KONUYU OKU
40. AİLE
Ailenin Arka Planı

AİLE’ NİN ARKA PLANI

  

            A) AİLE

1) Aile;

      a) Psikolojik,

      b) Biyolojik,

      c) Ekonomik,

      d) Sosyal ihtiyaçların düzenli olarak giderilmesi için kurulur,

      e) Toplumun hem çekirdeği hem de temel taşıdır.

 

2) Bir kurum olarak ailenin;

      a) Temelini sevgi,

      b) Çatısını saygı,

      c) Sıcaklığını ve devamlılığını da anlaşma ve sadakat oluşturur.

 

3) Aile;

      a) Her şeyden önce bir can ortaklığı ve gönül rahatlığı sağlayan bir kale gibidir,

      b) Bir eğitim yuvası ve insanı koruyan adeta bir limandır,

      c) Aile bir otel veya lokantaya benzemez mutluluk ve acıların paylaşılarak yaşandığı kutsal bir müessesedir,

      d) Büyükbaba veya büyükanneye özelikle hürmet göstermeli çünkü bunu gören çocuklar da annelerine ve babalarına aynı saygıyı göstereceklerdir,

      e) İnsan gönlünün bağlı olduğu kutsal bir yuvadır.

      f) Bugün aileyi yıkmak yarın da toplumu yıkmak gibidir, bu nedenle aile korunmalıdır,

      g) Genellikle kahvehaneler, kumarhaneler, içki haneler ve fuhuş haneler aile bağlarını gevşeten veya mutluluğu yıkan yerlerdir,

      h) Batı toplumlarında ötenazi (yaşama son verme) olmasına rağmen İslam toplumlarında hasta yıllarca yatalak olsa dahi hastaya bakılarak bir sadakat ispatlanır.  

 

4) Eş seçmek;

      a) Hayatın en önemli olaylarından biridir,

      b) Mantıksız bir aşk tercih edilmemelidir, çünkü göz görmez, kafa çalışmaz olur,

      c) Evlenirken gözünü kapatanlar çok geçmeden acı bir şekilde uyanırlar,

      d) Araştırmadan evlenmek bilmediği bir denize dalmak gibidir,

      e) Bazen genç gözü ile kız beğenmek gece gözü ile kumaş almaya benzer,             

      f) Kıza yüzeysel olarak bakmaktan çok aile yapısına ve kız hakkında anlatılanların bileşkesine bakmalıdır,

      g) İnsanlar genellikle yollarda güzellere baksalar da evlenirken gözlerini okşayanları değil;

               a) Kalplerini okşayanları yani sıkıntı vermekten kaçınanları,

               b) Mazisi temiz ve ahlaklı olanlarını tercih etmektedirler.

h) Derin toplumu dikkate alan gelişmiş bir aile çocuğu anne ve babasından habersiz gizli ve yanlış arkadaşlık yapmaz, evlilik sözü vermez hâlbuki gelişmemiş bir aile çocuğu ise yanlış arkadaşlığı, gizli dostluğu ve hayâ eksilmesini ise var olma ve gelişme mücadelesi sanmaktadır.

ı) Para ve mal için evlenenler ise özgürlüklerini satmış olurlar.

i) Kızı verirken değersizleştirecek birine değil de kızı yüceltecek, olgunlaştıracak ve üretkenleştirecek birine vermelisiniz.

 

5) Aile bir çocuk için ilk ve önemli bir eğitim yuvasıdır. Çocuk aile içinde farkında olarak veya olmayarak sağlıklı bir ortam için sorumluluk almayı, acı ve mutlulukları paylaşmayı, işbirliği ve dayanışmayı, güvenmeyi, adaleti, takdir etmeyi, sabırlı olmayı, diyalog kurmayı, olgunlaşmayı, bilgeliği, geleceği tahmin etmeyi ve geleceğe hazırlıklı yaşamayı, dua ve ibadeti, hayatın acı, tatlı ve gülünç yönlerini, hoşgörüyü, güzel yemeyi, güzel giyinmeyi ve güzel kazanmayı, iyi ve kötü konuşmayı ve dürüstlüğü evde öğrendiği gibi anti sosyal hareketleri de evde öğrenir.