancak karşılıklı güven sağlamış bir geçmişin temelleri üzerine kurulabilir.

Ekip aynı amaç, aynı tasa ve aynı kederle yoğrulmuş tek vücut olmuş ve bütünleşmiş bir kişiliktir. Bu bakımdan ekip ne bozulan bir arabayı itekleyen bir topluluk ne de kuru bir kalabalıktır.

Aslandan kaçan zebralar ve ceylanlar kaçtıkları ve dağıldıkları için birer yem ama onlara saldıran ve onları paylaşanlar ise adeta birer ekip özelliği taşır.

 

Ekip bilinci;

a) Çekişmeyi önler,

b) Birbirine yaklaştırır,

c) Geleceğe ümitle baktırır,

d) Kişiliği geliştirir ve çevreyi genişletir,

e) Liderler üretir çünkü tarihteki bütün ünlü liderler mutlaka bir ekip içinden çıkmıştır.

f) Bir ekibe dahil olmayan insan ne kadar zeki ve kabiliyetli olsa da kumlar arasında kaybolmaya mahkum olan bir damlaya benzer.

 

Ekipte herkesin katılımı ile tüm katılanların toplamı üzerinde bir enerji oluşur ki buna sinerji de denir. Buradaki güç katılanların toplamından kat kat fazladır. Bu nedenle ekip olabilme hangi konuda olursa olsun başarının ana şartıdır.

 

Yüksek dağlara bile yalnız gidilemediği gibi yüce ideallere de yalnız gitmek çok zordur. Çünkü tek adam aşırı bir yükün altına girerse kendisi yükün altında ezilirken çevresini de pasifleştirir. Hâlbuki bir yüke ne kadar çok el uzanırsa, o yük o kadar kolay taşınır hem de mutluluk verir.

 

Ekip için mutlaka takımlar oluşturmalıdır. Çünkü hak yolda ekip olabilme Allah’ ın bir rahmetidir. Ekipler daha etkin olmak için şartlara göre üst ve alt ekipler şeklinde sıralanmalıdır.

 

Toplumumuz yapı olarak ekip olmaya çok elverişlidir. Çünkü İslam’ dan gelen bir sevgi ile oluşan;

a) Gülümseme,

b) Selamlaşma,

c) Gönülden bir sarılma,

d) Kaynaşma,

e) Yardımlaşma,

f) Fedakârlık,

g) Büyüklere saygı, küçüklere şefkat,

h) Anne ve babaya öf bile dememe,

ı) İmece usulü çalışmalar,

i) Biz duygusu vs. ekip olmayı kolaylaştırmaktadır.

 

Ekipte önemli idealler varsa ve önemli insanlar da katıldıkça ekip cazibe merkezi olur.

 

Ekipte yapılacak işler için;

a) Mutlaka amaç ve iş bölümü olmalıdır. Çünkü amaç zamanla imkânları oluşturur.

b) Profesyonellik ve uzlaşma şarttır.

c) Yapıcı eleştiri ve istişare ile çözüm bulmalıdır.

d) Herkes sorumluluk yüklenmeli ve riske girmelidir.

e) Yeni bilgiler sunulmalı, samimiyet ve kararlılık gösterilmeli, başarılar takdir edilmeli, ekip üyeleri zaman zaman takviye edilmeli ve ekipten izinsiz hiç kimse bir yere ayrılmamalıdır.

 

Ekibin devamı için;

a) Ekip mensupları mizaçları birbirlerine uymasa da ortak idealler uğrunda yine de çalışabilirler. Çünkü fedakârlığa istekli olmak ve karşılığını yalnız Allah’ tan beklemek yeterlidir.

b) Ekip kurulu iyiliği ve bilgiyi yaymayı, fikir üretmeyi, koordinasyonu sağlamayı ve işbirliğini çok iyi bilmelidir. Bu başarılı ve kararlı bir faaliyet için şarttır.

