KONUYU OKU
41. ÇOCUK EĞİTİMİ
Çocuk Zihnini Kirletici Eğitim

ÇOCUK EĞİTİMİ

 

A) ÇOCUK ZİHNİNİ KİRLETİCİ EĞİTİM

 

1) Lokman 6 / 410 - İnsanlardan öylesi var ki herhangi bir ilmi delile dayanmadan Allah yolundan saptırmak ve sonra da onunla alay etmek için boş lafı (oyalayıcı söz ve işleri) satın alırlar, işte onlara rüsva edici bir azap vardır.

 

İnsanlar kendileri ve çocukları için dünya ve ahiret kazancı sağlamayan yayınlarla ömrünü boşa harcamamalıdırlar. Örneğin İslam’ın ilk geldiği yıllarda Nadir bin Haris müslüman olacağını duyduğu erkeklere içki, kadın ve eğlenceli masallar sunarak onların İslam’a girmelerini engellemeye çalışmıştır. Günümüzde de bunun takipçileri İslam’ ı duyurmamak için;

a) Müstehcen ve isyan ettirici müzikle,

b) İbadet vakitlerini dikkate almayan eğitim, öğretim ve sportif faaliyetlerle,

c) Faydasız ve modası geçmiş masallarla, gırgır ve şamatalarla,

d) Haktan saptıran magazin, hikâye, roman ve fıkralarla insanları oyalayıp zamanlarını öldürmekte ve beyinlerini kirletmektedirler.

e) Ateizme götüren fen ve düşünce akımları ile oyalanmaktadırlar vs.

 

Not: Ancak bunlara karşı hayâsını azaltmayan ve ibadetine engel olmayan tüm bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerden yararlanmalıdırlar.

 

2) Bakara 11 / 2 - Onlara yeryüzünde (inkâr, günah ve aldatma ile) fesat çıkarmayın denildiği zaman bizim işimiz, ıslah etmektir derler 12) İyi bilin ki onlar ortalığı ifsat edenlerdir lakin şuurları yok, farkında değiller.

 

Tam araştırmadan bilimsellik adına vahiyden uzak olarak ateist ideoloji ve evrendeki oluşa temel olarak kör bir düşünce akımını savunanlar; tüm dünya çapında sözde çocukları heva ve hevesleri ile eğittiğini zanneden bazı uzmanlar zihni kirletici bir eğitimle;

a) Allah’ tan kendileri uzaklaştıkları gibi ve nesli de uzaklaştırarak doğru yoldan ayırmaktadırlar,

b) Allah’ tan başka her şeye ilgi duymakta ve duyurmaktadırlar,

c) Herkese kibar ama Allah’ a karşı kibirli ve nankör davranmaktadırlar,

d) Nesli saptırmayın diye uyarıldıkları zaman “ biz eğitiyoruz “ diyorlarsa da Allah anıldığı zaman somurtkan bir tavır takınmaktadırlar,

e) Zihinleri eğlence, rezalet ve ideoloji şartlanmalarıyla kirleterek nesli bozmaktadırlar.

f) Farkında olmadan Kur’an’ a karşı bir nevi psikolojik bir savaş sürdürmektedirler.

g) Vahyi dikkate almayan her eğitim hiçbir zaman arzuladığı amaçlarına ulaşamamaktadır; çünkü yetiştirdiği gençliğe söz geçirememekte ve kontrol edememekte ve hatta bu şekilde yetişen nesil topluma yük olmakta ve milletin malını kırıp dökmektedirler.

 

3) Tevbe 67 / 196 - Onlar kötülüğü emreder, iyilikten alıkoymaya çalışırlar, ellerini de sıkı tutarlar ( hayır yapmazlar ), Allah’ ı unuttular Allah’ da onları unuttu (hidayetten mahrum bıraktı).

 

Adı müslüman ama İslam’ ı bilmeyen mozaik görünümlü eğitim gelenekçi fert ve kurumların kusurlarını bahane ederek;

a) Adeta İslam’ la savaşan,

b) Kötü işleri yayarken iyi işleri de yasaklayan bu tür ikiyüzlü eğitim,

c) Gençliğin kontrolünü zorlaştırırken yaşama amacından da uzaklaştırmaktadır.

 

4) Nisa 27 / 82 - ... Şehvetleri ardınca gidenler ise sizin büyük bir sapma ile sapmanızı isterler.

 

Heva ve hevesleri ardınca gidenler;

a) Bir yandan İslam’ dan uzaklaştırabilmek için geleneksel çay partileri ile eğlenceye ve şehvetperestliğe şartlandırırken,

b) Diğer yandan günahlara tiryaki yaparak kirli bir fıtrat oluşturup üretmeden tüketen zevkperest kötü bir neslin oluşmasına neden olurlar. 

 

ZİHNİ KİRLETEN EĞİTİMİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR? SORUSUNA

BU AYETLER IŞIĞINDA CEVAPLAR

 

1) Allah’a ait kesin bir ilme ve delile dayanmaz,

2) Dini eğitimi horlayarak, Allah yolundan saptırır,

3) Hak ile alay ettirici ve oyalayıcı söz ve fikirlerden oluşur,

4) Kafayı ifsat eden, karıştıran aldatıcı bilgileri içerir,

5) İnsanı Allah’ a karşı nankörlüğe ve kibirliliğe iter,

6) Kötülüğü yayan, iyilikten alıkoyan, insanı cimriliğe götüren, Allah’ ı unutturan bilgileridir,

7) Şehvetperestliği öne çıkarır veya teşvik eder böylece insanı midesini, zevkini ve rahatını düşünen hedonist bir yapıya iter.