KONUYU OKU
35. HZ. İSA GERÇEĞİ
Asimilasyon

D) Oryantalistler İslam ülkelerinde İslamizasyondan sonra hedeflerine daha iyi ulaşmak için Asimilasyon (eritme) yöntemini uygulamaktadırlar.

 

ASİMİLASYON

 

Hud 113 / 233 - Bir de zalimlere meyletmeyin sonra size ateş dokunur, Allah’ tan başka yardımcınız da yoktur, sonra azabından kurtulamazsınız.

 

1) Soğuk bir savaş yöntemi olarak ya en büyük bir kurum, ya aydınlar, ya basın-yayın yada şer kuvvetler aracılığı ile

a) Toplumda beyin yıkayarak, gücünü eriterek, görünüşü ve düşünceyi bozarak nesille oynamaktır.

b) Bunu;

a) Sözde medeniyete ulaşmayı vaat ederek,

b) Sevdirerek, taklitle ya da beyin göçü ile,

c) 2 veya 3 nesil boyu yandaşlarına baskı uygulatarak kendinden uzaklaştırma,

d) Büyüklerini tam öğrenmeden, kişilik kazanmadan, üstelik onları suçlayarak,

e) Geçmişle bağları keserek kendilerine bağımlı yeni bir insan tipi oluşturmadır.

 

2) Demir ve naylon hurdaların eritilip yeniden şekillendirildiği gibi insanların yabancı kültür veya eğitim potasında asimilasyonla (eritilerek) onlara benzer melez bir tip üretimidir. Örneğin göçmenlerin ve zencilerin ruhen Amerikalılaşması, Asyalıların bilimsiz ve tekniksiz olarak şeklen de olsa Batı’ yı taklit etmeleri yine buna bir örnektir.

 

3) Nesli;

a) Bilinçsizleştirmekle,

b) Hizmet ve fayda ruhunu öldürmekle,

c) Bir yeri kirlettiği halde;

a) Orayı temizlemeye tenezzül etmeyen,

b) Sorumsuz, kişiliksiz ve kalitesiz bir yığın oluşturmadır.

d) Bu görüntü buzun erimesi, selde kumların dağılması gibi toplumda da iyi halin bozulması ile sonuçlanmaktadır. Örneğin bazı kurumlar önce İslam’ a çalışırken asimilasyon sonucu bugün İslam’ la savaşır hale gelmişlerdir.

 

4) Müslümanlar asimilasyondan önce asaletli bir ruhu temsil ederken asimilasyonla;

a) Edemez hale getirmek,

b) Varlığı var ama etkinliği ve itibarı olmayan,

c) Ne olduğu belirsiz kör bir kuvvet görüntüsü verdirmektir.

 

5) Erime sürecinde;

a) Kimliğini ve kişiliğini kaybetmiş,

b) Bir yağın erimesi gibi, dost mu düşman mı olduğu belirsizleşmiş,

c) Temiz suyun kirli suların ve kanalizasyonlar içinde kaybolması gibi bir yola girmiş,

d) Vidanın dişlerinin dökülüp tutmaması gibi bizi biz yapan manadan uzaklaşmış,

e) Yahudileşme, Hıristiyanlaşma, materyalistleşme şeklinde kendini gösteren kontrolsüz bir değişime girmiş,

f) Başkaları adına hizmet ederek, çalışarak, yorularak, savaşarak ölmüş ama sonunda başkalarına yem olmuştur.

 

6) Fırtına ve rüzgârın dağıttığı saman gibi yabancı kültürlerin oynattığı toplumlar manadan uzaklaşarak;

a) Hippi,

b) Ateist,

c) Kız ve erkek arkadaşlığı ile oluşan şehvetperest,

d) Sözde modernist (üretmeden tüketen) vs. olanlar,

e) Tarihle bağları kesilip köksüz ot ve diken gibi sürüklenenler gemi gibi rotasını kaybederler. Örneğin önce temiz, sevap ve günaha çok dikkat eden bir insan olmasına rağmen daha sonra kötü arkadaşlarla düşüp kalkarak inandığı gibi değil yaşadığı gibi inanan ve;

a) Haram ve helalleri hiçe sayması,

b) Zekâtı haraç gibi görmesi,

c) İslam’ ın emirlerinin iş hayatına ve günümüze ters düştüğünü savunması ve bu emirlerle adeta alay edercesine konuşması,

d) İçki, kumar veya fuhuştan para kazanma işini dahi kutsal bir kazanç olarak görmesi ile beraber;

a) Ciddiyetsiz ve şımarık,

b) Kim ve ne olduğunu bilmeyen,

c) Ağzını eğerek konuşan,

d) Oldukça dar elbiseli, göbeği açık,

e) Eşya seviyesine düşmüş kalabalıklar soğuk savaşla asimilasyona uğratılmış kişilerdir.

