KONUYU OKU
38. ÖLÜMÜN PSİKOLOJİK YÖNÜ
Ölümün Psikolojik Yönü

ÖLÜMÜN PSİKOLOJİK YÖNÜ

 

Bu konuda Allah’ın El-Kâdir ve El-Mümit isimlerinden faydalanılmalıdır.

 

1) Nisa 78 / 89 - Her nerde olursanız ölüm size erişir velev ki tahkim edilmiş yüksek kalelerde bulunun.

 

İnsanlar;

      a) Nerede olursa olsunlar,

      b) Ne kadar tedbir alırlarsa alsınlar,

      c) Çaresiz olarak ölüm gelecektir.

 

2) Vakıa 83 / 536 - Hele can boğaza dayandığı zaman 84) O vakit siz bakar durursunuz 85) (O anda) biz ona sizden daha yakınız ama göremezsiniz 86) Mademki ceza görmeyecekmişsiniz 87) Onu (canı) geri çevirsenize şayet iddianızda doğru iseniz.

 

Ölüm anında can boğaza dayandığı zaman;

      a) O vakit siz bakar durursunuz,

      b) O anda biz ona (ölecek kişiye) sizden daha yakınız ama bizi göremezsiniz,

      c) Kâfirlere de mademki ceza görmeyecekmişsiniz o halde o canı geri çevirsenize şayet iddianızda doğru iseniz buyurmaktadır.

 

3) Kıyamet 26 / 577 - Artık gözünüzü açın, ne zaman ki can köprücük kemiğine dayanır 27) Tedavi edebilecek kimdir denir? 28) (Can çekişen) bunun gerçek bir ayrılış olduğunu anlar 29) Ve bacak bacağa dolaşır 30) İşte o gün sevk edilecek yer sadece Rabbinin huzurudur.

 

Ölüm esnasında;

      a) Can köprücük kemiğine dayanır o zaman “ Bunu tedavi edebilecek kimdir? “ denir, 

      b) Artık can çekişen bunun gerçek bir ayrılış olduğunu anlar,

      c) Ve ölümün dehşetinden ayakları birbirine dolaşır.

 

4) Muhammed 27 / 508 - Ya melekler onların yüzlerine, sırtlarına vurarak canlarını alırken durumları nasıl olacak     28) Bunun sebebi onların Allah’ ı gazaplandıran şeylerin ardınca gitmeleri ve onu razı edecek şeylerden hoşlanmamalarıdır, bu yüzden Allah onların işlerini boşa çıkarmıştır.

 

Melekler, Allah’ ı öfkelendiren ve onun razı olmayacağı şeyleri yapan inkârcıların yüzlerine, sırtlarına vurarak canlarını alırlar.

 

5) Enfal 50 / 182 - Melekler o kâfirlerin yüzlerine ve arkalarına vura vura ve “ Tadın cehennemin azabını. “ diyerek canlarını alırken bir görmeliydin.

 

Kâfirler hakkı işitince yüzlerini buruşturup sırtlarını döndükleri için bu bölgelere vurularak canlarının çok acıklı bir şekilde alınacağına işaret edilmektedir.

 

6) Nahl 28 / 269 - Küfretmekle nefislerine zülüm edenlerin canlarını melekler alacağı zaman onlar şöyle diyerek teslim olurlar: Biz hiçbir fenalık yapmıyorduk, hayır, Allah sizin ne yapmış olduğunuzu çok iyi bilendir. 29) O halde içinde ebedi kalmak üzere hepiniz cehennem kapılarından giriniz bakalım, işte büyüklenenlerin (hakkı kabul etmeyenlerin) yeri ne kötüdür.

 

İnkârla nefislerine zülüm edenlerin canlarını melekler alırken onlar;

a) Biz hiçbir fenalık yapmıyorduk derlerse de Allah onların yaptıklarını bilmektedir.

b) Melekler de inkârla büyüklenmelerinden ötürü onlara girin cehenneme derler.

 

7) Nazi at 1 / 582 - Kasem olsun (kâfirlerin ruhlarını ta) derinliklerden çekip şiddetle çıkaran meleklere 2) (Mü’minlerin canlarını) o usulcacık çekenlere...

Melekler;

a) Kâfirlerin ruhlarını bedenlerinin derinliklerden şiddetle çekip çıkararak alırlar.

b) Mü’minlerin ruhlarını ise usulcacık çekip alırlar.

 

8) Nahl 32 / 269 - Takva sahipleri o kimselerdir ki melekler canlarını hoş ve rahat oldukları halde alırlar, selam size yapmış olduğunuz güzel işlerin mükâfatı olarak girin cennete derler.

 

Melekler ölüm esnasında;

a) Haramlardan,

b) Şüpheli işlerden,

c) Şirkten sakınanların canlarını hoş ve rahat oldukları bir halde alırlar,

d) Ardından selam size, yapmış olduğunuz güzel işlerin mükafatı olarak girin cennete derler.