c) Ekip daima bir spor takımı gibi paslaşarak çalışmalıdır. Hiç kimse sen benim işime karışma, bu işi ben iyi bilirim dememelidir. Bir kişi eksikse diğeri onun işini tamamlamalı ve tüm başarılar mutlaka ekibe mal edilmelidir.

d) Ekibin sağlıklı yürüyebilmesi için ekip bilinci verilmeli ve bu alanda tecrübe sahiplerinden de sürekli yararlanılmalıdır.

e) Ekip aşırılık, bağnazlık tuzağına da düşmemeli ve mutlaka doğru olanı yapmalıdır. Yoksa erime çok hızlı olur.

f) Ekip ırki öfkeye değil adalete, olgunluğa yönelmeli, sabırlı yürümeli, iki yüzlülükten kaçınmalıdır.

g) Ekipte ideal daima önce gelmeli, bunun yerini menfaat alırsa artık orada gemiyi batıran fareler var demektir.

 

Ekipte;

a) Sorumluluk ruhu,

b) İyi niyetle çalışmaktan zevk duymalı,

c) İnsanlara biz ve onlar diye ayırmadan yaklaşılmalı,

d) Esneklik, kolaylık göstermeli,

e) Duyarlılık, görevini uyarılmadan yapma hassasiyeti geliştirilmeli,

f) Barış içinde çalışma ortamı olmalı, adeta içten coşan ve birlikte söylenen bir koro müziği izlenimini vermelidir.

 

Her ekip elemanı;

a) Ben kimim ve nereye aitim?

b) Güçlü ve zayıf yanlarım neler?

c) Nasıl çalışıyorum?

d) Nasıl öğreniyorum?

e) Ait olduğum yere katkılarım neler?

f) Çalıştığım yerde ben ve başkaları beni nasıl görüyor?

g) Çevremle ilişki ve sorumluluğum nelerdir? diye kendisini zaman zaman sorgulamalı ve geri bildirim analizine tabi tutmalıdır.

 

Ekip elemanları ekibini kurumsallaştırmalı, çünkü;

a) Bir araya gelmek başlangıçtır,

b) Bir arada kalmak ilerlemedir,

c) Birlikte çalışmak başarıdır.

d) Bunun dışındakiler ise mağlubiyettir.

 

Ekip üyeleri ekibin mal ve parasına kendi parası gibi sahip çıkmalı, mal ve paraya karşı "bunlar benim değil" veya "bana ne gibi" tavırlardan veya hoyratca harcamalardan son derece kaçınmalıdır.

 

Ekip oluştururken herkes kendinin mükemmel olmadığına ama gelişebileceğine inanmalı, asgari müştereklerde birleşerek kuvvet noktalarını birleştirmelidirler. % 10’ lar da bile birleşilse ekip olma mümkündür. Herkes birbirini % 100 iyi görse bile aslında yine de birbirlerinin zayıf taraflarını tanıyamadıklarını bilmelidirler. Bu konuda en iyisi deneme yanılmalarla hataları en aza indirmeye çalışmalıdır.

 

Her şeye rağmen Allah’ ın rızasını kazanma uğruna ekibi sürdürmek için şeytanın, nefsin ve bozguncuların vesveselerine aldırış etmemelidir.

 

Ekip lideri;

a) Bir trenin vagonları çekmesi gibi çevresini geleceğe taşımalıdır.

b) Bütün ırmakların denize akması gibi onu tanıyanlarda ona doğru koşabilmelidir. Bunu başarmak için gururdan son derece uzak durabilmeli ve deniz gibi engin olabilmelidir.

c) Lider adeta bir enerji kaynağı olmalıdır.

d) Her şeyden haberdar olmalı ve kontrolü kaybetmemelidir.

e) Ekip üyeleri arasına kuşkuyu ve korkuyu değil sevgiyi yerleştirmelidir.