 

7) Bizde de asimile süreciyle büyük ideallerden yani kulluk amacından koparak;

a) Çıkmaz sokaklara sapmış,

b) Gerçek bir ölçü olmamakla beraber makam ve diploma uğruna imandan, hayadan sıyrılmış,

c) Araba ve dairesi ile meşguliyeti tüm önemli ve kutsal işlerinin önüne geçmiş,

d) Parasını saydıkça zevk duyan,

e) Her fırsatta kendisine emanet edilen fani mal ile öğünüp uçarcasına zevk alan,

f) Süper markette sıraya geçen,

g) Gazetelerin büyük yazılarını okuyan,

h) Her an araçları amaç edinerek;

a) Her sabah tıraş olmayı,

b) Kravat takmayı,

c) Araba kullanmayı bir vasıta olarak görmeleri doğaldır,

d) Ama dans etmeyi,

e) Dininden ve tarihinden kaçmayı,

f) İnandığı gibi değil de dürtülerine göre yaşamayı ve inanmayı,

g) Asimile olduğunun farkına varmadan ve kukla gibi oynatıldığından tek tip hızlı bir tüketici aracı olmuş insan türü olmayı ilericilik ve modernlik zannetmiştir.8) Bu maddeleri okuyan okuyucumuza tavsiyemiz,

a) Yerinin neresi olduğunu,

b) Nasıl alet edildiğini,

c) Nasıl sürüklendirildiğini düşünmeli,

d) Kızma yerine uyumamak üzere uyanmalı,

e) Bir daha kimsenin oyuncağı olmamak için bilinçlenmeli ve dinamizm kazanmalıdır.

 

9) Önemle dikkat edilirse İslam ülkelerinde korkunç bir asimilasyonla sosyetelik veya modernlik adına sokaktaki manzaraların gösterdiği kadarıyla toplumsal bir heyelan sürmektedir ama unutulmamalıdır ki;

a) Filistin’ i İsrail, Çeçenistan’ ı Rus, Bosna - Hersek ve Kosova’ da Sırp, Keşmir’ de Hint zulmü, Japonya’ yı ABD’ nin attığı atom bombaları onları erimekten kurtarmış ve kurtarmaktadır,

b) Yeni oryantalizm merkezi olan Amerika ve Batının psikolojik saldırıları, Ermeni, Rum ve Yunan’ ın öfke ve taşkınlıkları özellikle Çanakkale ruhu da bizi erimekten kurtarmalıdır.

 

10) Batı dünyası yeni dünya düzeni idealleri ile;

a) Bir yandan sınırları kaldırıyor,

b) Ortak para kullanıyor,

c) Küreselleşme ve globalleşme adına dünyayı tek büyük şehir haline getirme projeleri üretiyor, toplumları mum gibi şekillendirmeye çalışıyor.

 

Müslümanlar ise bu okyanusta boğulmamak veya kaybolmamak için;

a) Uyanmalı

b) Çok çalışmalı,

c) Çok yönlü donanmalı (özellikle yabancı dille erimeye değil İslam’ ı tebliğ yapmaya),

d) Dostluk, kardeşlik, yardımlaşma ve yılmaz bir hizmet ruhu ile bütünleşmeye önem vermelidirler. Çünkü Allah;

 

Kasas 5 / 384 de “ Biz o yerde horlanıp ezilenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve (Firavun’ un mülküne) varis kılmak istiyoruz. “ buyurmaktadır.

 

Sonuç olarak asimilasyon bir millete karşı askeri bir güç kullanmadan çok yönlü yapılan emperyalist bir istila hareketidir. Bu da dinden soğutarak, ahlakı bozarak, tarihinden utandırarak belirsizleştirme ve her yabancı ideolojiye ve her şeyi özellikle insanı yağmalayacak olanlara yani istilacılara bir zemin hazırlamadır.

 

Asimilasyona uğramamak için;

1) Kişiliğimizi, cihat ruhumuzu, tavizsiz tavrımızı bozmamalıyız,

2) Eğitim ve öğretim adına nesli öğütmemeliyiz,

3) Materyalist liderler kendi ülkelerinde bile bitmişken burada diriltmemeliyiz,

4) Yenilgiyi zafer diye kutlamamalıyız,

5) Daima birleştirici ve bütünleştirici olmalıyız,

6) Toplumu ayakta tutacak manevi değerlere çok önem vermeliyiz,

7) En verimsiz toprakların bile suyla canlandığı gibi en bozuk toplumların bile ancak Kur’an’la dirileceğine inanmalıyız.