KONUYU OKU
41. ÇOCUK EĞİTİMİ
Başarılı Bir Öğretmenliğin İlkeleri

E) BAŞARILI BİR ÖĞRETMENLİĞİN İLKELERİ

 

Bu konu yalnız öğretmenleri değil hayatın her alanında bir şeyler öğrenen ve öğreten her insanı kapsamaktadır. Bu nedenle bir eğitici ve öğretici rolü oynayan herkesin bilmesi veya ders çıkarması gereken noktaları aşağıda sunmaktayız.

 

1) Çocuklar ihtiyarlasa, hatta torun sahibi olsalar bile unutamadıkları insanlar özellikle öğretmenleridir.

 

2) Öğretmenler;

a) Zor ve hassas bir mesleği seçtiğini bilmeli,

b) Öğretmenlik özde geçim için değil hizmet için yapılmalı ve sevilmeli,

c) İdeoloji değil ilim adamı olmalı,

d) Sürekli aydınlanmalı ve aydınlatmalı,

e) Kendini çabuk geliştirmeli, olayları ve etkilerini iyi kestirmeli,

f) Çok yönlü doğru bilgilere ulaşmalı ve çocukları çıkmaz sokaklara itmemeli,

g) Hak ve batılı iyi bilmeli, bölgesel ve evrensel olayları günü gününe takip etmeli,

h) Her ortamda bir öğretmen olduğunu unutmamalı,

ı) Her an toplumsal ekranda olduğunu bilerek verici bir istasyon gibi alıcılara karşı kendini iyi ayarlamalıdır.

 

3) Öğretmenler daima;

a) Gurur, cimrilik ve korkaklıktan uzak,

b) Azimli, sabırlı ve ileri görüşlü,

c) Mesleğini seven, bilgi ve sevgi saçan, kendini sevdirebilen,

d) İlginçliğini kaybetmeyen,

e) Yerinde espri yapabilen, iyi yönleri ve tebessümü ile hatırlanan,

f) Seviyeye göre ders anlatan,

g) Asla cesaret kırmayan,

h) Zorbaca, kuru bir saygı istemeyen değil bilakis o saygıyı kazanan biri olmalı,

ı) Öncelikle onarıcı ve onurlandırıcı olmalı,

i) Yapacaksa tenkit veya şikâyeti en sona bırakmalıdır.

 

4) Öğretmenler daima;

a) Büyük düşünmeli,

b) Her zaman güler yüzlü, bakımlı, sade ve şık olmalı ve hayattan şikâyet etmemeli, 

c) Notu tehdit unsuru yapmamalı,

ç) Çalışsam da kazanamam dedirtecek ve ümitsiz yapacak not vermemeli, çocuğun istikbali ile oynayacak hatalara düşmemeli,

d) Otoritesini bilgi ve sevgi üzerine kurmalı,

e) Zamanında dersine girip çıkmalı ve dakik olmalı,

f) Kolay kolay öfkelenmemeli ve kin tutmamalı,

g) Hiçbir mazereti dersinin önüne geçirmemeli,

ğ) Hiçbir şekilde bezgin görünmemeli ve pes etmemeli,

h) Telaffuzuna ve ses tonuna dikkat etmeli, ne kendisini ne de bir başkasını gülünç duruma düşürmemeli,

ı) Yıpranmamak ve tükenmemek için idareci, öğretmen, öğrenci ve veli ile haklı da olsa tartışma ve kavgaya girmemeli ve çevresi ile iyi geçinmeli, beden dilini sıcakkanlılıkla iyi kullanmalı,

i) Aksaklıkları şahıs ismi vermeden objektif olarak ortaya koymalı,

j) Bir kişi nedeniyle bir sınıfı suçlamamalı ve küfürlü kelimeler kullanmamalı,

k) Geri zekâlılar, tembeller, sakarlar gibi sözler lügatinde bulunmamalı,

l) Anlatacağını az ve öz cümlelerle anlatmalı, yaptıramayacağı emirleri vermemeli,

m) Konuşunca dinletebilmeli,

n) Soruları ile derse katılımı artırmalı ve püf noktaları tüm sınıfa nakarat yaptırmalı,

o) Gözden düşürebilecek olan özel hayatını anlatmamalı,

ö) İtibarını lekeleyecek borçlara girmemeli, para ve namus yönünden leke almamalı, örneğin öğrencilerden hediye vb. taleplerde bulunmamalı,

p) Uyarılmadan tüm görevlerini zamanında yapmalı,

r) Eleştirildiği hiçbir hatada ısrar etmemeli,

s) Kendine duyulan sevgi ve güveni asla sarsmamalı,

ş) Sopa ile değil kalem ile dolaşmalı, çünkü sopa terbiyeliyi terbiyesiz, terbiyesizi de arsız yapar,

t) Her şeyin eğitim ve öğretim ile düzeleceğine inanmalı,

u) Disiplini engizisyon mahkemesine dönüştürmemeli,

ü) Daima mesafeyi bozmadan öğrenci, veli ve çevresinin acılarına ve mutluluklarına katılmalı,

v) Alanında çok güçlü olmalı,

y) Tüm gelişmelere açık ve tüm teknik araçlardan yararlanmasını bilmeli,

z) Alanında gelecek tüm sorulara hazırlıklı olmalı,

w) Her işini barış içinde sürdürmeli ve kesinlikle bir komplekse saplanmamalı,

x) Görgü kurallarına titizlik göstermeli,

y) Gelebilecek tepkileri önceden görebilmeli vs.