 

Bir ekipte;

a) Mutlaka isim, lider, yazıcı, zaman bildirici, sunucu, konuyu özetleyici ve değerlendirici olmalıdır.

b) Ekipte mutlaka tanışma, olumlu tartışma, toparlanma ve tutunma devam etmeli yoksa çözülme kaçınılmazdır.

c) Ekipte zıt fikirler zorunlu değişmeyi, gelişmeyi ve anlaşmayı sağlamalıdır yoksa kısa devre var demektir.

 

Ekipte;

a) Herkes lider gibi çalışmalı,

b) Coşku verilerek motive edilmeli,

c) Hiç kimse aşağılanmamalı, kırılmaya ve bozgunculuğa fırsat verilmemeli,

d) Daima kültürel derinliğe doğru gidilmeli,

e) Herkes disipline yardımcı olmalı,

f) Tüm bireyler sürekli eğitilmeli,

g) Tüm etkinliklerde rol almalı,

h) Uygulamalarda her ihtimale karşı birinci plan tutmazsa ikinci veya üçüncü planları da devreye sokmalıdır.

 

Ekipte beyin fırtınasına önem verilmeli, yani bir olay karşısında aniden doğan tüm fikir ve çözüm yolları hemen yazılmalı ve değerlendirilmelidir.

 

Ekip konusunda ders verici olarak tarihi bir örnek verecek olursak bir yönetici, ekibinin samimiyetini ölçmek için ortaya bir varil koyar ve beni seven bu varile birer testi süt koysun der. Ekiptekilerin hepsi de “ bu varile süt koymadığımı kim ve nereden bilecekler “ diyerek su koyarlar. Sonuçta ekiptekileri; samimi ve gerçek bir ekip olmadıklarını, ekip başının da kendini kabul ettiremediğini ve başarısızlığını görmüş oluyoruz. Hâlbuki dürüstlüğün, fedakârlığın ve itaatin olmadığı, aksine hile ve menfaatin ağır bastığı yerde ekip olmaz. Bundan da iyi bir ders çıkarmalıdır.

 

Bu bağlam da ekibi Allah’ ın vereceği mükâfatı üstün görenlerden oluşturmalıdır. Yoksa ekip olmadıkça özlemi çekilen bir başarı hiçbir zaman olmayacaktır.

 

Allah’ ın yardımı ekip veya cemaat üzerine olduğundan yer, zaman ve şartlara ne olursa olsun altalta iki tane bir; iki ederken, yan yana yazılınca; onbir, yine üç tane bir altlata yazılırsa; üç, yan yana yazılırsa yüzonbir eder. Bu da birlik ve beraberliğin oluşturacağı gücü göstermektedir. Öyleyse iki kişilik gerçek bir ekip onbir kişinin, üç kişilik bir ekip yüzonbir kişinin psikolojik etkisini yapabilir. Çünkü ekip ruhu lazer ışınları gibi kalın beton ve hatta demir duvarlara bile nüfuz edebilir.

 

Dikkat edilirse başarı bir ekip işidir. Toplumsal işler ferdi değil ancak ekiple başarılabilir.

Bir vücuda bir baş ne kadar gerekiyorsa dünya ve ahiret içinde ekip olmak o kadar gereklidir. Çünkü zafer inandığı davada ekip olabilenlerindir.

 

Sonuç olarak hak veya batıl her kim davasında samimi bir ekip oluşturmuşlarsa mutlaka meyvesini almışlardır. Çünkü ekipte samimiyet ve paylaşım oldukça başarı artmakta ve her geçen gün yükler de hafiflemektedir. Ekip bilincini daha canlı tutmak için aşağıdaki ayetlerden ilham almalıdır.

Al- i İmran 103 / 62 - Hep birlikte Allah’ ın ipine (dinine) sımsıkı sarılın, parça parça olmayın, Allah’ın üzerinizdeki (İslam) nimetini düşünün... 104) İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.

Saf 4 / 550 - Allah kendi yolunda kenetlenmiş bir yapı gibi, saf bağlayarak savaşanları sever.

Asr 1 - 2 - 3 / 601 - Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir, bundan ancak iman edip, iyi amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.