KONUYU OKU
35. HZ. İSA GERÇEĞİ
İslamizasyon

C) Oryantalizmin uygarlaşma adına bir hedefi kendi çıkar ve emellerini gerçekleştirmek için İslam ülkelerinde yalancı ve geçici aydınlık veya sahte özgürlük olan İslamizasyonu egemen kılmaktır.

 

İSLAMİZASYON

  

Bakara 42 / 6 - Bile bile hakka bâtılı karıştırıp hakkı gizlemeyin.

 

Bu emre rağmen ne acı ki asırlardır İslam coğrafyasında islamizasyon saltanat vb. şekillerde uygulana gelmiştir.

 

1) Hakla batılı karıştırarak, özellikle de batılı öne çıkararak, şeytanla koalisyon kurarak İslam’ ı yanlış algılatmaya çalışmadır.

 

2) İslamizasyon içini küfür, dışını İslam’ la süslemedir,

 

3) Geleneksel bir dini öne çıkarır,

a) Yaldızlı süslemelerle ayet levhalarını yaygınlaştırır,

b) Bazen içinde İslam düşmanlığı yapılan binaların kapılarına besmele asar,

c) Binayı mukaddes göstermek için dış cephesini yeşile boyar.

 

4) Görünüşte;

a) İslam’ la barışık ama aslında sinsi bir düşmandır,

b) Şeklen İslam’ ın gelişmesine ses çıkarmaz ama gerçek İslam’ a da müsaade etmez. Bu tıpkı sabahın gerçek aydınlığından önceki sahte aydınlığına benzemektedir. Bir diğer yönü ile güneşli bir kışta erken çiçek açan sonra da ardından gelen soğukla dökülen meyveli ağaçların durumuna benzer.

 

5) Sıkışan suyun patladığı gibi müslümanların da patlamaması için suyu kanalize eder gibi onları da kanalize eder ve bir şeylerle uğraştırarak oyalar. Örneğin ezanın yasaklanması öfkeyi, serbest olması ile sanki İslam’ ın özgürleştiğini yansıtması gibi,

 

6) İnsanların;

a) Çağdaş olması için mozaik yapılı olmasını, 

b) Cami de ağlayıp düğünde oynayan bir kişilik gelişmesini ister,

c) İyi işlerde besmele çekildiği gibi şarap fabrikasının, kumarhanelerin, fuhuş hanelerin besmele ve Kur’an’ la açılmasını sağlar,

d) Yardım için konser, dans ve çay partilerinin kutsallığını savunur,

e) Yol, köprü, su gibi göstermelik hizmetler yaparak kendilerine de dua ettirirler.

 

7) İsteniyor ki Batıda insanlar kiliseye gidiyor, neden müslümanlar da camiye gitmesin, bu ilkelere göre değil batıya endeksli bir anlayıştır.

 

8) Bir balıkçının büyük balığa direnince misinayı uzatması ve sonra çekmesi gibi müslümanları öfkelendirmemek için gevşetme politikalarının uygulanması bunun bir örneğidir.

 

9) Bu anlayış mıknatısın demiri ve gizli bir elin kuklayı oynattığı gibi bunlar da;

a) Gündemi hep kendileri oluşturarak mum gibi şekillenen, edilgen, kişiliksiz ve kimliksiz sürü gibi adı müslüman kalabalığı oluşturmak isterler,

b) Fakat müslümanı sevmeseler de;

a) Dürüst olduklarından parasal işlerde kullandıkları gibi,

b) Temizlik imandandır gibi İslam’ ın kurallarını da çıkarlarına kullanırlar.

 

10) Saf bir İslam düşüncesinin yerine;

a) İslam sosyalizmi, İslam kapitalizmi deyimlerini kullanarak İslam’ a göre değil kendi ideolojilerine göre müsaade ettikleri kadar bir muhafazakâr bir İslam’ i yaşayışı öngörürler,

b) Hatta dini yaşamak için değil sadece bir kültür veya eğlence olsun diye öğrenilmesini savunurlar.

c) Günümüzdeki birçok sözde aydın geçmişi değerlendirirken asırlardır İslam ülkelerindeki İslamizasyonu İslam’ i yönetimle karıştırırlar. Hâlbuki 4 halife ve Ömer bin Abdülaziz dönemi hariç hiçbir tarihte istişareye dayalı gerçek bir İslam’ i demokrasi olmamış aksine ırka, güce, zulme ve baskıya dayalı bir saltanatla İslamizasyon uygulanmıştır. Buna karşı ilk büyük tepkiyi şehadeti ile Hz. Hüseyin vermiş arkasından Emevi ve Abbasi saltanatı İmam- ı Azam, İmam- ı Malik, İmam-ı Hanbel gibi büyük mezhep imamlarını yani şerefli ve önder insanlarını bile zelil ederek katletmişlerdir.

d) Sonrakiler devirlerde de yapılan zalimlerin zulmünü yine İslam’ a mal ederek ikinci kez zulmetmişlerdir.

 

11) İslamizasyon taraftarları özde değil kabukta bir İslam için;

a) Hatimciliği,

b) Mevlitçiliği,

c) Grupçuluğu,

d) Mavi boncuk takmayı,

e) Slogancılığı,

f) Eski Vatikanvari sadece ibadet yeri görüntüsü veren bir Mekke anlayışını savunurlar,

g) Fakat Mekke’ nin, Medine’ nin yapacağı sancak yarışını ise bir tehlike olarak görürler.

 

12) Oryantalist güçler bir ülkeye girmeden önce müslümanlar üzerinde öyle pazarlıklar yaparlar ki paylaşınca pazarlıklarını bitirirler.

 

13) Bu düşünce sahipleri,

a) Gerçek İslam’ ı göremiyor tıpkı İspanya’ daki güreşçi boğaların kırmızı beze veya hareketlere saldırdığı gibi bunlar da gerçek İslam’ a perde olan perdelere saldırıyorlar,

b) Keşke İslam’ ı bir görebilseler önce Hz. Musa’ ya karşı mücadele eden, sonra da gerçeği anlayınca secdeye kapanan sihirbazlar gibi teslim olabilirler.