KONUYU OKU
32. BEDEVİLERİN VE MÜNAFIKLARIN PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE MANTIKİ YAPILARI
Münafıkların Özellikleri

B) MÜNAFIKLARIN ÖZELLİKLERİ

 

Münafıklarla ilgili ayetler önceki konularda yerine göre verilmesine karşın bunların gerçek iç yüzünü sadece Allah açıkladığı için ve müslümanlarca iyi tanınmalarının sağlanması için burada da bir bütün olarak sunulmuştur.

 

1) Bakara 8 / 2 - İnsanlardan öyleleri de vardır ki, Allah’ a ve ahiret gününe inandık derler. Oysa onlar inanmış değillerdir. 9) Allah’ ı ve iman edenleri aldatmaya çalışırlar, oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkına varmazlar.

 

Münafıklar inanmadıkları halde inanmış gibi görünerek, inandıklarını iddia ederek;

      a) Güya Allah’ ı ve mü’minleri aldatmaya çalışırlar,

      b) Hâlbuki ancak kendilerini aldatmaktadırlar.

 

2) Bakara 13 / 2 - Onlara, insanların iman ettiği gibi siz de inanın denildiğinde, biz hiç o beyinsizlerin inandığı gibi inanır mıyız? Doğrusu asıl beyinsizler onlardır, fakat bilmiyorlar 14) İnananlarla karşılaştıkları vakit: İman ettik derler. Oysa şeytanları ile baş başa kaldıklarında emin olun, biz sizinle beraberiz, biz sadece alay ediyoruz derler.

 

Münafıklara siz de mü’minler gibi inanın denildiğinde;

      a) Kendi beyinsizliklerin farkına varmadan “ şu beyinsizler gibi mi inanalım “ derler

      b) Fakat inananlarla karşılaştıklarında ise biz de inandık derler,

      c) Asıl yoldaşları ile beraber olunca da biz müslümanlarla sadece alay ediyoruz derler.

      d) Tedbir için bu iç harita çok iyi bilinmelidir.

 

3) Tevbe 67 / 196 - Münafık erkekler ve münafık kadınlar (sizden değil) birbirlerindendir, onlar kötülüğü emreder, iyilikten alı kor ve cimrilik ederler, onlar Allah’ ı unuttular, Allah’ ta onları unuttu, çünkü münafıklar fasıkların kendileridir.

 

Münafık erkekler ve münafık kadınlar birlikte Allah’ ı görmezden gelerek;

      a) Kötülüğü emrederler,

      b) İyilikten alı korlar,

      c) Ayrıca cimrilik ederler. 

 

4) Münafikun 4 / 553 - Onları (münafıkları) gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider, bir de konuşurlarsa sözlerini dinlersin, onlar duvara dayandırılmış ve kumaş giydirilmiş kütükler gibidir, her gürültüyü (olayı) kendi aleyhlerine sanırlar, düşman onlardır, onlardan sakın, Allah onları kahretsin, nasılda (haktan) çevriliyorlar.

 

Münafıkların;

      a) Kıyafetleri, kalıpları hoşa gidebilir, konuşmaları dinlenebilir,

      b) Gerçek yönlerine bakıldığında ise duvara dayandırılmış ve kumaş giydirilmiş, hiçbir şeyden etkilenmeyen çöl ağacının kütüklerinden farksız oldukları anlaşılır,

      c) Olayları çok ince değerlendirememelerinden ötürü;

                  a) Köstebek gibi normal bir olayı bile çarpıtırlar,

                  b) Aleyhlerineymiş gibi yaygara koparırlar.

      d) Allah bu münafıkların;

                  a) Düşman olduklarını,

                  b) Ve bunlardan korunulması gerektiğini bildirmektedir.

 

5) Nisa 142 / 100 - Münafıklar Allah’ ı aldatmaya çalışırlar, oysa Allah onları aldatır (yani onların oyunlarını kendi başlarına çevirir), namaza kalktıklarında istemeye istemeye kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar, Allah’ ı da pek az anarlar.

 

Allah münafıkların;

      a) Kendisine bile oyun oynayarak aldatmaya çalıştıkları,

      b) Oysa oyunlarının kendi başlarına çevrildiği,

      c) Namaza kalktıklarında istemeye istemeye veya üşene üşene kalktıkları,

      d) Gösteriş için namaz kıldıkları,

      e) Allah’ ı da pek az andıkları anlatılarak iç yüzleri dışarı vurulmaktadır. 

 

6) Haşr 16 / 546 - Münafıkların durumu tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana “ inkâr et “ der, insan inkâr edince de: Ben senden uzağım, çünkü ben âlemlerin Rabbi olan Allah’ tan korkarım, der.