 

5) Her öğretmen öğrencisini;

a) Olduğu gibi kabullenmeli,

b) Kayıtsız ve şartsız bir insan olarak sevmeli ve mümkünse ismi ile hitap etmeli, 

c) Hiçbir şekilde mahcup etmemeli ve arkasından konuşmamalı,

d) Her öğrencinin değer görme ve onay beklediğini bilmeli,

e) Öğrencisine özgürce ifade etme, seçme, yardım etme fırsatı tanımalı ve kendini gerçekleştirmesine yardımcı olmalı,

f) Öğrencisini iyi dinlemeli, kesinlikle sözünü kesmemeli,

g) Öğrencilerine eşit davranmalı,

h) Öğrencideki değişiklikleri ve başarıları görmeli,

ı) Öğrencilerine kendini adamalı,

i) Hiçbir öğrencisini gülünç duruma düşürerek toplumsal linç olayına itmemeli,

j) Hal ve hatırını sormada öğrenciden önce davranmalı, tüm sorunları ile ilgilenmeli ve gönüldeş olmalı,

k) Öğrencilerinden daima güzel bir karşılık alacak şekilde davranmalı,

 

l) Onlara yaklaşımlarında;

a) Bilinçaltında saklanan ve üzen paslı olayların dışarı çıkarılmasına katkıda bulunmalı,

b) Sevginin enerji verdiğini, yıkıcı eleştirinin ise gerilettiğini,

c) Davranışlarında aile, çevre, hava şartları, salgı bezleri vs. gibi birçok faktörün etkili olduğunu bilerek eğitmeli, 

d) Çocuğun sürekli bir gelişim sürecinde bulunduğunu, donmuş bir motorun çalıştırılması gibi donuk bir zekânın da motor gibi ilgi ve çaba ile hız kazanacağını bilmeli,

e) Fikren geliştikçe davranışlarının da gelişeceğini bilmeli,

f) Bir kusuru ile de onu asla mahkûm etmemeli,

m) Öğrencilerinin özel ve gizli yeteneklerini çabuk tanıyıp yol göstermeli,

n) Öğrencilerinin zihninin kirlenmesine sebep olacak faydasız ve boş şeyler ile kafasını doldurmamasına yardımcı olmalı,

o) Öğrencilerinin arkadaş, ideoloji, uyuşturucu veya aşk ve şehvet mağduru olmamalarına ve sağlıklı bir kişilik kazanmalarına yardımcı olmalı,

ö) Öğrencilerinin daima vatanına, milletine ihanet edecek ideolojik akımlara ve beyin göçüne ilgi duymamalarına, aksine erdemli ve üretken olmalarına, toplum kültürüne katkıda bulunan birer insan olmalarına yardımcı olmalıdırlar.

 

6) Bir veli için en acı hatıranın,

a) Çocuğunun öğretmenleri tarafından kötülenmesi olduğunu bilmeli,

b) Çocuğunuzun şu şu yönleri iyi, kötü yönlerini de söylemeden kötü yönlerini düzeltmek için şunlarda şöyle olursa daha iyi olur diye değerlendirmeli,

c) Ama çocuğu ve veliyi mahcup edecek ve ailede huzursuzluk çıkaracak bir ortam oluşturmamalı,

d) Bu tür problemleri önce öğretmen çözmeye çalışmalı, çözemezse son çare olarak veliye bildirmelidir. Çünkü öğretmen başarıları ile;

a) Hem öğrencinin,

b) Hem velinin,

c) Hem de toplumun gönlünde Yunus, Mevlana, Akif ve Necip Fazıl gibi taht kurdukça zamanla toplumların öğretmeni olacaktır.

 

Sonuç olarak öğretmenler ve diğer büyükler;

a) Her başarısızlığın yalnız tembellikten değil belki üstün ilgi ve üstün eğitim yokluğundan kaynaklandığını düşünmeli ve tedbir almalı,

b) Batı karşısında komplekse düşürecek şekilde konuları işlememeli ve ya konuşmamalı.

c) Fenle maneviyatın yan yana götürülmesi gerektiğini zaman zaman vurgulamalı,

d) Özellikle kişilik ve kimlik kazanmasına yardımcı olmalıdır.

e) Öğretmenden başlayıp her baba, anne, memur, müdür, amir gibi, her sorumluluk sahibi mevki ve makamını korkutucu bir silah gibi değil, bilakis görevli olduklarını bilerek hizmet etmelidirler.