KONUYU OKU
38. ÖLÜMÜN PSİKOLOJİK YÖNÜ
İntihar

İNTİHAR

 

1) İntihar, Bir insanın kendi ölümüne müdahale etmesi veya sebep olmasıdır.

 

2) İntihar önce yavaş yavaş yanan sonra birden patlayan bir tüpü andırmaktadır. Bu bakımdan çok itinalı yaklaşılmalı ama kurtarmak yetmez bu nedenle intihara sebep olacak kapıları da kapamalıdır.

 

3) İnsanlar;

a) Şehirler büyüdükçe,

b) Hayat zorlaştıkça,

c) Komşuluk ve akraba bağları zayıfladıkça,

d) Tecrübesizlikleri ve yanlışlıkları da eklenince bütün kalabalığa rağmen daha çok yalnızlaştırmaktadır.

 

4) Bilim ve maneviyatı birlikte vermelidir. Yoksa maneviyatsız ve taklitçi bir batılılaşma hem ferdi hem de toplumsal intiharı artıracaktır.

 

5) İnsanlar arasında hiçbir şekilde kınamayan ve teselli edecek gerçek bir dost bulamamanın yalnızlığa ve bunalıma itmesi intiharın psikolojik yönden daha çok sosyolojik yönün daha ağır bastığını göstermektedir.

 

6) İntihara yakın olanlar;

a) Çocukları veya diğer yakınları tarafından sahip çıkılmayan ve sokakta yatmaya mecbur bırakılan yaşlılar,

b) Alacaklarını alamayan ve borçlarını ödeyemeyen ve her geçen gün stresi artan bir baba,

c) İstikbali tehlikeye düşmüş, her an baskı altında yaşayan ve karşılıksız bir aşk girdabında debelenen, evi adeta zindana dönen bir genç,

d) Psikolojik bir yoğun bakım gerekirken yardım için uzattığı ellerini boş çeviren bir insan,

e) Nesli eğiterek büyüten, ev işlerinden ötürü teşekkür edilmesi gerekirken horlanan, evde çalışan kadını iş yapmıyor diye düşünülen ve bir yük gibi değerlendirilen kadın.

 

7) İntiharın sebepleri;

a) Şeytanın vesvesesine mağlup olmak,

b) İşsizlik ve ümitsizlik,

c) Afetler, savaşlar,

d) Karamsarlık,

e) Anlaşılamamak,

f) Bekârlık ve yokluk,

g) Kronik hastalıklar,

h) Bazen müreffeh hayat,

ı) Bazen iflas ve alacaklıların baskıları,

i) Hiç uğruna düşmanlıklar,

j) Mahcubiyet içinde yaşamak,

k) Kapısını çalan bir insanın veya dostunun olmaması,

l) Sevilmediği ve değer görmediği hissine kapılması,

m) İsteklerin ve ideallerin gerçekleşmemesi,

n) Ailenin dağılması,

o) İnançsızlık ve geleceği serap gibi görmek,

ö) Öfke biriktiren olayların artması,

p) Sürekli onurunun zedelenmesi,

r) Nazlı büyümek ve kendini anlayan bir dost bulamamak,

s) Mantıksız aşka düşmek,

ş) Aşırı bir dünya düşkünlüğüne rağmen en özlediği isteklerine bile ulaşamamak,

t) Aşırı baskılar,

u) Ümitlerin bitmesi ve çaresizlik,

ü) Biz duygusunun gelişmemesi,

v) Yaşamdan zevk almama,

y) Ölmekle yaşam arasında fark görmemek.

 

8) İntiharın alarm zilleri ise;

a) Depresyona girmek,

b) Çok acı çektiğini hissetmek,

c) İçe kapanmak,

d) Stresle tırnaklarını yemek,

e) Öğrenci ise okuldan kaçmak, sivilse ardı ardına gelen başarısızlıklar,

f) Sinirlilik ve anormalleşme,

g) İsyankârlık ve çığlık istekleri,

h) Uyumsuzluk,

ı) Küstahlık,

i) Kafa tutmak.

 

9) İntihar etme noktasındaki insanda görülenler;

a) Hep içini çekme ve kahretme,

b) Her geçen gün değersizleştiğinden ve ölümden bahsetmesi,

c) Kıymetinin bilinmediğini söylemesi, hep acı çekmektense şimdi gideyim, öleyim de değerim anlaşılsın demesi ve bundan geçici bir haz duyması,

d) Kendisine yakın hissettiği insanları ziyaret etmesi ve helalleşmesi,

e) Bir yolculuk yapacakmış gibi hazırlık yapması,

f) Kullandığı eşyaların bazılarını dağıtması,

g) Karanlık odaları ve yalnızlığı tercih etmesi,

ı) Son olarak iradesini kaybetmesi ve birden infilak eder gibi hayatına son vermesi.

 

10) İntiharları önlemenin yolu;

a) İyi bir iman ve ahiret bilinci kazandırmalı,

b) Nasıl ve ne ile intihar etti ise sürekli o şekilde azap göreceğini öğrenmesi ve unutmaması,

c) Kendini öldürmekle hayatının bitmeyeceğinin öğretilmesi,

d) Her konuda ona destek olunmalı ve onu hiç sinirlendirmeyecek ortamlar oluşturulmalı ayrıca hayata ümitle bakması öğretilmeli, maddi ve manevi destek yapılmalı,

e) Asla yokluğa, sinirlenmeye ve yalnızlığa itmemeli,

f) Yılmaz bir dost olabilmek, biz duygusu ile yani fiziksel aile ve akraba birliğini psikolojik bütünlüğe çevirmekle, dua ve Allah’ a sığınmakla önlenmelidir.