 

Şeytan hem düşman hem de ikiyüzlü davranarak hem inkâr ettirir hem de ben Allah’ tan korkarım demektedir. Bunun için onun vesveselerini bilmeli ve reddetmelidir.

 

7) Seçme Hadisler S 100 ( Buhari - Müslim - Ebu Davud -Tirmizi ) Abdullah İbn-i Amr (r.a)’ den Peygamber (sav) şöyle buyurdu: Dört şey var ki (bunlar) kimde bulunursa halis münafıktır, kimde bunlardan bir tanesi varsa onu terk edinceye kadar nifaktan bir hasleti vardır: 1) Bunlar konuştuğu vakit yalan söyler 2) Anlaştığı vakit anlaşmayı bozar 3) Söz verdiği vakit sözünde durmaz 4) Husumet (düşmanlık) ettiği vakit aşırı gider.

 

H. Ş. göre münafıklar;

      a) Konuştuklarında yalan söylerler,

      b) Anlaşma yaptıklarında anlaşmaya uymazlar,

      c) Söz verdikleri zaman da yerine getirmezler,

      d) Birine düşmanlık duyuyorsa da sürekli dozunu artırırlar. Özellikle bu nokta günümüzde çok görülen bir hastalıktır. Kendimizi araştıralım, varsa terk edelim ve Allah’tan da af dileyelim.

 

MÜNAFIKLARIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR? SORUSUNA

BU AYETLER VE HADİS IŞIĞINDA CEVAPLAR

 

1) İnanmadıkları halde “ inandık “ diyerek Allah’ ı ve mü’minleri aldatmaya çalışırlar,

2) Kendilerine inanın dense “ şu basit, kişiliksiz, beyinsizler gibi mi inanalım? “ derler,

3) Mü’minleri görünce inandık derler. Fakat kendi aralarında “biz müminlerle alay ediyoruz,” derler.

4) Her fırsatta kötülüğü emrederler, iyiliği engellerler ve oldukça cimridirler,

5) Allah’ ı unutmuş fasık kişilerdir,

6) Her iyi olayı bile kendi aleyhlerine yorumlarlar,

7) Namaz kılsalar da üşene üşene kılarlar,

8) İnsanlara gösteriş yaparlar,

9) Allah’ ı pek az hatırlarlar,

10) Şeytan gibi insanı tuzağa düşürür, suç işletir sonra da “ sen yaptın “ diye suçlar,

11) Konuştuğunda yalan söyler,

12) Anlaşma yapsa bile uymaz,

13) Söz verse sözünde durmaz,

14) Düşmanlık yaparsa da aşırı gider.

 

MÜNAFIKLIĞIN ARKA PLANI

 

1) Münafıklık iki yüzlülük olup insanın kendi kendine bir eziyetidir ve bir nevi geri zekâlılıktır. Çünkü tüm güzelliklerden kendini mahrum etmektir.

 

2) Münafıklık bir iç düşmanlıktır ve hep yalan konuşur.

 

3) İslam toplumuna en büyük zarar bunlardan gelmiştir.

 

4) Dost görünmüşler ama her fırsatta düşmana ajanlık yapmışlardır.

 

5) Taş gibi ürpermeyen ve merhametsiz bir kalbe sahiptirler.

 

6) Sıkıntıya gelemezler, sıkıntıları arttıkça ikiyüzlülükleri ve baygınlıkları da artar.

 

7) Hep iğneli ve moral bozucu olarak konuşurlar.

 

8) Münafıklık öyle bir çifte standartlıktır ki daima emanete ihanet ederler;

a) Münafıklık bazen fert,

b) Bazen grup,

      c) Bazen kurum,

      d) Bazen devlet,

      e) Bazen evrensel düzeyde görülebilir. Birkaç örnek verirsek: Münafıklar ilk defa Uhud savaşında bozgunu başlattılar. Emevi ve Abbasi saltanatında alimlere zulmedilmesinde ve öldürülmesinde etkili oldular. Osmanlıda Sabetayistler bu münafıklığı sürdürdüler. Ortadoğuda Baascılar belamlar ve emperyalist güçler münafıklıkla İslam alemine hep ihanet ettiler.

 

9) Münafıklara yaklaşımımızda;

      a) Kur’an’ ın delilleri ile hakkı ispata ve kalplerini iknaya çalışmalı,

      b) Her şeye rağmen sevgi ile yaklaşmalı ve rekabet ortamı oluşturmamalı,

      c) Sürekli iyilik ve ikramla sevgi uyandırmalı, güven ve doğruluk aşılamalı,

      d) Görüyor gibi bir imana ulaşıncaya kadar anlatmalıdır.